#xi măng sông lam

99 kết quả

Thống nhất 6 nội dung đối thoại giữa Ban quản lý Khu Kinh tế Đông Nam với người dân xóm Hải Thịnh, xã Nghi Thiết (Nghi Lộc)

Thống nhất 6 nội dung đối thoại giữa Ban quản lý Khu Kinh tế Đông Nam với người dân xóm Hải Thịnh, xã Nghi Thiết (Nghi Lộc)

(Baonghean.vn) -Ngày 25/6, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam tổ chức buổi làm việc, đối thoại với nhân dân xóm Hải Thịnh, xã Nghi Thiết (Nghi Lộc) để giải quyết các kiến nghị của nhân dân trong quá trình xây dựng,  hoạt động của dự án Trạm nghiền xi măng và Cảng biển Vissai tại xã Nghi Thiết.

Lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái

Lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái

(Baonghean.vn) - Nhiều hoạt động an sinh xã hội của Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam trên địa bàn Nghệ An đã góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái vì sự phát triển của cộng đồng.
Xi măng

Bảo vệ vành đai xanh quanh khu vực sản xuất

(Baonghean.vn) - Để bảo vệ vành đai xanh quanh khu vực nhà máy sản xuất, Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam Nghệ An phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức ra quân phát quang đường băng rừng phòng hộ Trạm nghiền Xi măng và Cảng biển quốc tế Nghi Thiết.