Xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới cho giai đoạn 2016 - 2020

04/10/2016 11:52

(Baonghean.vn) - Sau thời gian giám sát tại một số địa phương về xây dựng NTM, sáng 4/10, đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Sở Nông nghiệp – PTNT về thực hiện các tiêu chí Quốc gia xây dựng NTM trên toàn tỉnh. Đồng chí Hoàng Viết Đường – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Đồng chí Hoàng Viết Đường - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc
Đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc

Với sự vào cuộc tích cực của các ngành, đoàn thể, hệ thống chính trị, chính quyền các địa phương và sự đồng tình của người dân, những chính sách, chương trình, dự án, phong trào xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đang ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu.

Đến hết tháng 8/2016, tổng nguồn vốn huy động, lồng ghép thực hiện chương trình xây dựng NTM được gần 24 nghìn tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp hơn 3,4 nghìn tỷ đồng; vốn Trung ương hỗ trợ hơn 1 nghìn tỷ đồng; vốn hỗ trợ đầu tư của tỉnh hơn 763 tỷ đồng; vốn đầu tư của các huyện hơn 941 tỷ đồng; vốn đầu tư của cấp xã hơn 676 tỷ đồng; vốn tín dụng hơn 3,2 nghìn tỷ đồng; vốn doanh nghiệp đầu tư hơn 2,1 nghìn tỷ đồng; vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án hơn 8 nghìn tỷ đồng; vốn người dân đóng góp gần 7 nghìn tỷ đồng.

Giao thông NTM ở xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ
Giao thông NTM ở xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ

Sau 5 năm xây dựng NTM, tỉnh hỗ trợ xi măng với số lượng gần 494 nghìn tấn, trong đó đã cung ứng gần 478 nghìn tấn. Trong quá trình xây dựng NTM, nhiều địa phương nợ đọng trong xây dựng cơ sở hạ tầng, đến thời điểm này toàn tỉnh còn nợ hơn 751 tỷ đồng.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 117 xã cơ bản đạt chuẩn NTM, trong đó có 112 xã đã được UBND tỉnh có quyết định công nhận.

Tuy nhiên, ở một số xã đã đạt chuẩn NTM, có một số tiêu chí chỉ đạt ở mức tối thiểu như: giao thông, trường học, môi trường, hệ thống chính trị…

Mục tiêu của Nghệ An, đến hết năm 2016 bình quân chung của cả tỉnh đạt 13 tiêu chí/xã, thêm 34 xã về đích NTM, có thêm 1 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM; đến năm 2020 toàn tỉnh có 59% số xã đạt chuẩn NTM.

Nông dân xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn nuôi thỏ hàng hóa
Nhằm nâng cao thu nhập, nhiều hộ nông dân xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn nuôi thỏ hàng hóa

Tuy nhiên, các thành viên đoàn giám sát của HĐND tỉnh còn băn khoăn: Nhiều địa phương chưa quan tâm đến thu nhập bền vững tại chỗ cho nông dân; để đạt được mục tiêu đến năm 2020 có 59% số xã đạt chuẩn NTM thì cần có lộ trình cho từng năm để đoàn giám sát của HĐND tỉnh thuận lợi hơn. Một số tiêu chí: quy hoạch; môi trường; xây dựng mô hình phát triển kinh tế; thu nhập đầu người… và nhiều tiêu chí khác không bền vững...

Sở Nông nghiệp – PTNT và Văn phòng điều phối chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh tiếp thu các ý kiến, đồng thời trả lời, giải thích một số vấn đề liên quan đến các ý kiến của đoàn giám sát.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Viết Đường – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cơ quan tham mưu khắc phục một số tồn tại: Một số xã chưa làm tốt công tác quy hoạch chi tiết; tham mưu về công tác quản lý, nguồn lực, mô hình... còn nhiều tồn tại, mang tính cào bằng; công tác tham mưu chỉ đạo, thẩm định đánh giá công nhận xã đạt chuẩn NTM nhiều nơi chưa nghiêm túc; một số tiêu chí hoàn thành nhưng tính bền vững chưa cao.

Để đạt được mục tiêu đề ra trong xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020, Sở Nông nghiệp - PTNT tích cực tham mưu các giải pháp thực hiện, đảm bảo tính sáng tạo cao; chủ động rà soát đánh giá tình hình thực hiện các tiêu chí tại các địa phương; dự báo nguồn lực đầu tư xây dựng NTM trong cả giai đoạn. Xây dựng lộ trình xây dựng NTM trong giai đoạn 2016 - 2020 để đảm bảo tiến độ của chỉ tiêu. Lồng ghép tốt các nguồn lực của chương trình, dự án vào xây dựng NTM để tham mưu cho tỉnh.

Xuân Hoàng

TIN LIÊN QUAN

Xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới cho giai đoạn 2016 - 2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO