#vốn nhà nước

11 kết quả

Tiếp tục duy trì loại hình Công ty Lâm nghiệp 100% vốn Nhà nước

Tiếp tục duy trì loại hình Công ty Lâm nghiệp 100% vốn Nhà nước

(Baonghean.vn)- Cử tri tỉnh Nghệ An kiến nghị: “Thực hiện Nghị quyết số 30- NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ chính trị và Nghị định số 118/2014/ NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về việc sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả của công ty nông, lâm nghiệp, đề nghị Chính phủ tiếp tục duy trì loại hình Công ty Lâm nghiệp công ích 100% vốn Nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ: quản lý bảo vệ rừng; thực hiện các nhiệm vụ công ích các hoạt động sự nghiệp; trồng rừng, khai thác, chế biến lâm sản; sản xuất, cung ứng cây giống lâm nghiệp, khuyến lâm, dịch vụ lâm nghiệp”.
Thủ tướng: Quyết chống 'lợi ích nhóm' khi bán vốn nhà nước

Thủ tướng: Quyết chống 'lợi ích nhóm' khi bán vốn nhà nước

Chiều 29/8, kết luận cuộc họp của Thường trực Chính phủ về chủ trương tiếp tục bán vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp lớn, Thủ tướng nêu rõ, phải công khai, minh bạch, chống lợi ích nhóm, theo thông lệ thị trường và bảo toàn tối đa tài sản nhà nước, bảo đảm lợi ích cao nhất của đất nước.