Xây dựng thị trấn Cầu Giát (Quỳnh Lưu) sớm đạt chuẩn văn minh đô thị

(Baonghean) - Là trung tâm huyện lỵ, thị trấn Cầu Giát được xác định là 1 trong 3 cực tăng trưởng và đầu tàu kinh tế của huyện của Quỳnh Lưu. Với vị thế trên, Đảng bộ và nhân dân thị trấn bước vào thực hiện mục tiêu nghị quyết Đại hội khóa XX nhiệm kỳ 2015-2020 với nỗ lực và tinh thần tự tin để hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

Chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ

 Bước vào nhiệm kỳ 2015-2020, cũng như nhiều địa phương, do đầu tư công bị cắt giảm nên Đảng bộ thị trấn xác định ngay từ đầu, để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế phải có giải pháp huy động, tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển. Trên cơ sở chỉ tiêu đã đề ra, BCH Đảng bộ ban hành 4 chương trình trọng tâm xuyên suốt toàn khóa và có các giải pháp tổ chức hực hiện. Nhờ vậy, sau gần 5 năm, diện mạo thị trấn có nhiều chuyển biến tích cực.

Chợ Giát là đầu mối thương mại lớn nhất huyện Quỳnh Lưu đang được từng bước đầu tư nâng cấp và mở rộng. Ảnh: Nguyễn Hải
Chợ Giát là đầu mối thương mại lớn nhất huyện Quỳnh Lưu đang được từng bước đầu tư nâng cấp và mở rộng. Ảnh: Nguyễn Hải

Nổi bật nhất trên lĩnh vực kinh tế là thị trấn duy trì tốc độ tăng trưởng 5 năm bình quân đạt 12,5%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo tích cực và phù hợp với địa bàn thị trấn, năm 2020 dịch vụ thương mại chiếm 80,2%, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng chiếm 19% và nông nghiệp chỉ 0,8%; năm 2020 thu nhập bình quân ước đạt 67,7 triệu đồng/người; các doanh nghiệp tiếp tục phát triển về số lượng và quy mô góp phần tạo việc làm cho hàng ngàn lao động.

Kinh doanh dịch vụ xe máy tại thị trấn Cầu Giát hiệu quả góp phần tạo việc làm và nguồn thu cho ngân sách thị trấn. Ảnh: Nguyễn Hải
Kinh doanh dịch vụ xe máy tại thị trấn Cầu Giát hiệu quả góp phần tạo việc làm và nguồn thu cho ngân sách thị trấn. Ảnh: Nguyễn Hải

Bên cạnh đó, là một đô thị trung tâm nên công tác tài chính ngân sách và quản lý tài nguyên môi trường thị trấn cũng đạt được nhiều kết quả khả quan. Năm 2020 thu ngân sách ước đạt 5,2 tỷ đồng, tăng 73% so với đầu nhiệm kỳ và tăng bình quân 18,6%. Hiện tại, cùng với việc xây dựng và trình cấp trên phê duyệt quy hoạch sử dụng đất 2011-2020; kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2015-2020, thị trấn đã khai thác hiệu quả quỹ đất, qua đó tạo nguồn thu nhằm tái đầu tư cho phát triển; công tác quản lý đất đai, môi trường ngày càng đi vào nề nếp hơn, hiện thị trấn đã triển khai kế hoạch phân loại rác thải tại hộ, lắp đặt thùng rác tại các điểm công cộng và tỷ lệ thu gom rác thải đạt gần 99%.

Ngoài việc góp hàng ngàn tấn xi măng để chỉnh trang, nâng cấp lại đường và hệ thống thoát nước khối phố, người dân còn trồng hoa và cây xanh dọc tuyến đường nội khối. Ảnh: N.H
Ngoài việc góp hàng ngàn tấn xi măng để chỉnh trang, nâng cấp lại đường và hệ thống thoát nước khối phố, người dân còn trồng hoa và cây xanh dọc tuyến đường nội khối. Ảnh: N.H

Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội, thị trấn cũng tạo được chuyển biến mới về chất khi 100% cán bộ, giáo viên của thị trấn đạt 100% chuẩn và trên chuẩn. Trong nhiệm kỳ, thị trấn đã tập trung đầu tư nguồn lực, nâng cấp cơ sở vật chất để Trường Mầm non Hoa Mai được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 và Trường Tiểu học giữ vững chuẩn Quốc gia mức độ 2; có trên 86% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa và 8/9 khối đạt và giữ vững danh hiệu Làng Văn hóa; thị trấn đạt và giữ vững bộ tiêu chí Quốc gia về y tế, Trạm Y tế được công nhận là Trạm Y tế xanh- sạch- đẹp…

Từng bước chỉnh trang hạ tầng, diện mạo đô thị

 Là trung tâm huyện lỵ nhưng trong một thời gian dài, hạ tầng đô thị thị trấn Cầu Giát bộc lộ nhiều yếu kém và bất cập. Chính vì thế, bước vào nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ rất quyết tâm khi đưa chỉnh trang đô thị là một trong những nhiệm vụ, tiêu chí ưu tiên trong tâm. Ngay sau khi ban hành Nghị quyết chuyên đề số 10, thị trấn đã chương trình hành động, thị trấn phát động phong trào cán bộ, đảng viên và nhân dân thị trấn “đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm - xây dựng đô thị văn minh” để huy động sự vào cuộc, hưởng ứng của các tổ chức trong hệ thống chính trị và nhân dân.

Các khối phố trang trí chào mừng Đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Nguyễn Hải
Các khối phố trang trí chào mừng Đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Nguyễn Hải

Cùng với vận động nhân dân hiến đất, hiến tài sản để xây dựng và mở rộng, nâng cấp đường giao thông nội khối, Đảng ủy còn ban hành Nghị quyết về tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo hành lang ATGT; triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, vận động, ký cam kết; gắn công tác ra quân giải tỏa, xử lý với công tác tự quản các tuyến đường không vi phạm hành lang giao thông; tình trạng đặt biển quảng cáo, bày bán hàng hóa vi phạm hành lang an toàn giao thông giảm hẳn; vận động được nhân dân trang bị thùng rác nhựa đạt chuẩn tại hộ và nhóm hộ.

Sau 5 năm, người dân thị trấn Cầu Giát đóng góp gần 12,47 tỷ đồng, hiến 4.272,6 mđất, thị trấn hỗ trợ 1.400 tấn xi măng xây dựng 85 tuyến đường giao thông nội khối, chiều dài 11,2 km; thị trấn đầu tư 54 tỷ đồng để xây dựng 33 công trình thiết yếu; đã phát động nhân dân trồng được 646 m đường hoa và trên 1.000 cây xanh trên các tuyến đường thị trấn 
 Xây dựng hệ thống chính trị đoàn kết, vững mạnh

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ thị trấn đã ban hành 62 nghị quyết, 8 đề án, 15 chương trình, 39 kế hoạch, 95 quyết định cùng nhiều văn bản khác nhằm cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của cấp trên vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trụ sở hành chính thị trấn được trang hoàng chào mừng Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Nguyễn Hải
Trụ sở hành chính thị trấn được trang hoàng chào mừng Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Nguyễn Hải

Đảng bộ cũng xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch thực hiện nghị quyết, đề án, kết luận của tổ chức đảng cấp trên; chỉ đạo UBND, MTTQ, các đoàn thể và các chi bộ về huy động sức dân phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cán bộ, năng lực quản lý điều hành, cải cách hành hành chính; xây dưng, củng cố hệ thống chính trị vùng giáo; quản lý tốt quy hoạch, đất đai và xây dựng…

Để phục vụ và giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính cho người dân, thị trấn đang nỗ lực cải cách hành chinh và duy trì nghiêm chế độ trực tại Bộ phận một cửa. Ảnh: N.H
Để phục vụ và giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính cho người dân, thị trấn đang nỗ lực cải cách hành chinh và duy trì nghiêm chế độ trực tại Bộ phận một cửa. Ảnh: N.H
Cụ thể, cùng với tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên cho đội ngũ cán bộ đảng viên, để tinh giản bộ máy theo Nghị quyết TW về sắp xếp tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị, Đảng bộ thị trấn đã sát nhập 3 chi bộ khối và giảm được 7 cán bộ không chuyên trách thị trấn và 13 cán bộ không chuyên trách ở khối; công tác quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ được quan tâm hơn. Trong nhiệm kỳ, đã được 18 cán bộ đi học trung cấp chính trị, cao học và 4 đại học, kết nạp được 40 đảng viên.

Song song với củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị, để giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng, thị trấn đã tiến hành kiểm tra 47 tổ chức đảng và 30 lượt đảng viên, giám sát 37 lượt tổ chức đảng và 29 đảng viên; xây dựng được 68 mô hình, điển hình dân vận khéo; hoạt động giám sát của HĐND, UB MTTQ và các đoàn thể tiếp tục được tăng cường và đổi mới. Bên cạnh những kết quả nổi bật trên, Đảng bộ thị trấn cũng nhận thấy nhiệm kỳ qua vẫn còn một số hạn chế khi kinh tế phát triển chưa xứng với tiềm năng và lợi thế, hoạt động dịch vụ và thương mại tuy phát triển nhưng còn nhỏ lẻ, tự phát; 8 chỉ tiêu kinh tế xã hội không đạt theo nghị quyết đề ra… 

Bộ mặt đô thị ngày càng được đổi mới và thị trấn đang cố gắng tăng không gian xanh cho đô thị. Ảnh: Nguyễn Hải
Bộ mặt đô thị ngày càng được đổi mới và thị trấn đang cố gắng tăng không gian xanh cho đô thị. Ảnh: Nguyễn Hải

Bước vào nhiệm kỳ mới, để đạt tốc độ tăng trưởng hàng năm từ 13-15%, bình quân thu nhập đầu người tăng gấp đôi hiện nay, tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại V và phấn đấu xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị vào năm 2023.

Để thực hiện thành công các mục tiêu Nghị quyết 2020-2025, thị trấn sẽ phải các giải pháp mang tính đột phá, đó là huy động hiệu quả sự vào cuộc của hệ thống chính trị, nâng cao trách nhiệm và thái độ dám nghĩ, dám làm của cán bộ công chức, nhất là người đứng đầu; quyết liệt trong thực hiện kỷ cương quy hoạch đô thị; phát triển dịch vụ thương mại theo quy mô lớn hơn, hình thành các tuyến phố chuyên kinh doanh một chủng loại hàng hóa. 

Hồ Sỹ Nguyệt - Bí thư Đảng ủy thị trấn Cầu Giát

Bên cạnh đó, thị trấn sẽ phải rà soát lại, khắc phục tình trạng bỏ sót, gây thất thu ngân sách; tiếp tục huy động nguồn lực vào xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, nâng cao ý thức và trách nhiệm của người dân vào xây dựng đô thị vàkhu phố ngày càng văn minh, sạch đẹp./.

tin mới

21 đơn vị, cá nhân có giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cam Vinh

21 đơn vị, cá nhân có giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cam Vinh

(Baonghean.vn) - Việc sở hữu giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cam Vinh đã tạo động lực giúp các hộ dân, đơn vị trồng và kinh doanh cam Vinh trên địa bàn tỉnh tiếp tục đầu tư, chăm sóc để tạo ra sản phẩm cam chất lượng, khẳng định thương hiệu, vị thế của cam Vinh trên thị trường.

Khởi nghiệp

Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 1/12, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ phối hợp với Trung tâm Thông tin khoa học công nghệ và Tin học Nghệ An tổ chức Hội nghị “Kết nối tìm hiểu nhu cầu và tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khoa học công nghệ về sở hữu trí tuệ”.

Bệ phóng hạ tầng kết nối và dịch vụ 5 sao: 'Cú huých' song hành du lịch Nghệ An

Bệ phóng hạ tầng kết nối và dịch vụ 5 sao: 'Cú huých' song hành du lịch Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với lợi thế là địa phương duy nhất sở hữu đa dạng địa hình biển, đảo, đồng bằng, trung du và miền núi, sự đầu tư chỉn chu về hạ tầng, thăng hạng dịch vụ từ sự đổ bộ của các “ông lớn” bất động sản, Nghệ An đang dần trở thành điểm du lịch hấp dẫn hàng đầu Việt Nam.

Nhộn nhịp mùa vớt 'lộc trời' ngoài đê sông Lam

Nhộn nhịp mùa vớt 'lộc trời' ngoài đê sông Lam

(Baonghean.vn)- Mỗi mùa con nước thuỷ triều lên, “đồng rươi” Châu Nhân (Hưng Nguyên) lại nhộn nhịp người dân ra đồng. Mùa rươi rộ từ đầu tháng 10 âm lịch. Như một sự bù đắp cho những nhọc nhằn, vất vả mùa lũ, mỗi vụ rươi, bà con vùng lụt ngoài đê sông Lam vớt được tầm 5 tấn "lộc trời”.

Thương mại carbon: Cơ hội và thách thức

Thương mại carbon: Cơ hội và thách thức

(Baonghean.vn)- Toàn nhân loại đang cần một trái đất sạch, luôn trong xanh để đảm bảo tương lai bền vững. Thương mại carbon là giải pháp duy nhất hữu hiệu, vì giải pháp này gắn được với cơ chế tài chính hiệu quả. Tuy vậy, giải pháp này cũng đứng trước những thách thức vô cùng lớn.

'Vựa' rau lớn nhất Nghệ An hối hả vào vụ Tết

'Vựa' rau lớn nhất Nghệ An hối hả vào vụ Tết

(Baonghean.vn) - Những ngày này, tranh thủ thời tiết nắng ráo, nông dân vùng rau lớn nhất Nghệ An đang tập trung ra đồng chăm sóc rau màu vụ đông để chuẩn bị cung ứng hàng cho dịp tết. Những cánh đồng rau su hào, bắp cải, súp lơ, cà rốt… xanh mơn mởn, tốt tươi hứa hẹn một mùa bội thu.

Phối hợp liên ngành tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác vi phạm IUU

Nghệ An triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý tàu cá

(Baonghean.vn)- Sau chuyến kiểm tra gỡ thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam vào tháng 10/2023, Ủy ban châu Âu đã có phản hồi chưa gỡ được thẻ vàng và sẽ kiểm tra vào tháng 5/2024. Theo Ban chỉ đạo IUU Quốc gia, hiện nay việc chống khai thác IUU không chỉ gỡ thẻ vàng mà vì tương lai nghề cá Việt Nam.

Đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài hoàn thành vào quý 1/2024 sẽ nâng tầm hạ tầng thành phố Vinh

Đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài hoàn thành vào quý 1/2024 sẽ nâng tầm hạ tầng thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Ông Nguyễn Sỹ Diệu - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh khẳng định, đầu năm 2024 sẽ hoàn thành công tác GPMB đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài để nhà thầu thi công đoạn đường còn lại và hoàn thành thông tuyến ngay trong quý I/2024. Dự kiến sẽ triển khai giai đoạn 2 vào cuối quý II/2024.