Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh để trình Bộ Chính trị

Đức Chuyên - Thành Duy

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Sáng 20/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp cho ý kiến về dự thảo các văn kiện chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trước khi trình Bộ Chính trị duyệt.
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số  sở, ban, ngành. Ảnh: Thành Duy

THỂ HIỆN ĐƯỢC MỤC TIÊU, KHÁT VỌNG VƯƠN LÊN CỦA NGHỆ AN

Tài liệu chuẩn bị trình Bộ Chính trị gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị; dự thảo Nghị quyết Đại hội; dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII; phương án nhân sự cấp ủy; báo cáo tóm tắt về các văn kiện và phương án nhân sự để trình bày tại Hội nghị.

Đến nay, thực hiện kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tại phiên họp ngày 13/8/2020, Văn phòng Tỉnh ủy cùng với Tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện đã tham mưu gửi văn bản đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan bổ sung số liệu; đồng thời nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để bổ sung hoàn thiện thêm các nội dung dự thảo Báo cáo chính trị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Trong đó, chủ đề Đại hội đồng thời là tiêu đề của Báo cáo chính trị đề xuất biên tập lại là: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên; đổi mới sáng tạo, chủ động đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững”.

Về mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo đã tiếp thu ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, biên tập lại là: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, con người xứ Nghệ; khơi dậy ý chí tự cường và khát vọng vươn lên, đổi mới sáng tạo, chủ động đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; phấn đấu đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh có trình độ phát triển khá của khu vực miền Trung, năm 2030 trở thành tỉnh có trình độ phát triển khá của cả nước”. 

Đối với hệ thống các chỉ tiêu đã điều chỉnh chỉ tiêu tốc độ tăng dân số tự nhiên bình quân hàng năm khoảng 1,2%; bổ sung chỉ tiêu đến năm 2025 có 82% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó có 20% đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 5% đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu) và 11 đơn vị cấp huyện được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng, đạt chuẩn nông thôn mới.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Liên quan đến các đột phá phát triển cũng đã được biên tập lại theo kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trong đó đột phá thứ nhất đã bổ sung nhấn mạnh thêm nội dung về kỷ luật, kỷ cương hành chính; đột phá thứ hai bổ sung nhấn mạnh thêm việc đào tạo nhân lực có trình độ ngoại ngữ và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế; đột phá thứ ba đã biên tập lại rõ hơn thứ tự ưu tiên trong phát triển các công trình hạ tầng trọng điểm; bổ sung thêm hạ tầng năng lượng và hạ tầng thủy lợi. 

Bên cạnh đó, về nguyên nhân chủ quan của hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ mới cũng đã được chỉnh sửa, bổ sung ở một số nội dung theo góp ý…

Tại cuộc làm việc, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và một số ngành đã trao đổi một số nội dung liên quan đến chủ đề, mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo. Trong đó, nội dung cần đảm bảo được các thành tố, diễn đạt được mong muốn của Bác Hồ đối với tỉnh là "mau trở thành một trong những tỉnh khá nhất ở miền Bắc", vừa có tính chính trị tư tưởng, tính hiệu triệu, truyền cảm hứng, mục tiêu, khát vọng vươn lên của Nghệ An trong nhiệm kỳ mới và những năm tiếp theo.

Liên quan đến nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ mới đối với phát triển nông nghiệp cần thêm được yếu tố “nông nghiệp hiệu quả cao”, như cân nhắc biên tập thành: “nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ theo hướng hiện đại có hiệu quả cao”; tỷ lệ doanh nghiệp đi vào hoạt động và lấp đầy trong khu công nghiệp của VSIP Nghệ An, Tập đoàn WHA cũng cần diễn đạt rõ hơn;…

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Về dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, trên cơ sở dự thảo Báo cáo chính trị lần 5, Tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện đã biên tập chỉnh sửa dự thảo (lần 2).

Đối với dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, đã được tiếp thu ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, bổ sung thêm nội dung đánh giá về việc thực hiện quy chế làm việc; cân nhắc chỉnh sửa một số câu chữ bảo đảm phù hợp và gọn rõ hơn.

Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đang được tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa và đề xuất Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho gửi để các ban, ngành nghiên cứu kỹ và đề xuất chương trình, đề án sát thực, có tính khả thi cao. 

CHUẨN BỊ CHU ĐÁO CÁC VĂN KIỆN ĐỂ TRÌNH BỘ CHÍNH TRỊ

Kết luận cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đề nghị đối với chủ đề Đại hội đồng thời là tiêu đề của Báo cáo chính trị sửa lại thành: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng vươn lên; chủ động đổi mới sáng tạo, đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững”.

Đối với nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm của nhiệm kỳ 2015 - 2020, cần chỉnh sửa thành việc xác định một số chỉ tiêu nhiệm vụ còn cao, khó thực hiện. 

Về mục tiêu tổng quát, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh cần bám sát, thực hiện theo tư tưởng của Bác trong bức thư cuối cùng Người gửi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vào ngày 21/7/1969 và Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị. Do đó, đối với nội dung “phấn đấu đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh có trình độ phát triển khá của khu vực miền Trung” cần sửa đổi thành “phấn đấu đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh có trình độ phát triển khá của khu vực phía Bắc”.

Bí thư Tỉnh ủy cũng thống nhất bổ sung chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới là có thêm 1 huyện đạt nông thôn mới kiểu mẫu và 11 đơn vị cấp huyện được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng, đạt chuẩn nông thôn mới.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đối với phần nhiệm vụ giải pháp, đối với phát triển nông nghiệp, đề nghị bỏ ý “nông nghiệp thông minh”, đồng thời thống nhất mục tiêu là xây dựng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ theo hướng hiện đại có hiệu quả cao, bền vững.

Cũng liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, nông nghiệp vẫn là bệ đỡ, nhất là trong bối cảnh tác động của đại dịch Covid -19, đồng thời đây vẫn là lĩnh vực còn dư địa phát triển. Do đó, cần giữ nguyên mục tiêu 4, 5 -  5% để phấn đấu và tập trung chỉ đạo.

Bên cạnh đó, Ban Biên tập cũng cần tiếp thu ý kiến để diễn đạt đảm bảo chặt chẽ đối với tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp của VSIP Nghệ An và Khu công nghiệp của Tập đoàn Hemaraj.

Người đứng đầu Tỉnh ủy đồng tình với ý kiến phát triển vùng Hoàng Mai gắn với vùng kinh tế Nam Thanh Hóa - Bắc Nghệ An;…

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý yêu cầu, Tiểu ban Văn kiện, Tổ biên tập tiếp thu các ý kiến đã được thống nhất tại cuộc làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh, đảm bảo thống nhất giữa các văn kiện để trình Bộ Chính trị.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/2

(Baonghean.vn) - Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT 2025 hạn chế việc 'khoanh bừa' và 'đoán mò'; Tổ công tác 373 của Công an Nghệ An đã tạo sức mạnh tổng hợp răn đe, trấn áp tội phạm; Dịch vụ chăm sóc cây cảnh sau Tết 'vào mùa'... là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn hôm nay.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/2

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiến hành kỳ họp chuyên đề; Ngư dân huyện Diễn Châu được mùa cá cơm đầu năm… là những thông tin nổi bật ngày 19/2.

Thông qua chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng 8,3394ha rừng để thực hiện dự án năng lượng trọng điểm quốc gia

Thông qua chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng 8,3394ha rừng để thực hiện dự án năng lượng trọng điểm quốc gia

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất thông qua chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với 8,3394ha rừng để thực hiện các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ đoạn Quảng Trạch đến Phố Nối trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

20h Bác sĩ đây rồi

Chương trình livestream mới '20h Bác sĩ đây rồi'

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An phối hợp Bệnh viện ĐKTP Vinh thực hiện chương trình livestream “20h Bác sĩ đây rồi” với sự tham gia của các bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao để tư vấn, giải đáp các thắc mắc về bệnh lý của người dân...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 18/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 18/2

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi và chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện 19 công trình, dự án; Hơn 800 vận động viên tranh tài tại Giải Marathon 'Ky Son Win Vietnam Moutain 2024'; Thị trường vàng nhộn nhịp những ngày đầu năm... là những nội dung đăng tải trong ngày.

UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi và chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện 19 công trình, dự án

UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi và chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện 19 công trình, dự án

(Baonghean.vn) - Nội dung này đã được UBND tỉnh Nghệ An trình Thường trực HĐND tỉnh và Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 18, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 xem xét, quyết định (dự kiến kỳ họp tổ chức vào ngày 19/02/2024).

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/2

(Baonghean.vn) - Hôm nay 17/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có chuyến kiểm tra các dự án, công trình trọng điểm quốc gia tại Nghệ An. Phó Thủ tướng Chính phủ cũng có cuộc làm việc với lãnh đạo 3 tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia

Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia

(Baonghean.vn) - Chiều 17/2, đồng chí Trần Hồng Hà - Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành và 3 tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình nhằm đốc thúc, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai các dự án trọng điểm về giao thông và an ninh năng lượng.

Sẽ xem xét thông qua đồ án quy hoạch khu đô thị, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn quốc tế tại huyện Diễn Châu

Sẽ xem xét thông qua đồ án quy hoạch khu đô thị, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn quốc tế tại huyện Diễn Châu

(Baonghean.vn) - Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng và thể thao phía Nam đường N2 tại huyện Diễn Châu, do Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam lập quy hoạch, có tổng hơn 686 ha; niên độ thực hiện từ năm 2023 đến năm 2040.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/2

(Baonghean.vn) - Hôm nay ngày 16/2 tức mùng Bảy tháng Giêng, theo phong tục cổ truyền là ngày khai hạ. Sau ngày khai hạ, mọi sinh hoạt của người dân trở lại bình thường sau dịp Tết. Đối với các cán bộ công chức, viên chức Nhà nước, công việc đã bắt nhịp từ vài ngày trước.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kiểm tra tiến độ một số dự án trọng điểm về giao thông và an ninh năng lượng quốc gia trên địa bàn tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kiểm tra tiến độ một số dự án trọng điểm về giao thông và an ninh năng lượng quốc gia trên địa bàn tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 16/2, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An kiểm tra tiến độ một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/2

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy nghe kết quả tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ; Kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An... là những nội dung đăng tải trong ngày.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/2

(Baonghean.vn) - Nghệ An tổ chức lễ kỷ niệm 235 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa; Trang trọng Lễ khai bút đầu Xuân tại chùa Đại Tuệ; Sôi động trồng rừng vụ xuân ở Nghệ An… là những thông tin nổi bật ngày 14/2