Xây dựng Đoàn vững mạnh là xây dựng Đảng trước một bước

Anh Đặng 12/03/2022 17:02

(Baonghean.vn) - Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên quan tâm công tác giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Đó chính là cội nguồn sức mạnh của Đảng.

Ảnh tư liệu minh họa.

Cội nguồn sức mạnh của Đảng

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị xã hội của thanh niên. Đó là tổ chức có chức năng bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện những thanh niên ưu tú trở thành đoàn viên, bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đoàn là tổ chức đông đảo nhất, gần gũi nhất, tin cậy nhất của Đảng. Vì vậy, quan tâm việc bồi dưỡng, giáo dục thanh niên, quan tâm xây dựng tổ chức Đoàn là một nội dung quan trọng, nhằm bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, đảm bảo tính kế thừa, sự phát triển liên tục của Đảng và cũng chính là xây dựng Đảng trước một bước một cách khoa học và bền vững.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Người nói: “Thanh niên là rường cột của nước nhà”. Trước lúc đi xa, trong Di chúc, Bác dặn: Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết.

Từ khi mới thành lập, Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn những thanh niên ưu tú, bồi dưỡng lòng yêu nước, lý luận và phương pháp cách mạng; thành lập những tổ chức yêu nước, truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê nin,... Từ những thanh niên xuất dương đầu thế kỷ XX đến lớp lớp tuổi trẻ đã giành cả tuổi thanh xuân chiến đấu, giành chiến thắng trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm và xung kích đi đầu trong bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước.

Bước vào công cuộc đổi mới, phần lớn thanh niên đi vào công xưởng, khu chế xuất, một số vào công chức nhà nước, lực lượng vũ trang, còn lại là thanh niên trong các trường học, rất ít thanh niên bám trụ với nông thôn. Nhìn vào sự phân bố lực lượng lao động, đã không ít người ở nông thôn lo lắng với phong trào thanh niên, với tổ chức Đoàn.

Tuy vậy, càng ngày chúng ta càng thấy đó là một sự phân công lao động tất yếu. Và trong từng lĩnh vực thì thanh niên vẫn là lực lượng quan trọng, xung kích, đi đầu trong bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước. Tuổi trẻ luôn thể hiện tình yêu đất nước, niềm tự hào dân tộc, luôn luôn nuôi hoài bão, khát vọng cống hiến, bảo vệ Tổ quốc, lập thân, lập nghiệp, làm giàu cho bản thân và xã hội.

Lãnh đạo Nghệ An và Tỉnh đoàn trao quà cho các ngư dân chuẩn bị ra khơi bám biển. Ảnh tư liệu Thu Giang

Có thể khẳng định, thông qua hoạt động trên các lĩnh vực đã góp phần hình thành lớp thanh niên có lý tưở̉ng và hoài bão. Thông qua các chương trình hành động, các công trình, phần việc thanh niên đã xuất hiện những cá nhân, những điển hình tiên tiến, được tổ chức Đoàn lựa chọn, bồi dưỡng, rèn luyện, tạo nguồn phát triển Đảng. Tại hội thảo của Trung ương Đoàn về phát triển đảng viên mới gần đây đã có số liệu: Hơn 75% đảng viên kết nạp thời gian qua là những đoàn viên thanh niên ưu tú.

Phong trào thanh niên và công tác Đoàn còn nhiều hạn chế , bất cập

Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào thanh niên và xây dựng tổ chức Đoàn vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Chất lượng tổ chức đoàn, nhất là ở khu vực miền núi, nông thôn, đô thị chưa cao. Chế độ sinh hoạt chi đoàn nhiều nơi chưa nền nếp. Nội dung sinh hoạt chưa phong phú, linh hoạt. Công tác xây dựng và phát triển tổ chức đoàn ở nhiều doanh nghiệp ngoài quốc doanh chưa được quan tâm đúng mức. Việc vận động, tập hợp đoàn viên thanh niên ở một số địa phương vẫn còn hạn chế. Điển hình, tiên tiến về phát triển kinh tế của thanh niên vẫn chưa nhiều. Một bộ phận thanh niên có tư tưởng, lối sống hưởng thụ, thờ ơ với lý tưởng, đạo đức cách mạng, bàng quan, không quan tâm đến các vấn đề kinh tế xã hội, văn hóa truyền thống... không có ý tưởng phấn đấu vươn lên, thậm chí cơ hội, vụ lợi, thiếu lành mạnh; một số đảng viên còn rất trẻ, mới được kết nạp thiếu tiền phong gương mẫu, bị xóa tên khỏi danh sách đảng viên,...

Gần 5.500 đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố Vinh tham gia lễ phát động tháng thanh niên 2019. Ảnh tư liệu Sách Nguyễn

Củng cố tổ chức Đoàn là đi trước một bước trong công tác xây dựng Đảng

Mối quan hệ giữa Đảng và Đoàn là mối quan hệ hữu cơ chặt chẽ, biện chứng, có tác động qua lại. Đảng có trong sạch, vững mạnh thì Đoàn mới có điều kiện phát triển và ngược lại, tổ chức Đoàn vững mạnh thì mới có điều kiện bổ sung lực lượng trẻ, liên tục, có tính kế thừa cho Đảng. Đoàn là đội dự bị chủ yếu, tin cậy bổ sung lực lượng của Đảng. Xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn là bộ phận hữu cơ, tất yếu và đi trước một bước trong công tác xây dựng Đảng. Vì vậy, mỗi cấp ủy Đảng, mỗi cấp bộ Đoàn cần coi trọng việc tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thanh niên; định hướng các hoạt động của tổ chức Đoàn chính là thiết thực xây dựng Đảng trước một bước và có tính bền vững.

Cần tuyên truyền giáo dục để đoàn viên thanh niên hiểu sâu về truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của Đoàn, về bản chất, mục đích, tôn chỉ của Đảng, đóng góp ý kiến cho cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng ý thức và trách nhiệm của đoàn viên thanh niên về tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng.

Các cấp bộ Đoàn cần thực sự đổi mới, sáng tạo trong nội dung, hình thức sinh hoạt, đảm bảo phủ hợp với loại hình công việc, hấp dẫn, thiết thực. Cần tổ chức tốt các cuộc vận động: “Tuổi trẻ tự hào tiến bước dưới cờ Đảng, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Thanh niên sống đẹp, sống có ích”,... Tọa đàm, trao đổi về những chủ đề: “Đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, “Đảng với thanh niên - Thanh niên với Đảng”; các cuộc thi tìm hiểu về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, về quê hương, đất nước,… Phát động các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ:“Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”,...

Cùng với việc phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới, cần quan tâm theo dõi, chăm lo, giúp đỡ những đảng viên trẻ sau khi được kết nạp vào Đảng để họ sớm trưởng thành./.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Xây dựng Đoàn vững mạnh là xây dựng Đảng trước một bước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO