Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Đàn, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đức Chuyên - Thành Duy

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Sáng 28/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đàn về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Đàn, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ảnh 1
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;... Ảnh: Thành Duy

PHÁT TRIỂN VĂN HÓA GẮN VỚI DU LỊCH TRONG XÂY DỰNG HUYỆN NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU  

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và nhân dân huyện Nam Đàn đã đạt được kết quả tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 10,1%; cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, phát triển thêm nhiều mô hình sản xuất cho thu nhập cao.

Thu ngân sách tăng bình quân 8,07%/năm; năm 2020 dự kiến thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt hơn 107 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đạt 55 triệu đồng/người/năm, tăng 25 triệu đồng so với năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,46% vào năm 2020.

Công nghiệp, dịch vụ được mở rộng, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng ngày càng đồng bộ, hoàn chỉnh. Văn hóa xã hội chuyển biến tích cực. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Vai trò lãnh đạo của Đảng bộ ngày càng được nâng lên. Tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong Đảng và trong nhân dân được tăng lên.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân phấn khởi, tích cực, tự giác chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nổi bật là Nam Đàn đã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt trước 3 năm so với mục tiêu đề ra và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Đàn, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ảnh 2
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, với phương châm hành động của Đảng bộ là: “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, một trong những mục tiêu tổng quát mà huyện Nam Đàn đặt ra là: Phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch.

Tại cuộc làm việc, các ý kiến góp ý cho huyện Nam Đàn liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhất là việc thực hiện mục tiêu tổng quát. Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, định hướng cho Nam Đàn đến năm 2025 và 2030 đã rõ, vấn đề là tập trung vào các giải pháp thực hiện. 

Tuy nhiên, tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp còn khó khăn, một số dự án động lực chưa thực hiện được… Do đó, để thực hiện sự phát triển và tranh thủ được lợi thế thì bên cạnh giải pháp đồng bộ, quyết liệt, đổi mới mạnh mẽ của Ban Thường vụ Nam Đàn, còn cần sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa của các ngành, các cấp. 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá huyện Nam Đàn nhận được sự quan tâm rất lớn của Trung ương, tỉnh và các địa phương khác trong cả nước và đã định hướng rõ hướng phát triển.

Đây là thuận lợi và cũng là áp lực mà Nam Đàn đối mặt trong quá trình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, nhất là trong điều kiện nguồn lực còn khó khăn, hạn chế.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Đàn, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ảnh 3
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Theo đó, huyện Nam Đàn cần đánh giá sâu công tác xây dựng và tổ chức triển khai các quy hoạch để làm cơ sở cho phát triển thời gian tới; cần phân tích, làm rõ hơn công tác thu hút đầu tư vì kết quả chưa xứng với tiềm năng.

Đặc biệt, công tác cải cách hành chính còn xếp 15/21 huyện, thành, thị, do đó cần đánh giá, phân tích sâu hơn để nhìn ra nguyên nhân, có giải pháp khắc phục;…

Đối với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ kỳ vọng mục tiêu nông thôn mới kiểu mẫu huyện sẽ đạt được; song đối với thành tố “phát triển văn hóa gắn với du lịch” cần làm rõ hơn nội hàm để có hướng thực hiện cụ thể. Liên quan đến các đột phá trong nhiệm kỳ mới, Nam Đàn cũng nên cụ thể hóa hơn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Đàn, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ảnh 4
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn cho rằng, trong hệ thống chỉ tiêu còn có tầm khái quát lớn, vì vậy cần thể hiện sát hơn, mang được màu sắc của Nam Đàn.

Ý kiến của lãnh đạo ngành Du lịch cho biết: Hướng phát triển của du lịch Nam Đàn là du lịch lịch sử văn hóa, sinh thái gắn với canh nông. Và hiện nay lượng khách du lịch đến Nam Đàn bình quân hàng năm khoảng 2,5 triệu lượt.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là khách ít lưu trú trên địa bàn và chi tiêu của du khách đang còn thấp so với bình quân của tỉnh. Do đó, huyện cần phát triển các sản phẩm phục vụ du lịch để tăng chi tiêu của du khách. Mặt khác hiện nguồn nhân lực trên địa bàn huyện cơ bản không phải là làm du lịch chuyên nghiệp, nên cần có giải pháp đào tạo, bồi dưỡng cho người dân làm du lịch.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Đàn, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ảnh 5
Đại diện lãnh đạo Sở Du lịch phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Ý kiến các ban, ngành cũng đề nghị huyện đánh giá kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ phát triển huyện Nam Đàn đến năm 2025, tầm nhìn tới năm 2030 ban hành ngày 16/6/2017; quan tâm đến công tác quản lý quy hoạch; tập trung nâng cao tỷ lệ đô thị hóa, nhất là nâng cấp, mở rộng thị trấn Nam Đàn theo quy hoạch được phê duyệt;...

XÂY DỰNG, LAN TỎA HÌNH ẢNH, BẢN SẮC CON NGƯỜI NAM ĐÀN

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận công tác chỉ đạo tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở của huyện Nam Đàn, cũng như chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện.

Liên quan đến tiêu đề của Báo cáo chính trị, cần cân nhắc thể hiện được cả yếu tố phát huy nội lực, đồng thời thu hút ngoại lực; còn các đột phá cần ngắn gọn hơn, toát lên được sự đột phá vào điểm khó khăn, vướng mắc.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Đàn, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ảnh 6
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu kết luận về công tác chuẩn bị văn kiện cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Đàn nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy

Đối với phần đánh giá nhiệm kỳ 2015 - 2020, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, Nam Đàn đã thực hiện được nhiều nội dung, thể hiện cô đọng nhất là huyện về đích nông thôn mới năm 2018. Đây là kết quả của quá trình nỗ lực rất lớn xuyên suốt qua hai nhiệm kỳ từ năm 2010 đến năm 2017. Bên cạnh đó, hạ tầng Nam Đàn được đầu tư bài bản. Đây là những vấn đề rất nền tảng cho phát triển sắp tới của huyện. 

Về nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới, người đứng đầu Tỉnh ủy đánh giá, mục tiêu đặt ra so với kết quả của nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thể hiện quyết tâm cao, tư tưởng tiến công rất lớn song so với Nghị quyết số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ phát triển huyện Nam Đàn đến năm 2025, tầm nhìn tới năm 2030 thì còn thấp hơn. Do đó, thời gian tới, gắn với đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết số 07 cần xác định lại lộ trình thực hiện Nghị quyết cho phù hợp.

Đồng chí Thái Thanh Quý cũng đề nghị Nam Đàn tính toán lại một số chỉ tiêu mà các ý kiến còn băn khoăn như: thu ngân sách, thu nhập bình quân đầu người, tổng số vốn đầu tư toàn xã hội và một số chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng. Quan điểm là việc xác định chỉ tiêu phải căn cứ trên cơ sở để có tính khả thi cao, đồng thời thể hiện được quyết tâm chính trị.

Đi vào nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, Nam Đàn cần bám chặt vào nội dung Quyết định số 17 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm: “Xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018 - 2025" và Nghị quyết 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thực hiện. Điểm nào còn vênh nhau thì nghiên cứu, có giải pháp phù hợp; tinh thần là văn bản ở cấp cao hơn thì có giá trị pháp lý cao hơn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Đàn, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ảnh 7
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Bí thư Huyện ủy Nam Đàn phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, huyện cần căn cứ nội dung Quyết định số 17 của Thủ tướng Chính phủ là: "Phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch” làm trọng tâm cho nhiệm kỳ mới, đưa vào tiêu đề Đại hội. Đây là chủ đề, chủ điểm, mục tiêu xuyên suốt để thực hiện. 

Muốn vậy, theo Bí thư Tỉnh ủy, trước hết con người Nam Đàn phải nỗ lực, không ỷ lại, trên dưới một lòng, đoàn kết, thống nhất, phát huy nội lực, sức dân; đồng thời chăm lo, nâng cao nhận thức, trình độ, dân trí cho người dân; xây dựng hình ảnh con người Nam Đàn thân thiện, mến khách, thủy chung, trách nhiệm. “Làm sao để văn hóa Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện thân trong văn hóa con người Nam Đàn”, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Trong nhiệm kỳ mới, Nam Đàn cũng cần tiếp tục thực hiện tốt công tác đầu tư hạ tầng ở các lĩnh vực là: giao thông, văn hóa, nông thôn. Đặc biệt, để thực hiện các mục tiêu trên, Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt lưu ý, Nam Đàn cần phải giữ được truyền thống đoàn kết, thống nhất.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Đàn lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra vào các ngày 14, 15/8/2020.

Tin mới

Bản CV tốt của 2 ngoại binh Sông Lam Nghệ An

Bản lý lịch tốt của 2 ngoại binh Sông Lam Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau khoảng thời gian im ắng, Sông Lam Nghệ An đã chốt được 2 ngoại binh mới để hoàn thiện đội hình tham dự V.League 2023. Nhìn vào bản lý lịch của 2 tân binh này, người hâm mộ xứ Nghệ phần nào yên tâm về lực lượng của đội bóng xứ Nghệ ở mùa giải mới.
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tặng hoa cho công dân lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thành Cường

Phát huy tinh thần vì nước, vì dân qua công tác tuyển quân

(Baonghean.vn) - Ngày 7/2 tới đây, Nghệ An có 3.102 công dân nhập ngũ. Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh về công tác tuyển, giao nhận quân.
Thành phố Vinh, ảnh Lê Thắng

Thành phố Vinh hướng tới thành phố biển như thế nào?

(Baonghean) - Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử hào hùng, thành phố Vinh ngày một khẳng định vị thế đầu tàu của tỉnh, trung tâm phát triển trên một số lĩnh vực của vùng Bắc Trung Bộ. Đặc biệt, Vinh đang hướng tới trở thành một thành phố biển trong tương lai gần...
Đình Kha (phải) là cầu thủ đáng được chờ đợi.

VPF làm việc với HAGL về chuyện nhà tài trợ nước tăng lực; CLB Khánh Hòa: Phải ‘sống’ rồi mới mộng mơ

(Baonghean.vn) - Chiều 28/1, đại diện Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam và HAGL đã có buổi gặp gỡ xoay quanh nhà tài trợ; Khánh Hòa sẽ phải chờ nỗ lực rất lớn từ cầu thủ, cùng với đó là những tính toán của HLV Võ Đình Tân. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Khí thế thi công đường cao tốc Bắc - Nam nhộn nhịp, không để vướng mắc kéo dài

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Khí thế thi công đường cao tốc Bắc - Nam nhộn nhịp, không để vướng mắc kéo dài

(Baonghean.vn) - Ngày 28/1, tại TP. Vinh (Nghệ An), đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp đi kiểm tra, chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn từ tỉnh Ninh Bình đến tỉnh Quảng Trị.

Ký ức tủi nhục của thiếu phụ khát việc làm

Ký ức tủi nhục của thiếu phụ khát việc làm

(Baonghean.vn) - Do cuộc sống vợ chồng mâu thuẫn lại nóng lòng tìm việc làm, Mây theo nhóm đối tượng xuống thành phố. Nhưng các đối tượng đã nhẫn tâm bán chị cho người đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ dù chị đã có chồng con. 5 năm bị bán, người phụ nữ này mất tất cả, chỉ còn lại ký ức tủi nhục.
Phải minh bạch trong tiếp nhận và sử dụng tiền công đức

Phải minh bạch trong tiếp nhận và sử dụng tiền công đức

(Baonghean.vn) - Thông tư quy định, cá nhân, tổ chức được giao quản lý, sử dụng di tích có trách nhiệm công khai việc thu, chi các khoản công đức cho người đã có đóng góp tài chính cho công tác tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích nếu tổ chức, cá nhân này có yêu cầu.