Báo chí cần đổi mới cách đưa thông tin đến cơ sở

(Baonghean.vn)- Sáng 26/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Chỉ thị số 07- CT/TW ngày 5/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Đề án Đề án 01 về xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên ở các khối, xóm, bản chưa có chi bộ, chưa có đảng viên bà khối, xóm, bản có nguy cơ không còn chi bộ giai đoạn 2016-2020 của Ban Chấp hàng Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 28/9 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và tại các điểm cầu ở các huyện, thành, thị.

Quang cảnh hội nghị.

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy quán triệt Chỉ thị 07- CT/TW ngày 5/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Chỉ thị  07 được ban hành nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập, hiệu quả thấp; nội dung thông tin còn ít thiết thực, chưa được phổ cập rộng rãi tới đa số người dân; phương thức truyền thông chủ yếu vẫn theo cách truyền thống. Trong đó xem công tác thông tin cơ sở là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cả hệ thống chính trị từ Trung ương ương đến cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy quán triệt Chỉ thị 07 của Ban Bí thư Trung ương về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại về viễn thông, truyền thông đa phương tiện để tổ chức thông tin cơ sở; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền miệng và thực hiện QCDCCS. Các đài truyền hình, phát thanh xây dựng kênh hoặc chương trình truyền thông theo hướng đa dạng, hấp dẫn phù hợp với trình độ, nhu cầu người dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thông tin cơ sở.

Quán triệt tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Công tác thông tin cơ sở là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Đặc biệt các cơ quan báo chí cần đẩy mạnh phương pháp tuyên truyền đưa thông tin về cơ sở.

Sau hội nghị quán triệt này, cấp ủy các cấp cần quán triệt nội dung của chỉ thị một cách đầy đủ, sâu sắc và tổ chức triển khai sát thực phù hợp từng cơ sở. Công tác thông tin truyền thông là giải pháp phương tiện quan trọng góp phần thống nhất về nhận thức đến hành động thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đồng thời là vũ khí sắc bén, hiệu quả đập đan các luận điệu xuyên tạc, âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt Đề án 01 của BCH Đảng bộ tỉnh.

Cũng tại hội nghị đồng chí Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên BTV, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy trực tiếp báo cáo Đề án 01 về xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên ở khối, xóm, bản chưa có chi bộ, chưa có đảng viên và khối xóm, bản có nguy cơ không còn chi bộ giai đoạn 2016 - 2020. Đến 15/6/2016 toàn tỉnh còn 168 xóm chưa đủ đảng viên tại chỗ để thành lập chi bộ độc lập, trong đó có 92 xóm chưa có đảng viên.

Trước thực trạng đó đề án đã nêu rõ những hạn chế khuyết điểm và nguyên nhân; đồng thời đặt ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm khắc phục tình trạng xóm, bản chưa có đảng viên, chưa có chi bộ trong thời gian tới. Trong đó tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục. Quan tâm tạo nguồn, bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng; kiện toàn, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội. Tạo cơ chế, chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và công tác cán bộ.

Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai Kế hoạch số 30 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Triển khai Kế hoạch số 30 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh về mục đích, yêu cầu làm cho toàn đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đưa việc học tập và làm theo Bác thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cấp ủy, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và của mỗi cá nhân. Đồng thời cần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các thành viên trong ban bầu cử xã Hoa Sơn (Anh Sơn) tuyên truyền cho người dân bản Vĩnh Kim về công tác bầu cử. Ảnh tư liệu.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh song song với việc biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; thực hiện các nội dung trọng tâm có tính đột phá, tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, điển hình cá nhân, tập thể làm theo Bác tạo sự lan tỏa mạnh mẽ ...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đại biểu tham dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lắng nghe tiếp thu các nội dung được quán triệt tại hội nghị. Từ đó, có trách nhiệm vận dụng linh hoạt phù hợp với thực tiễn cơ quan, đơn vị mình để triển khai đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống hiệu quả./.

Thanh Lê