Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh để trình Bộ Chính trị

Đức Chuyên - Thành Duy

(Baonghean.vn) - Sáng 20/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp cho ý kiến về dự thảo các văn kiện chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trước khi trình Bộ Chính trị duyệt.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh để trình Bộ Chính trị ảnh 1
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số  sở, ban, ngành. Ảnh: Thành Duy

THỂ HIỆN ĐƯỢC MỤC TIÊU, KHÁT VỌNG VƯƠN LÊN CỦA NGHỆ AN

Tài liệu chuẩn bị trình Bộ Chính trị gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị; dự thảo Nghị quyết Đại hội; dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII; phương án nhân sự cấp ủy; báo cáo tóm tắt về các văn kiện và phương án nhân sự để trình bày tại Hội nghị.

Đến nay, thực hiện kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tại phiên họp ngày 13/8/2020, Văn phòng Tỉnh ủy cùng với Tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện đã tham mưu gửi văn bản đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan bổ sung số liệu; đồng thời nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để bổ sung hoàn thiện thêm các nội dung dự thảo Báo cáo chính trị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh để trình Bộ Chính trị ảnh 2
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Trong đó, chủ đề Đại hội đồng thời là tiêu đề của Báo cáo chính trị đề xuất biên tập lại là: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên; đổi mới sáng tạo, chủ động đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững”.

Về mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo đã tiếp thu ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, biên tập lại là: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, con người xứ Nghệ; khơi dậy ý chí tự cường và khát vọng vươn lên, đổi mới sáng tạo, chủ động đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; phấn đấu đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh có trình độ phát triển khá của khu vực miền Trung, năm 2030 trở thành tỉnh có trình độ phát triển khá của cả nước”. 

Đối với hệ thống các chỉ tiêu đã điều chỉnh chỉ tiêu tốc độ tăng dân số tự nhiên bình quân hàng năm khoảng 1,2%; bổ sung chỉ tiêu đến năm 2025 có 82% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó có 20% đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 5% đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu) và 11 đơn vị cấp huyện được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng, đạt chuẩn nông thôn mới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh để trình Bộ Chính trị ảnh 3
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Liên quan đến các đột phá phát triển cũng đã được biên tập lại theo kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trong đó đột phá thứ nhất đã bổ sung nhấn mạnh thêm nội dung về kỷ luật, kỷ cương hành chính; đột phá thứ hai bổ sung nhấn mạnh thêm việc đào tạo nhân lực có trình độ ngoại ngữ và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế; đột phá thứ ba đã biên tập lại rõ hơn thứ tự ưu tiên trong phát triển các công trình hạ tầng trọng điểm; bổ sung thêm hạ tầng năng lượng và hạ tầng thủy lợi. 

Bên cạnh đó, về nguyên nhân chủ quan của hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ mới cũng đã được chỉnh sửa, bổ sung ở một số nội dung theo góp ý…

Tại cuộc làm việc, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và một số ngành đã trao đổi một số nội dung liên quan đến chủ đề, mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo. Trong đó, nội dung cần đảm bảo được các thành tố, diễn đạt được mong muốn của Bác Hồ đối với tỉnh là "mau trở thành một trong những tỉnh khá nhất ở miền Bắc", vừa có tính chính trị tư tưởng, tính hiệu triệu, truyền cảm hứng, mục tiêu, khát vọng vươn lên của Nghệ An trong nhiệm kỳ mới và những năm tiếp theo.

Liên quan đến nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ mới đối với phát triển nông nghiệp cần thêm được yếu tố “nông nghiệp hiệu quả cao”, như cân nhắc biên tập thành: “nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ theo hướng hiện đại có hiệu quả cao”; tỷ lệ doanh nghiệp đi vào hoạt động và lấp đầy trong khu công nghiệp của VSIP Nghệ An, Tập đoàn WHA cũng cần diễn đạt rõ hơn;…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh để trình Bộ Chính trị ảnh 4
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Về dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, trên cơ sở dự thảo Báo cáo chính trị lần 5, Tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện đã biên tập chỉnh sửa dự thảo (lần 2).

Đối với dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, đã được tiếp thu ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, bổ sung thêm nội dung đánh giá về việc thực hiện quy chế làm việc; cân nhắc chỉnh sửa một số câu chữ bảo đảm phù hợp và gọn rõ hơn.

Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đang được tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa và đề xuất Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho gửi để các ban, ngành nghiên cứu kỹ và đề xuất chương trình, đề án sát thực, có tính khả thi cao. 

CHUẨN BỊ CHU ĐÁO CÁC VĂN KIỆN ĐỂ TRÌNH BỘ CHÍNH TRỊ

Kết luận cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đề nghị đối với chủ đề Đại hội đồng thời là tiêu đề của Báo cáo chính trị sửa lại thành: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng vươn lên; chủ động đổi mới sáng tạo, đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững”.

Đối với nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm của nhiệm kỳ 2015 - 2020, cần chỉnh sửa thành việc xác định một số chỉ tiêu nhiệm vụ còn cao, khó thực hiện. 

Về mục tiêu tổng quát, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh cần bám sát, thực hiện theo tư tưởng của Bác trong bức thư cuối cùng Người gửi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vào ngày 21/7/1969 và Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị. Do đó, đối với nội dung “phấn đấu đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh có trình độ phát triển khá của khu vực miền Trung” cần sửa đổi thành “phấn đấu đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh có trình độ phát triển khá của khu vực phía Bắc”.

Bí thư Tỉnh ủy cũng thống nhất bổ sung chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới là có thêm 1 huyện đạt nông thôn mới kiểu mẫu và 11 đơn vị cấp huyện được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng, đạt chuẩn nông thôn mới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh để trình Bộ Chính trị ảnh 5
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đối với phần nhiệm vụ giải pháp, đối với phát triển nông nghiệp, đề nghị bỏ ý “nông nghiệp thông minh”, đồng thời thống nhất mục tiêu là xây dựng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ theo hướng hiện đại có hiệu quả cao, bền vững.

Cũng liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, nông nghiệp vẫn là bệ đỡ, nhất là trong bối cảnh tác động của đại dịch Covid -19, đồng thời đây vẫn là lĩnh vực còn dư địa phát triển. Do đó, cần giữ nguyên mục tiêu 4, 5 -  5% để phấn đấu và tập trung chỉ đạo.

Bên cạnh đó, Ban Biên tập cũng cần tiếp thu ý kiến để diễn đạt đảm bảo chặt chẽ đối với tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp của VSIP Nghệ An và Khu công nghiệp của Tập đoàn Hemaraj.

Người đứng đầu Tỉnh ủy đồng tình với ý kiến phát triển vùng Hoàng Mai gắn với vùng kinh tế Nam Thanh Hóa - Bắc Nghệ An;…

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý yêu cầu, Tiểu ban Văn kiện, Tổ biên tập tiếp thu các ý kiến đã được thống nhất tại cuộc làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh, đảm bảo thống nhất giữa các văn kiện để trình Bộ Chính trị.

Tin mới

Tỉnh uỷ Nghệ An đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới

Tỉnh uỷ Nghệ An đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ khẳng định công tác tuyên truyền nói chung và tuyên truyền miệng nói riêng phải tiếp tục được thực hiện tốt nhất, hiệu quả nhất, giúp sự lãnh đạo của Đảng đạt kết quả và hiệu quả cao; đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh của tỉnh, của ngành, địa phương, đơn vị.
Góp tranh, tre, nứa dựng nhà đọc sách cho học sinh vùng cao trước thềm năm học mới

Góp tranh, tre, nứa dựng nhà đọc sách cho học sinh vùng cao trước thềm năm học mới

(Baonghean.vn) - Những ngày này, 7 điểm bản của trường Tiểu học Lượng Minh (huyện Tương Dương) đang huy động giáo viên và phụ huynh cùng góp tranh, tre, nứa để dựng nhà đọc sách cho học sinh trước thềm năm học mới. Đây là hoạt động có ý nghĩa để tạo không gian thoáng đãng cho các em nhằm nâng cao kiến thức.
Đại hội Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022-2027 thành công tốt đẹp

Đại hội Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022-2027 thành công tốt đẹp

(Baonghean.vn) - Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công an tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 17 đồng chí. Thiếu tá Nguyễn Đình Khánh được Đại hội tín nhiệm bầu chức danh Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2022-2027.
V-League 2022: Khi các nhân tố trẻ vào trận

V-League 2022: Khi các nhân tố trẻ vào trận

(Baonghean.vn) - Vòng 11 V-League 1-2022 chứng kiến 2 tình huống đối lập nhau trong sử dụng nhân sự. Đó là đội bóng đất Thủ, Becamex Bình Dương ở phút 85 trong trận đấu gặp câu lạc bộ Viettel đã tung tiền đạo Huỳnh Kesly, 41 tuổi vào sân và giúp đội khách giữ được 3 điểm quý giá trước đội bóng áo lính đang dần tụt dốc trong những trận đấu gần đây.
Giao thông đường thủy nội địa: Nhiều bất cập! Bài 1: Ẩn họa những bến đò

Giao thông đường thủy nội địa: Nhiều bất cập! Bài 1: Ẩn họa những bến đò

(Baonghean.vn) - Mặc dù có 15 tuyến sông, kênh với tổng chiều dài khoảng 1.159,6km, nhưng trên thực tế, hệ thống giao thông đường thủy nội địa ở Nghệ An chủ yếu phục vụ cho hoạt động khai thác cát, sạn, cùng một số bến đò ngang nằm rải rác tại các huyện. Hành khách qua sông trên đò ngang thì chủ quan không mặc áo phao; bến đò chở khách thì chưa có giấy phép vẫn hoạt động; cát, sạn thì khai thác tràn lan gây sạt lở bờ sông, ảnh hưởng đến dòng chảy... điều này đang gây nên tình trạng lộn xộn trên hệ thống đường thủy nội địa.
Mô hình tưới bằng phun sương của rau màu theo chuẩn VietGap trong nhà lưới tại xã Quỳnh Liên

Phát triển nông nghiệp Nghệ An theo hướng sinh thái, ứng dụng công nghệ cao

(Baonghean.vn) - Với xuất phát điểm là tỉnh nông nghiệp và lợi thế trên 3/4 diện tích tự nhiên là đất lâm nghiệp nên từ năm 2013, khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 26-NQ/TW, Nghệ An đã được định hướng phải thực hiện tốt Chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sinh thái, ứng dụng công nghệ cao. Sau gần 10 năm thực hiện mục tiêu trên, nông nghiệp và nông thôn Nghệ An đã có nhiều đổi thay…
Cảnh sát giao thông

Nghệ An: Cảnh sát giao thông đến từng quán ăn, karaoke để tuyên truyền về tác hại của rượu, bia

(Baonghean.vn) - Xác định uống rượu, bia rồi điều khiển phương tiện là một trong những nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông, vì vậy cùng với việc tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 - Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Nghệ An) còn tích cực tuyên truyền, tổ chức cho chủ các quán karaoke, nhà hàng, quán nhậu bình dân và người dân ký cam kết.
Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, Nghệ An có mưa to

Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, Nghệ An có mưa to

(Baonghean.vn) - Theo nhận định, trong ngày 9/8, nhiều khả năng áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão. Dự báo bão sẽ hướng ra biển, đi theo hướng Bắc Đông Bắc, sau đó đổi dần hướng và đi vào vịnh Bắc Bộ. Tại Nghệ An, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to và giông.
Những người hùng trong lửa

Tâm sự của lính cứu hỏa: Khi sự sống, cái chết chỉ cách nhau tích tắc

(Baonghean.vn) - Trong số những người lính cứu hoả của đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 1 (Phòng PC 07), Thượng uý Hồ Đình Khánh (sinh năm 1992) và Thượng uý Nguyễn Đức Tuấn (sinh năm 1993) được đánh giá là 2 chiến sỹ thiện chiến, xông pha, dày dặn kinh nghiệm. Chuyện nghề của Khánh và Tuấn đầy rủi ro, nguy hiểm, những cảm xúc khó gọi tên và cả niềm hạnh phúc chỉ những người hùng mới cảm nhận được.
Khu đô thị cao cấp thay đổi diện mạo của Diễn Châu

Khu đô thị cao cấp thay đổi diện mạo của Diễn Châu

(Baonghean.vn) - Đời sống của người dân Diễn Châu (Nghệ An) đang từng bước nâng cao nhờ sự khởi sắc của nền kinh tế. Những khu đô thị mới xuất hiện đáp ứng nhu cầu về tiêu chuẩn sống đẳng cấp như tại các thành phố lớn cho một bộ phận cư dân thu nhập cao.
Mô hình

Nhiều điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, nhiều mô hình, điển hình được Công an tỉnh xây dựng và phát huy hiệu quả, trở thành điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và người dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.