Anh Sơn: Tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 5 năm

(Baonghean.vn) - Ngày 29/12, Hội đồng nhân dân huyện Anh Sơn đã khai mạc kỳ họp thứ 13 khóa XVII.

Trong năm 2015, nhờ sự tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo của huyện và sự nỗ lực phấn đấu của toàn dân, việc thực hiện kế hoạch KT-XH của Anh Sơn vẫn đạt được kết quả tương đối toàn diện trên các lĩnh vực.  

Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng, Chủ tịch UBND huyện đọc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH QPAN năm 2015

Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,82% là năm đạt tốc độ cao nhất trong giai đoạn 5 năm 2011-2015. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 3.333 tỷ đồng, đạt 108,4% so với KH, tăng 15,4% so với cùng kỳ.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành CN-XD và dịch vụ; thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Một số mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao như trồng ngô mật độ dày tại Tường Sơn; trồng bí xanh tại Cẩm Sơn; trồng ớt cay xuất khẩu tại Hoa Sơn… Công nghiệp trong năm tăng trưởng mạnh do tiến độ xây dựng nhiều dự án lớn đầu tư trên địa bàn được đẩy nhanh như nhà máy Xi măng Sông Lam 2; nhà máy than củi sạch; nhà máy chế biến tinh bột sắn Hoa Sơn…

Toàn cảnh kỳ họp.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tiếp tục được đẩy mạnh, nhân dân tích cực hưởng ứng, hiện nay huyện Anh Sơn đã có 2 xã là Hùng Sơn và Cẩm Sơn được công nhận xã đạt chuẩn NTM. Lĩnh vực VHXH có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục các cấp học không ngừng được nâng lên; công tác DS-KHHGĐ được triển khai thực hiện có hiệu quả.

Công tác khám chữa bệnh được chăm lo, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn; chính sách xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo và an sinh xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực.

Kỳ họp sẽ thông qua dự thảo các nghị quyết năm 2016 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, việc phân khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước, chương trình giám sát của HĐND huyện, chương trình ban hành nghị quyết, miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh UBND huyện thuộc thẩm quyền HĐND huyện khóa XVII.

                                                            Lê Na