Xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với mục tiêu nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Với mục tiêu nâng cao chất lượng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL, đặc biệt tại các xã được chọn chỉ đạo điểm đạt chuẩn NTM và NTM nâng cao, thời gian qua, các cấp chính quyền trên địa bàn huyện Diễn Châu đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, thiết thực.

Đảm bảo chắc từng tiêu chí

Diễn Kỷ là 1 trong 2 địa phương được huyện Diễn Châu chọn xây dựng NTM nâng cao, do vậy, công tác xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (CTCPL) rất được coi trọng. Xã đã phân công từng cán bộ liên quan phụ trách và chấm điểm từng tiêu chí với hồ sơ minh chứng chặt chẽ. Ví như đối với việc thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền UBND cấp xã, ngoài niêm yết công khai đầy đủ, kịp thời, việc tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị và giải quyết các thủ tục hành chính cũng được thực hiện với phương châm đúng trình tự, thủ tục, nhanh gọn.
Người dân đến giao dịch tại bộ phận một cửa xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu. Ảnh: G.H
Người dân đến giao dịch tại bộ phận một cửa xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu. Ảnh: G.H
Minh chứng là trong năm 2021 có 2.570 hồ sơ liên quan đến lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, xác nhận chữ ký, chính sách, đất đai… thì 100% được giải quyết đúng trình tự, thủ tục, thời hạn. Trong năm, xã Diễn Kỷ đã chỉ đạo lấy 385 lượt phiếu đánh giá của người dân về chất lượng, thái độ phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, kết quả không có phiếu không hài lòng.
Tương tự, tất cả các chỉ tiêu trong tiêu chí phổ biến pháp luật đều được rà soát thực hiện nghiêm túc. Từ việc công khai văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự thảo quy phạm pháp luật, đến quán triệt, phổ biến chính sách pháp luật có liên quan.
Người dân trao đổi vói cán bộ bộ phận một cửa xã diễn kỷ, diễn châu.
Người dân trao đổi với cán bộ bộ phận một cửa xã Diễn Kỷ, Diễn Châu. Ảnh: GH
Theo ông Trần Ngọc Đoàn - cán bộ tư pháp xã Diễn Kỷ cho biết: Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng xã vẫn triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật trên hệ thống loa truyền thanh với 719 lượt lên sóng; tổ chức 5 hội nghị tuyên truyền trực tiếp với hơn 1.000 người tham gia; phát động 3 cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử, Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Cảnh sát biển; in cấp phát 5.000 tờ rơi nội dung tuyên truyền về các quy định xử phạt trong phòng, chống Covid-19, phòng, chống pháo nổ. Bên cạnh đó, UBND xã Diễn Kỷ đã chỉ đạo toàn hệ thống chính trị tích cực ứng dụng CNTT để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên mạng xã hội và qua các trang fanpage của tổ chức, đoàn thể. 
Một góc xã Diễn Kỷ, Diễn Châu. Ảnh tư liệu; Thu Hương
Một góc xã Diễn Kỷ, Diễn Châu. Ảnh tư liệu: Thu Hương

Tại xã Diễn Trung, quá trình xây dựng và về đích NTM, việc thực hiện các tiêu chí để được công nhận xã đạt CTCPL được đặc biệt quan tâm, bởi trong các tiêu chí xây dựng NTM có tiêu chí 18 về “Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật”. Ví như để đảm bảo chỉ tiêu về an ninh, trật tự, công an xã đã tham mưu cho UBND xã Diễn Trung triển khai cho 10/10 xóm trên đăng ký xóm an toàn về an ninh. Nhờ vậy, số vụ việc vi phạm pháp luật trên địa bàn giảm hơn so với trước, tệ nạn xã hội được kìm chế. Công tác tiếp nhận đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng quy định.

Trong năm 2021, xã tiếp nhận 9 đơn thư khiếu nại, tố cáo và đã giải quyết theo đúng thẩm quyền (giảm 25 đơn so với năm 2020), không có đơn thư khiếu kiện vượt cấp. 100% thủ tục hành chính giải quyết nhanh gọn với 10.545 hồ sơ trong năm 2021. Qua lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân với 1.582 lượt phiếu (liên quan các thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, khai sinh, kết hôn, khai tử, đất đai, chính sách, thủ tục tách khẩu, CMND…), có 1.580 phiếu hài lòng, chỉ có 2 phiếu không hài lòng. Công tác hòa giải cũng được quan tâm với 10/10 xóm có tổ hòa giải viên.

Ảnh đại diện
Hướng dẫn thủ tục hành chính cho người dân tại bộ phận một cửa xã Diễn Trung, Diễn Châu. Ảnh: GH
Theo bà Hoàng Thị Xuyên - Trưởng phòng Tư pháp huyện Diễn Châu: Việc đánh giá xã, thị trấn đạt CTCPL trên địa bàn được các ngành, các địa phương quan tâm và thực hiện theo Thông tư 07 của Bộ Tư pháp với 5 chỉ tiêu, 25 tiêu chí, theo thang điểm 100 điểm. Công tác rà soát, đánh giá được thực hiện nghiêm túc, theo trình tự thủ tục là trên cơ sở mức điểm chuẩn tối đa. UBND các xã, thị trấn tự đánh giá, chấm điểm, sau đó lập hồ sơ trình Hội đồng đánh giá huyện đánh giá lại. Trên cơ sở đánh giá của Hội đồng đánh giá CTCPL huyện, Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định công nhận xã đạt CTCPL theo quy định hiện hành.  cơ sở mức điểm chuẩn tối đa. UBND các xã, thị trấn tự đánh giá, chấm điểm, sau đó lập hồ sơ trình Hội đồng đánh giá huyện đánh giá lại. Trên cơ sở đánh giá của Hội đồng đánh giá CTCPL huyện, Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định công nhận xã đạt CTCPL theo quy định hiện hành. 

Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Sau hơn 4 năm thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt CTCPL, số lượng đơn vị cấp xã đạt CTCPL trên địa bàn huyện Diễn Châu hàng năm liên tục tăng. Riêng năm 2021, huyện Diễn Châu  có 37/37 xã đạt chuẩn (là 1 trong 8 địa phương trong toàn tỉnh có 100% xã, thị trấn đạt chuẩn). 
Để đạt được kết quả này, huyện Diễn Châu xác định việc xây dựng xã, phường đạt CTCPL không phải là nhiệm vụ riêng của ngành Tư pháp mà của cả hệ thống chính trị. Từ đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, phấn đấu hàng năm phải có ít nhất từ 35 xã, thị trấn đạt CTCPL. UBND huyện đã tham mưu BTV Huyện ủy ban hành Chỉ thị số 05-CT/HU ngày 10/5/2021 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân; xây dựng xã, thị trấn đạt CTCPL, giai đoạn 2021-2025”. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành xây dựng các giải pháp thực hiện đảm bảo đạt và ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá cấp xã đạt CTCPL, gắn với mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, giai đoạn 2021-2025. 
Tuyên truyền Luật ATGT cho trường THCS Vạn Phong, Diễn Châu. Ảnh tư liệu
Tuyên truyền Luật ATGT cho Trường THCS Vạn Phong, Diễn Châu. Ảnh tư liệu
Hàng năm, HĐND huyện đều có nghị quyết, UBND huyện có quyết định giao chỉ tiêu xây dựng cấp xã đạt CTCPL và ban hành Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt CTCPL trên địa bàn. Giao Phòng Tư pháp chủ trì, thường xuyên nắm thông tin, phản ánh kiến nghị để kịp thời hướng dẫn giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện. Đồng thời tìm hiểu, thu thập những cách làm mới, làm hay của các địa phương trong, ngoài tỉnh để cho các xã trên địa bàn tham khảo, học tập và làm theo. 
hị xã Diễn Châu phát triển đồng bộ hạ tầng cảnh quan đi kèm với các Khu đô thị mới sẽ là mục tiêu của Đảng bộ, Chính quyền huyện Diễn Châu. Ảnh tư liệu PV
Thị trấn Diễn Châu phát triển đồng bộ hạ tầng cảnh quan đi kèm với các Khu đô thị mới sẽ là mục tiêu của Đảng bộ, Chính quyền huyện Diễn Châu. Ảnh tư liệu PV
Riêng công tác PBPL được triển khai linh hoạt, đa dạng dưới nhiều hình thức. Đặc biệt là hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên mạng xã hội. Đến nay, toàn huyện có trên 150 trang fanpage do các ban, ngành, đoàn thể cấp xã lập, quản lý  thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Các bài viết sẽ được Phòng Tư pháp – cơ quan Thường trực Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật huyện biên soạn và đăng tải trên fangpage “Tư pháp Diễn Châu” sau đó, các trang fanpage của các ban, ngành, đoàn thể cấp xã chia sẻ hoặc tải về để đăng tải. 

Bắt đầu từ năm 2022, việc đánh giá xã, phường, thị trấn đạt CTCPL sẽ được thực hiện theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (thay thế Quyết định số 619/QĐ-TTg). Theo đó, tiêu chí xã, phường, thị trấn đạt CTCPL được sửa đổi khoa học, khả thi, phù hợp với thực tiễn, gồm 5 tiêu chí với 20 chỉ tiêu, là công cụ đo lường mức độ hoàn thành trách nhiệm được giao của chính quyền cấp xã trong tổ chức thi hành pháp luật, thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa ở cấp cơ sở

“Huyện sẽ tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn chi tiết việc lập hồ sơ đề nghị công nhận cấp xã đạt CTCPL theo Thông tư 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp cho các xã, phường thị trấn để đảm bảo thực hiện đồng bộ, hiệu quả, chặt chẽ” - lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện Diễn Châu cho hay./.

Tin mới

Nghệ An: Thống nhất phương án đầu tư, vị trí xây dựng nhà ga, đường cất, hạ cánh số 2 tại Cảng Hàng không quốc tế Vinh

Nghệ An: Thống nhất phương án đầu tư, vị trí xây dựng nhà ga, đường cất, hạ cánh số 2 tại Cảng Hàng không quốc tế Vinh

(Baonghean.vn) - Nghệ An sẽ kêu gọi nguồn lực đầu tư khu hàng không dân dụng mới gồm: Nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa, hangar… và công trình khu bay (đường cất, hạ cánh số 2, đường lăn, sân đỗ... ) theo hình thức PPP (đối tác công - tư). 
Dự án

Đường đến Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia của 'hai anh em' thành Vinh

(Baonghean.vn) - Trước khi đạt giải Nhất toàn tỉnh và là dự án duy nhất của bậc THPT được chọn tham dự cuộc thi toàn quốc, tác giả và chính Dự án "Hệ thống ngưng tụ nước bằng công nghệ bán dẫn" không được đánh giá cao. Tuy nhiên sự kết hợp tưởng như "khập khễnh" của hai em lại đem đến thành công.
Khám sức khoẻ cho người lái xe. Ảnh: Internet

Nghệ An: Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác cấp giấy khám sức khỏe

(Baonghean.vn) - Giám đốc Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tổ chức nghiêm túc công tác khám sức khỏe, khám đầy đủ các chuyên khoa lâm sàng và thực hiện tất cả các xét nghiệm cận lâm sàng bắt buộc theo quy định, đặc biệt, xét nghiệm ma túy và đo nồng độ cồn đối với khám sức khỏe cho người lái xe.