Xã Nghi Đồng (Nghi Lộc) tập trung nâng cao đời sống người dân

(Baonghean) - Nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ, thương mại; xây dựng xã đạt Nông thôn mới nâng cao và trở thành xã phát triển khá của huyện Nghi Lộc... là mục tiêu của Đại hội đại biểu Đảng bộ khóa XXX xã Nghi Đồng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dấu ấn một nhiệm kỳ

Trong nhiệm kỳ qua, thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ khóa XXIX, với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân xã Nghi Đồng đã nỗ lực phấn đấu và giành đư­ợc nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực...

Trong sản xuất nông nghiệp, cơ cấu cây trồng, mùa vụ được chuyển đổi theo hướng thâm canh, tăng năng suất; ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất với các loại con, cây giống mới có năng suất cao chất lượng tốt. Xã đã xây dựng 5 mô hình cánh đồng mẫu lớn với tổng diện tích 150 ha lúa thuần chất lượng cao (năng suất bình quân 6,2 tấn/ha).

Tổng sản lượng lương thực đạt 4.323 tấn, đạt 100,13% so với Nghị quyết Đại hội. Chăn nuôi tiếp tục được duy trì trong điều kiện có nhiều khó khăn do dịch bệnh; hiện toàn xã có 22 gia trại, trang trại cho thu nhập từ 150 - 500 triệu đồng/năm.

Trụ sở làm việc khang trang của Đảng ủy, UBND xã Nghi Đồng. Ảnh: Ngọc Anh

Công nghiệp, xây dựng và dịch vụ thương mại tiếp tục tăng trưởng, góp phần tích cực trong chyển dịch cơ cấu kinh tế. Trong 5 năm xã đã tranh thủ các nguồn lực để xây dựng, chỉnh trang lại khuôn viên trường học các cấp, trạm y tế; đầu tư 3,1km đường nhựa; 5,5 km đường bê tông nông thôn cấp A; 7,7 km đường cấp B; 2,7 km kênh mương phục vụ sản xuất;...

Phát huy lợi thế khu kinh tế Đông Nam, vận hành của tuyến đường N5 tạo điều kiện giao thông thuận lợi, nhân dân đã đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ. Hiện trên địa bàn có 73 hộ kinh doanh, buôn bán, dịch vụ các loại; tăng 25 hộ so với đầu nhiệm kỳ.

Mô hình nuôi dê cho thu nhập cao của anh Bùi Văn Đồng ở xóm 1, xã Nghi Đồng. Ảnh: Thu Hiền

Nhờ tập trung lãnh đạo phát triển đa dạng hóa các thành phần kinh tế theo hướng phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương nên tổng giá trị sản xuất đến năm 2020 (theo giá so sánh 2010) ước đạt 256,590 triệu đồng, tăng 9,5% so Nghị quyết Đại hội. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: nông, lâm, thủy sản chiếm 26,75%; ngành nghề dịch vụ, thương mại chiếm 23,33%; công nghiệp, xây dựng chiếm 49,92%.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 40 triệu/người/năm; tăng 16,2 triệu đồng so đầu nhiệm kỳ và tăng 3,8 triệu đồng so Nghị quyết Đại hội. Công tác thu, chi ngân sách đảm bảo thu đúng, thu đủ các khoản thu theo quy định...  

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được đẩy mạnh; đến nay 6/8  xóm, 3/4 đơn vị và 6 dòng họ đạt danh hiệu văn hóa; xây dựng thành công làng văn hóa tiểu biểu cấp huyện, cấp tỉnh đối với xóm 1 và xóm 9 (nay sáp nhập là xóm 8 Nam Đồng)...

Cơ sở vật chất văn hóa được đầu tư xây dựng đồng bộ, đến nay 100% xóm có nhà văn hóa, khuôn viên rộng 2.000m2 bảo đảm tốt cho các hoạt động thể dục thể thao. Xã đã xây dựng thành công 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM vào cuối 2018...

Giờ ra chơi của các cháu Trường Mầm non xã Nghi Đồng. Ảnh: Thu Hiền

Lĩnh vực giáo dục - đào tạo có nhiều khởi sắc, đến nay cả 3 trường đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Đào tạo nghề và tư vấn, giải quyết việc làm cho lao động được chú trọng. Trong nhiệm kỳ, đã tổ chức 14 lớp tập huấn, 4 lớp đào tạo tạo nghề, 3 lớp xuất khẩu lao động...

Công tác y tế, dân số cũng được quan tâm đứng mức. Trạm y tế xã được xây dựng khang trang, đội ngũ y tế viên bố trí đủ 8/8 xóm. Xã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2016, hoàn thành trước 2 năm với tổng kinh phí đầu tư 5,9 tỷ đồng...

Để đạt được những thành tựu trên, Đảng ủy xã  đã chủ động nắm bắt, vận dụng linh hoạt các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước để xây dựng và ban hành các chủ trương, chính sách phù hợp, sát đúng để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tạo sự thống nhất và đoàn kết cao trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân để phát huy tốt các nguồn lực, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh để dồn sức cho phát triển KT - XH, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.

Ông Phạm Văn Hải - Bí thư Đảng ủy xã Nghi Đồng

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cấp ủy, chính quyền luôn phát huy tốt quy chế dân chủ “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể để tạo ra sức mạnh tổng hợp.

Người dân đến khám, chữa bệnh tại Trạm Y tế xã Nghi Đồng. Ảnh: Ngọc Anh

Phấn đấu là xã phát triển khá của huyện

Kế thừa những kết quả đã đạt được và từ những bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Nghi Đồng phấn đấu nhiệm kỳ mới 2020 -2025 xây dựng địa phương phát triển toàn diện, với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; nâng cao các tiêu chí NTM; xây dựng hệ thống chính trị từ xã đến xóm thực sự vững mạnh... để trở thành một trong những xã phát triển khá của huyện Nghi Lộc.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nghi Đồng (Nghi Lộc) nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM của UBND tỉnh tháng 4/2019. Ảnh: Thu Hiền

Để đạt được các chỉ tiêu đã đặt ra, Đảng bộ xã xác định các chương trình trọng tâm: Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích. Khai thác có hiệu quả từ rừng, vườn đồi, tạo ra sản phẩm hàng hóa có khối lượng lớn và giá trị cao. Tập trung phát triển nghành nghề tiểu thủ công nghiệp, khuyến khích phát triển ngành nghề mộc, nề, gò hàn để cung cấp lao động trong lĩnh vực xây dựng các công trình tại địa phương. Tranh thủ và tạo điều kiện thuận lợi thu hút các dự án của Trung ương, tỉnh đầu tư trên địa bàn. Đồng thời tạo môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp, hộ gia đình phát triển.

Công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ xã Nghi Đồng, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn tất. Ảnh: Ngọc Anh

Triển khai có hiệu quả các chương trình dự án nguồn vốn vay tạo việc làm cho người lao động, công tác đào tạo lao động cho nhân dân. Huy động các nguồn lực để hỗ trợ người nghèo phát triển kinh tế; giảm tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 còn 1%.

Phát huy khối đại đoàn kết, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng và xây dựng thế trận an ninh nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội... Chú trọng nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, đơn vị văn hóa, làng văn hóa và dòng họ văn hóa...

Với tinh thần đoàn kết, đổi mới và sáng tạo, tin tưởng rằng, Đảng bộ và nhân dân Nghi Đồng sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXX đề ra.

Các chỉ tiêu cơ bản trong nhiệm kỳ 2020 - 2025:
Tổng giá trị sản xuất đạt 433,3 tỷ đồng.
Tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm từ 10 - 10,5%.
Cơ cấu kinh tế: nông nghiệp - thủy sản: 19,88%;
Công nghiệp - xây dựng: 49,42%;
Thương mại - dịch vụ: 30,71%.
Thu nhập bình quân đầu người phấn đấu đến năm 2025 đạt từ 50 - 55 triệu đồng/người/năm.
Xã đạt Nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

Tin liên quan

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai ở Nghi Đồng-Nghi Lộc

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai ở Nghi Đồng-Nghi Lộc

(Baonghean.vn) - Vừa qua, UBND xã Nghi Đồng và UBND huyện Nghi Lộc đã ra các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai ở xã Nghi Đồng huyện Nghi Lộc đối với 8 cá nhân đã thực hiện 1 trong các hành vi vi phạm pháp luật sau: Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng không đủ điều kiện nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; tự ý chuyển nhượng đối với đất không đủ điều kiện; sử dụng đất không đúng mục đích (tự ý san lấp đất để làm sân bóng và trồng cây trái phép trên đất hai lúa).

Các tin khác