Bảo hiểm xã hội tỉnh phát động phong trào tặng thẻ bảo hiểm y tế

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp và phát động phong trào mỗi cán bộ viên chức tặng ít nhất 1 thẻ BHYT cho các hộ gia đình khó khăn.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh quán triệt đến toàn thể cán bộ viên chức về tinh thần, nội dung Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 4/2/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 và các văn bản triển khai.

Đồng chí Lê Trường Giang - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Trường Giang – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh yêu cầu toàn thể cán bộ, viên chức nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của ngày bầu cử, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Cán bộ viên chức Bảo hiểm xã hội tỉnh ủng hộ

Dịp này, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phát động phong trào cán bộ viên chức quyên góp tặng thẻ BHYT cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, tương ứng ủng hộ ít nhất 1 ngày lương.

Phương Thảo

Thực hiện lời kêu gọi của lãnh đạo BHXH tỉnh Nghệ An “Mỗi người ủng hộ ít nhất 1 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo”. Sáng 25/4, các cơ quan bảo hiểm xã hội trong toàn tỉnh tổ chức lễ phát động cán bộ, công chức viên chức tặng thẻ BHYT cho các hộ gia đình khó khăn.

BHXH Diễn Châu:

Tại lễ phát động,  21 cán bộ công chức viên chức BHXH Diễn Châu đã ủng hộ được gần 5 triệu đồng, tương đương với 25 thẻ BHYT.

Cán bộ, công chức viên chức tham gia ủng hộ thẻ BHYT cho người nghèo.

Hiện nay, tỷ lệ người dân Diễn Châu tham gia BHYT đạt 76,9%, tăng 1% so với năm 2015 với khoảng 223.000 người tham gia, trong đó tỷ lệ mua BHYT của hộ cận nghèo mới chỉ đạt trên 31%. Hiện Diễn Châu đang triển khai nhiều biện pháp để đến năm 2020, sẽ đạt 80% tỷ lệ người dân tham gia BHYT.

Lồng ghép với chương trình tặng thẻ BHYT, cơ quan BHXH Diễn Châu đã tổ chức tuyên truyền về Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 tới toàn thể cán bộ, công chức viên chức toàn cơ quan./.

 Mai Sao

(Đài Diễn Châu)

BHXH Kỳ Sơn: 

Ngày 25/4, Bảo hiểm xã hội huyện Kỳ Sơn tổ chức hội nghị tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp và phát động phong trào mỗi công chức, viên chức, người lao động tặng ít nhất 1 thẻ bảo hiểm y tế, cho người nghèo.

cơ quan BHXH huyện Kỳ Sơn, đã tự nguyện tham gia ủng hộ được trên 6,2 triệu đồng tiền mặt.

Phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, cùng giúp đỡ, chia sẻ những thiếu thốn của các gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, cơ quan BHXH huyện Kỳ Sơn đã tự nguyện tham gia ủng hộ được trên 6,2 triệu đồng tiền mặt. Số tiền này sẽ được chuyển về nguồn quỹ ủng hộ của Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An.

Qua việc ủng hộ, quyên góp của tập thể cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện Kỳ Sơn,sẽ giúp người dân nghèo có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế và giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống.

Lữ Phú 

BHXH Yên Thành:

Sáng  25/4, BHXH Yên Thành đã tổ chức hội nghị tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và phát động phong trào mỗi cán bộ công chức, viên chức, người lao động ủng hộ ngày lương để mua 1 thẻ BHYT tặng cho hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

20 cán bộ công chức, viên chức, người lao động cơ quan BHXH Yên Thành ủng hộ mua thẻ BHYT tặng gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tại hội nghị, cán bộ công chức, viên chức, người lao động BHXH Yên Thành đã được quán triệt Chỉ thị số 01 – CT/TU ngày 04/2/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An và các hướng dẫn của cấp trên về lãnh đạo bầu cử đại biểu và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Qua đó giúp mỗi cán bộ ngành BHXH nhận thức đúng đắn về mục đích, ý  nghĩa của  cuộc bầu cử, từ đó tuyên truyền đến người thân trong gia đình và quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước về bầu cử; động viên mọi cử tri phát huy quyền lợi, tích cực tham gia bầu cử, sáng suốt lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân vào Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới.

Dịp này, hưởng ứng thư kêu gọi của BHXH Nghệ An, 20 cán bộ công chức, viên chức, người lao động cơ quan BHXH Yên Thành đã quyên góp, ủng hộ được số tiền 3 triệu 3 trăm ngàn đồng để tặng  sổ BHYT cho hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái giúp họ vươn lên trong cuộc sống.

Thái Dương

(Đài  Yên Thành)