Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới

(Baonghean) - Xác định rõ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ chiến lược trọng yếu, nên sau khi có Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tiến hành quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nghị quyết,  nhiều chỉ thị, kế hoạch, quy chế và các đề án liên quan đến xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ (KVPT). Trong đó có Đề án “Xây dựng KVPT vững chắc trong tình hình mới theo Nghị quyết 26-NQ/BCT của Bộ Chính trị“. 

Thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh luôn chú trọng quan tâm đến hoạt động của các LLVT trong xây dựng và hoạt động KVPT. Việc vận hành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy trong xây dựng và hoạt động KVPT đã được áp dụng thường xuyên trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ QP-AN của các cấp, các ngành, các lực lượng, đồng thời được luyện tập vận hành trong các trạng thái, các tình huống QP-AN từ cấp xã đến cấp tỉnh. 

Chiến sỹ Trung đoàn 764 (Bộ CHQS tỉnh) huấn luyện bắn súng 12,7mm. Ảnh: phong quang
Chiến sỹ Trung đoàn 764 (Bộ CHQS tỉnh) huấn luyện bắn súng 12,7mm. Ảnh: Phong Quang

Trong xây dựng khu vực phòng thủ, Bộ CHQS tỉnh đặc biệt chú trọng tham mưu xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần. Bởi đây là yếu tố nền tảng để giữ vững sự ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển. Đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố kiện toàn nâng cao chất lượng xây dựng cơ sở an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu. Tính đến cuối năm 2013, toàn tỉnh có 427/480 xã, phường đạt cơ sở vững mạnh toàn diện (đạt 85,6%), có 14,4% cơ sở đạt trung bình, không còn cơ sở yếu kém.

Đã tham mưu cho tỉnh cử hàng ngàn cán bộ thuộc đối tượng 1, 2, 3 tham gia bồi dưỡng kiến thức QP- AN do Bộ, Quân khu, tỉnh tổ chức và hàng chục ngàn đồng chí tham gia bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 4, 5 do cấp huyện, thành, thị tổ chức…Thực hiện tốt công tác chính sách xã hội và chính sách hậu phương quân đội. Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh làm tốt công tác đối ngoại với nước bạn Lào theo quan điểm đường lối đối ngoại của Đảng. Đã xây dựng được nhiều đề án giúp nước bạn như hỗ trợ kinh phí xây dựng hệ thống điện, đường, trường, trạm; xây dựng sở chỉ huy, đào tạo nghề...

Chú trọng gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế với củng cố QP-AN, ưu tiên quy hoạch các dự án, đề án có sự gắn kết giữa phát triển KT-XH với tăng cường, củng cố QP-AN trong KVPT. Làm tốt công tác tham mưu giúp tỉnh trong quy trình thẩm định các dự án phát triển KT-XH, không để ảnh hưởng đến thế trận QP-AN, nhất là các dự án lớn có tác động trước mắt và lâu dài. Tập trung ưu tiên đầu tư các xã trọng điểm, vùng sâu, biên giới, gắn với thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ đồng bộ, có hiệu quả thiết thực. 

Cùng với tiềm lực chính trị và kinh tế, Bộ CHQS tỉnh đã và đang chú trọng  xây dựng tiềm lực QP-AN trong khu vực phòng thủ. Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, thực sự là lực lượng nòng cốt để thực hiện các nhiệm vụ QP - AN trong thời bình và đủ điều kiện tác chiến hiệu quả trong KVPT khi có chiến tranh xảy ra. Đã xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị tư tưởng, trong đó chú trọng tập trung xây dựng các tổ chức đảng TSVM. Thông qua bình xét hằng năm, Đảng bộ Quân sự tỉnh đều đạt danh hiệu Đảng bộ TSVM, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ ở các chi bộ đều đạt cao. Chất lượng chính trị trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên có bước phát triển...

Từ năm 2007 đến nay, tỉnh đã tổ chức tập huấn công tác QP - AN cho hàng chục nghìn cán bộ các cấp; tổ chức 1 lần diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh có sự tham gia của Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 1, Bộ Tư lệnh Biên phòng; diễn tập thực binh phòng, chống khủng bố; diễn tập PCCR cấp tỉnh; diễn tập KVPT và diễn tập PCCR cấp huyện; diễn tập chiến đấu trị an cấp xã, phường, thị trấn đạt kết quả tốt. Năm 2012, Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh chỉ đạo huyện Nghĩa Đàn tổ chức diễn tập KVPT để nước bạn Lào nghiên cứu, tham quan học tập, được Quân khu IV đánh giá tốt. Thông qua diễn tập KVPT, diễn tập tác chiến trị an, diễn tập PCCR, diễn tập PCLB đã nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và vai trò tham mưu của các ban, ngành đoàn thể, khả năng tổ chức chỉ huy, hiệp đồng tác chiến của LLVT. Đây là yếu tố hết sức quan trọng góp phần xây dựng tỉnh trở thành KVPT vững chắc, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, an ninh quốc gia trong mọi tình huống.    

Song song với việc tổ chức huấn luyện, diễn tập nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu cho LLVT, Bộ CHQS tỉnh  hằng năm đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh đầu tư ngân sách để củng cố thế trận quân sự trong KVPT. Tập trung xây dựng, sửa chữa các công trình phòng thủ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong các tình huống.

Để nâng cao chất lượng xây dựng KVPT vững chắc trên địa bàn tỉnh, thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI, Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX), Nghị quyết 28 - NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Nghị quyết 26 - NQ/BCT của Bộ Chính trị, Nghị định số 152/2007/NĐ - CP của Chính phủ. Đặc biệt, Bộ CHQS tỉnh chú trọng thực hiện xây dựng tiềm lực QP - AN vững mạnh có chiều sâu làm nền tảng cho nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trong KVPT. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, khu vực trọng điểm về QP - AN.

Đặc biệt, cần quán triệt và xây dựng các đề án thực hiện Chỉ thị số 84/CT- BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về thực hiện “Chiến lược công tác dân tộc trong Quân đội đến năm 2020”. Thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao từ số thanh niên dân tộc thiểu số đang tại ngũ cho các dân tộc thiểu số dưới 10.000 người, cư trú ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới. Nâng cấp, xây dựng mới các trạm y tế quân, dân y kết hợp vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới... Đặc biệt, cần tập trung thực hiện tốt Đề án “Xây dựng các điểm dân cư tập trung, bố trí việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới, bảo vệ và phát triển rừng vành đai đến năm 2020” trên địa bàn Quân khu 4.

Tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp của LLVT địa phương trong KVPT. Tổ chức huấn luyện cho các lực lượng sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị trong biên chế; nâng cao khả năng hiệp đồng, phối hợp chiến đấu giữa các lực lượng theo các  phương án, kế hoạch tác chiến trong KVPT. Tham gia phòng, chống lụt bão, tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai… Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, chỉ huy tác chiến của cơ quan quân sự địa phương; phát huy sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Đại tá Hà Tân Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Tin mới

Tranh luận về hướng xử lý lỗ hổng trong quản lý rừng phòng hộ Bắc Nghệ An

Tranh luận về hướng xử lý lỗ hổng trong quản lý rừng phòng hộ Bắc Nghệ An

(Baonghean.vn) - Người dân ồ ạt vào rừng phòng hộ tự ý khai thác trắng lâm sản, rồi tự ý trồng cây nông nghiệp, Ban quản lý rừng phòng hộ đã nhiều lần lập biên bản, đề nghị kiểm lâm xử phạt nhưng phía kiểm lâm cho rằng, không có chế tài xử lý. Trong khi đó, sau khi Báo Nghệ An có loạt bài phản ánh, có nhiều ý kiến cho rằng, có thể xử phạt được tình trạng này.
Tàu 67 “mắc cạn”

Tàu 67 “mắc cạn”

(Baonghean.vn) -  Năm 2014, để hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển, Chính phủ đã ban hành Nghị định 67/2014/NĐ-CP (về sau sửa đổi, thay thế bằng Nghị định số 17/2018/NĐ-CP). Nghị định 67 ra đời đã mang đến một luồng gió mới cho chính sách phát triển kinh tế biển, nhất là hoạt động khai thác nguồn lợi thuỷ sản. Tuy nhiên đến nay hàng loạt con tàu 67 bị “mắc cạn”, ngư dân, chủ tàu vướng vào các khoản nợ khổng lồ không biết làm sao thoát ra được.
Nuôi lươn trong bể xi măng. Ảnh: Hồng Diện

Mô hình nuôi lươn trong bể xi măng thu hơn 600 triệu đồng/năm

(Baonghean.vn) - Chỉ với tổng diện tích 132 m2 bể nuôi lươn không bùn nhưng với cách nuôi khoa học, độc lạ mỗi năm gia đình anh Ngô Sỹ Quân ở xóm 6, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu thu lãi hơn 600 triệu đồng từ bán lươn thương phẩm. Đây cũng là mô hình nuôi lươn không bùn thành công đầu tiên ở Quỳnh Đôi.
Lập Đoàn liên ngành kiểm tra toàn diện dự án của Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Việt Lào tại thành phố Vinh

Lập Đoàn liên ngành kiểm tra toàn diện dự án của Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Việt Lào tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 11/8/2022, UBND tỉnh giao Sở này tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành xử lý toàn diện các vấn đề của dự án Khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê, nhà ở chung cư cao tầng tại phường Hưng Dũng, thành phố Vinh.
Chuyện không riêng của Duy Mạnh

Chuyện không riêng của Duy Mạnh

(Baonghean.vn) - Trận đấu tâm điểm vòng 12 V-League 1-2022 giữa Hà Nội FC và Hoàng Anh Gia Lai đã kết thúc nhưng dư âm về những sai sót của trọng tài lẫn thái độ cầu thủ trong cuộc vẫn còn khá “nóng” trong dư luận gần xa.
Ngày này năm xưa

Ngày này năm xưa

(Baonghean.vn) - Nhớ về quá khứ - dù vui vẻ hạnh phúc hay buồn đau tuyệt vọng cũng luôn mang lại cho chúng ta nhiều điều.
Hoàng Anh Gia Lai mất trụ cột ở vòng 13 V.League; Câu lạc bộ Bình Định nói gì sau khi chiêu mộ thành công Văn Lâm?

Hoàng Anh Gia Lai mất trụ cột ở vòng 13 V.League; Câu lạc bộ Bình Định nói gì sau khi chiêu mộ thành công Văn Lâm?

(Baonghean.vn) - Câu lạc bộ Bình Định nói gì sau khi chiêu mộ thành công Văn Lâm?; Trọng tài Ngô Duy Lân bị đình chỉ, Câu lạc bộ Thanh Hóa mất Huấn luyện viên trưởng; Hoàng Anh Gia Lai mất trụ cột ở vòng 13 V.League... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.
Truyện ngắn: Lá thư đến từ trái tim

Tản văn hay: Lá thư đến từ trái tim

(Baonghean.vn) - “Lá thư đến từ trái tim” của Phan Thị Hồng Cẩm là tản văn tác giả viết cho người mẹ thân yêu đã mất 17 năm của mình. Tản văn được viết bằng những ngôn từ bình dị nhưng chứa chan cảm xúc đã lay thức tâm hồn mỗi người chúng ta, để một lần nữa, chúng ta nhớ về mẹ mình với tất cả yêu thương và biết ơn sâu sắc.
Thông tin nổi bật ngày 17/8

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/8

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào; Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ; Những cánh đồng hoa nhân trần tím sắc, lạ mắt ở Yên Thành; Thủ phủ chanh leo "chết yểu"; … là những thông tin nổi bật ngày 17/8.
Bảo vệ, gìn giữ, phát triển mối quan hệ thiêng liêng và vô giá giữa hai nước Việt Nam và Lào

Bảo vệ, gìn giữ, phát triển mối quan hệ thiêng liêng và vô giá giữa hai nước Việt Nam và Lào

(Baonghean.vn) -  Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An xác định việc tăng cường, đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác toàn diện với các địa phương của nước CHDCND Lào là một trong những nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, luôn đặt lên ưu tiên hàng đầu.
Vinamilk 10 năm liên tiếp góp mặt top 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam

Vinamilk 10 năm liên tiếp góp mặt top 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam

(Baonghean.vn) - 10 năm trước, Forbes Việt Nam lần đầu tiên thực hiện Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam. Trải qua một thập kỷ, đã có tổng cộng 138 doanh nghiệp được xét chọn và vinh danh trong danh sách uy tín này và chỉ có chưa đến 10 doanh nghiệp góp mặt đầy đủ trong cả 10 lần xếp hạng, trong đó có Vinamilk. Vinamilk cũng là doanh nghiệp về thực phẩm và đồ uống duy nhất trong các gương mặt tiêu biểu này.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp thứ 22 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp thứ 22 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Ngày 17/8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 22 dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo để kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp xã giao Đại sứ và lãnh đạo 7 tỉnh nước CHDCND Lào

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp xã giao Đại sứ và lãnh đạo 7 tỉnh nước CHDCND Lào

(Baonghean.vn) - Chiều 17/8, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2022), 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022), lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã tiếp xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam và lãnh đạo 7 tỉnh nước CHDCND Lào.
V-League cuộc đua tam mã hay ngũ mã?

V-League cuộc đua tam mã hay ngũ mã?

(Baonghean.vn) - Còn một vòng đấu tới, vòng 13 là kết thúc nhưng ngôi vô địch lượt đi đã chắc chắn nằm trong tay Hà Nội FC khi đội bóng Thủ đô hơn đội xếp thứ 2 Sông Lam Nghệ An 6 điểm, hơn đội xếp thứ 3 Hoàng Anh Gia Lai 7 điểm.