Anh Sơn: Chuyển đổi 200 ha đất lúa sang cây trồng cạn

(Baonghean.vn) - Tại hội nghị triển khai đề án sản xuất vụ xuân năm 2016, huyện Anh Sơn có chủ trương chuyển đổi 200 ha đất lúa không chủ động nước sang các loại cây trồng khác để tránh hạn vụ xuân.

Nhiều diện tích đất ruộng không chủ động nước vụ xuân sẽ được chuyển sang trồng ngô.

Theo đó, diện tích chuyển đổi chủ yếu là đất sản xuất lúa 1 vụ sang trồng ngô lai, cây họ đậu và cây mía… Những diện tích được chuyển đổi tập trung ở vùng đất cao, thiếu nước tưới, sản xuất lúa kém hiệu quả như ở các xã Tào Sơn 20 ha, Cao Sơn 20 ha, Tường Sơn 25 ha, Thành Sơn 20 ha, Bình Sơn 18 ha…

Ngành nông nghiệp huyện cũng khuyến khích nông dân trồng luân canh, xen canh các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao./.

                                 Huyền Trang

Đài Anh Sơn