Xây dựng nông thôn mới phải bằng việc làm ý nghĩa, đi vào lòng dân

(Baonghean.vn) - Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý trong phiên họp chuyên đề tháng 11/2019 của UBND tỉnh diễn ra chiều 12/11, phần đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2019 và bàn kế hoạch, nhiệm vụ năm 2020.
Một góc nông thôn mới huyện Yên Thành. Ảnh tư liệu: Anh Tuấn

Cơ bản đạt mục tiêu đề ra

Năm 2019, Nghệ An triển khai chương trình trong điều kiện hết sức khó khăn, do dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, việc huy động sức dân với vai trò chủ thể trong xây dựng NTM giảm đáng kể... Chính phủ giao tăng các chỉ tiêu cho Nghệ An: có thêm 1 huyện NTM, có thêm 39 xã NTM.

Tuy nhiên, Nghệ An cơ bản đạt các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Đến hết tháng 10 đã có thêm 12 xã được Hội đồng thẩm định tỉnh thẩm định, trong đó 7 xã đã được Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định công nhận đạt chuẩn.

Dự kiến hết năm nay có thêm 40-42 xã đạt chuẩn NTM, vượt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Huyện Yên Thành đã được tỉnh thẩm tra huyện đạt chuẩn NTM và đang hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương về thẩm định công nhận huyện đạt chuẩn NTM trong năm 2019.

Dự kiến cuối năm số tiêu chí bình quân toàn tỉnh đạt 16,1 tiêu chí/xã, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 28,5 triệu đồng/người/năm, lũy kế hơn 1.000 tỷ đồng tiền xi măng hỗ trợ xây dựng NTM…

Dự kiến cuối năm nay Nghệ An sẽ có thêm 40-42 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh tư liệu: PV

Bên cạnh đó, ngành Nông nghiệp và PTNT thẳng thắn nhìn nhận, vẫn còn hạn chế đáng kể trong quá trình xây dựng NTM, đó là cơ cấu kinh tế nông thôn chưa có sự thay đổi lớn; phát triển mô hình hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã, các mô hình liên doanh, liên kết và thu hút doanh nghiệp còn hạn chế, sự gắn kết giữa công nghiệp và dịch vụ với sản xuất nông nghiệp thiếu chặt chẽ, chưa bền vững; cơ chế, chính sách khuyến khích tích tụ ruộng đất tạo mô hình sản xuất hàng hóa chưa đủ mạnh; mối liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, việc áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp còn nhiều hạn chế. Vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước chưa đáp ứng được yêu cầu; Ô nhiễm môi trường nông thôn đang đặt ra nhiều thách thức.

Ngoài ra, phong trào thi đua và kết quả xây dựng nông thôn mới giữa các vùng, các huyện trong tỉnh, giữa các xã trong huyện và giữa các ngành chưa đồng đều. Chưa có cơ chế, chính sách đặc thù đối với 3 xã xây dựng NTM kiễu mẫu và thôn (bản) nông thôn mới. Việc báo cáo kết quả thực hiện của các địa phương về Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM  chưa thường xuyên, liên tục.

Phát biểu tại phiên họp chiều 12/11, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh cần xem xây dựng nông thôn mới là công việc lâu dài và thường xuyên. Ảnh: Thu Giang

Xây dựng nông thôn mới là việc làm lâu dài, thường xuyên

Thống nhất thông qua dự thảo báo cáo mà Sở Nông nghiệp và PTNT trình bày tại phiên họp, lãnh đạo UBND tỉnh cũng giao sở này tiếp thu các ý kiến góp ý xác đáng tại hội nghị, trong đó có đề xuất của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho rằng cần quan tâm tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, các ngành, các địa phương cần quán triệt, xây dựng NTM là công cuộc lâu dài, thường xuyên, là việc nhất thiết phải làm, hết sức chú trọng, để làm sao chất lượng sống ở nông thôn được nâng lên, thậm chí tốt hơn ở thành thị về môi trường, tình làng, nghĩa xóm…

Đối với cả nước nói chung và Nghệ An nói riêng, tổng kết 10 năm xây dựng NTM là dịp để đúc rút lại kinh nghiệm, bài học, nhấn mạnh các tiêu chí quan trọng. Các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM cần tiếp tục phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn; tạo nhiều mô hình sản xuất gắn với việc làm ổn định cho nhân dân...

“Văn phòng Điều phối NTM  tỉnh  phải không ngừng vận động, tích lũy, tổng kết ở cơ sở để tham mưu cho tỉnh phát động những việc làm dù rất nhỏ nhưng lại ý nghĩa, đi vào lòng dân”, đồng chí Thái Thanh Quý chỉ đạo, đồng thời khuyến nghị cần tích cực tham khảo, học tập cách làm hay, hiệu quả trong xây dựng NTM ở các địa phương khác trên cả nước.

Mục tiêu phấn đấu năm 2020:

- Toàn tỉnh có thêm 25 xã đạt chuẩn, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 282 xã, tương đương 65,4%. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến năm 2020 đạt 36 triệu đồng/người/năm trở lên.

- Số tiêu chí, bình quân chung cả tỉnh đạt 16,8 tiêu chí/xã trở lên.

- Xây dựng 1  xã  đạt chuẩn NTM Kiểu mẫu.

- Phấn đấu mỗi huyện có 1-2  khu dân cư đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí của tỉnh.

- Xây dựng thêm 60 mô hình vườn chuẩn NTM, nâng số vườn chuẩn toàn tỉnh lên 95 vườn chuẩn nông thôn mới, tạo địa điểm tham quan, học tập, chia sẽ kinh nghiệm.

- Xây dựng thêm 100 thôn/bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí 2337/QĐ-UBND của tỉnh (các thôn/bản thuộc các xã không nằm trong kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới giai đoan 2016-2020).