Bí thư Tỉnh ủy: Mặt trận Tổ quốc là mái nhà chung, quy tụ khối đoàn kết toàn dân tộc

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh vai trò của MTTQ là mái nhà chung quy tụ ý chí, sức mạnh trí tuệ của khối đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và phát triển bền vững của tỉnh.
Sáng 29/6, tại thành phố Vinh, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 tổ chức phiên đại hội chính thức nhằm đánh giá kết quả thực hiện chương trình hành động MTTQ nhiệm kỳ 2014  - 2019, xây dựng mục tiêu, chương trình hành động của MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019 – 2024; đồng thời hiệp thương Ủy viên UBMTTQ tỉnh nhiệm kỳ mới.
321 đại biểu chính thức dự đại hội
Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ảnh: Mai Hoa
Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ảnh: Mai Hoa

Tham dự đại hội, về phía Trung ương có đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Về phía  lãnh đạo tỉnh có các đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và hơn 321 đại biểu chính thức đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc của tỉnh.

Báo cáo chính trị và các báo cáo tham luận trình bày tại đại hội đã khẳng định, nhiệm kỳ 2014 - 2019, thực hiện chương trình hành động của MTTQ tỉnh, MTTQ và các tổ chức thành viên từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung hoạt động, phát huy vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được phát huy.

Nổi bật là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; xây dựng “Quỹ Vì người nghèo” và Chương trình “Tết Vì người nghèo” đã trở thành nét đẹp văn hóa riêng có của Nghệ An đưa Tết đến với mọi người nghèo, gia đình nghèo trong toàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Mai Hoa
Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Thông qua tuyên truyền, vận động của MTTQ các cấp, đến nay, nhân dân đã tự nguyện đóng góp 5.658 tỷ đồng; tự nguyện hiến trên 8 triệu mđất; ủng hộ 6,39 triệu ngày công để xây dựng nông thôn mới (NTM). Tính đến cuối năm 2018, toàn tỉnh hiện có 56 thôn, bản và 218/431 xã, 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM.

Giai đoạn 2014 - 2019, Quỹ "Vì người nghèo" đã huy động hơn 210 tỷ đồng và kết quả huy động Tết Vì người nghèo năm sau cao hơn năm trước, từ 26 tỷ đồng năm 2014 đến năm 2019 đạt hơn 70 tỷ đồng.

Hoạt động giám sát, phản biện theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị được MTTQ và các tổ chức thành viên chủ động triển khai và chọn lọc nội dung có trọng tâm, trọng điểm và thiết thực; góp phần phát hiện và kiến nghị các cấp ủy, chính quyền khắc phục những hạn chế, bất cập trong tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và quản lý Nhà nước.

hông qua tuyên truyền, vận động của MTTQ và các thành viên, phòng trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo ở cơ sở có nhiều thiết thực, hiệu quả. Ảnh: Mai Hoa
Thông qua tuyên truyền, vận động của MTTQ và các thành viên, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo ở cơ sở có nhiều thiết thực, hiệu quả. Ảnh: Mai Hoa

Trong nhiệm kỳ, Ủy ban MTTQ tỉnh chỉ đạo MTTQ các cấp chủ trì triển khai hoạt động đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền cơ sở với nhân dân tại 480 xã, phường, thị trấn theo định kỳ 2 lần/năm; gắn với quan tâm giám sát sau đối thoại, góp phần tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn cũng như giải tỏa bức xúc trong nhân dân, hạn chế đơn thư, khiếu kiện đông người, vượt cấp, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.

Công tác dân tộc, tôn giáo và đối ngoại nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các tổ chức thành viên được đổi mới, linh hoạt, sáng tạo và mang lại hiệu quả thiết thực. 

Phó
Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh phát biểu nhấn mạnh, yêu cầu MTTQ các cấp tỉnh Nghệ An cần phát huy vai trò liên minh chính trị và chủ trì, phối hợp phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy sự phát triển chung của quê hương, đất nước. Ảnh: Mai Hoa 

Bên cạnh kết quả tích cực, đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế. Đó là phương thức vận động, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc có lúc, có nơi còn hạn chế. Công tác thông tin, tuyên truyền, nắm bắt tình hình nhân dân ở một số địa phương có lúc chưa kịp thời.

Các cuộc vận động, các phong trào thi đua của MTTQ và các tổ chức thành viên có lúc còn chồng chéo, chưa làm chuyển biến căn bản trong triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh, cũng như nâng cao đời sống nhân dân. Tổ chức bộ máy Mặt trận ở một số địa phương chậm được kiện toàn, đổi mới, cơ chế hoạt động còn gặp nhiều khó khăn.

Đại hội cũng xác định mục tiêu và chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024 với quyết tâm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của MTTQ, góp phần xây dựng Nghệ An giàu mạnh, văn minh.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh tặng bức trướng chúc mừng đại hội. Ảnh: Mai Hoa.
MTTQ phải là mái nhà chung quy tụ khối đoàn kết toàn dân tộc

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đánh giá cao vai trò và đóng góp của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên cũng như tinh thần đoàn kết, hưởng ứng, ủng hộ và nỗ lực của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần vào thành tích chung của tỉnh nhà thời gian qua.

Khẳng định đoàn kết là sức mạnh của toàn dân tộc, là nền tảng để phát triển, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh yêu cầu, MTTQ tỉnh trong nhiệm kỳ mới phải lãnh đạo làm tốt nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

MTTQ phải thực sự là mái nhà chung để mọi tầng lớp nhân dân, mọi dân tộc, tôn giáo, mọi lứa tuổi và đồng bào người Nghệ An phát huy lòng yêu nước, ý chí, trí tuệ của mình để xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Các đại biểu trao đổi bên lề đại hội. Ảnh: Mai Hoa
Các đại biểu trao đổi bên lề đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Song song với đó, MTTQ và các tổ chức thành viên cần tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong việc vận động tổ chức thực hiện sâu rộng và có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội; xóa đói, giảm nghèo, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp cần nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội; làm cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền và người dân. Đổi mới toàn diện các hoạt động trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của MTTQ.

Để thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ trên, MTTQ tỉnh cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động thiết thực, sâu sát với dân, tăng cường đối thoại, hướng về cơ sở, địa bàn khu dân cư; gắn với chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận có phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm vận động quần chúng và kinh nghiệm thực tiễn; tập hợp rộng rãi đội ngũ các nhà khoa học, chuyên gia, những người có uy tín để thực hiện tốt nhiệm vụ chung.

Lãnh đạo
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024 tặng hoa các đồng chí Ủy viên khóa cũ thôi làm nhiệm vụ. Ảnh: Mai Hoa
Dịp này, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn đã trao tăng Huân chương Lao động hạng Nhì và Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân có nhiều thành tích trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

tin mới

Đồng chí Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước

Đồng chí Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước

(Baonghean.vn) - Phát biểu nhậm chức, đồng chí Tô Lâm trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu, giao trọng trách Chủ tịch nước; trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin cậy, giới thiệu mình đảm nhận trọng trách cao cả.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/5

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/5

(Baonghean.vn) - Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV; Thường trực HĐND tỉnh làm việc với các sở, ngành khối kinh tế - ngân sách; Lễ bàn giao, di chuyển hài cốt các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Lào về đất mẹ Việt Nam... là những nội dung chính trong ngày.

Quốc hội bắt đầu tiến hành quy trình phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an, bầu Chủ tịch nước

Quốc hội bắt đầu tiến hành quy trình phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an, bầu Chủ tịch nước

(Baonghean.vn) - Cuối chiều 21/5, sau khi nghe Tờ trình của Thủ tướng Chính phủ về phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an và Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bầu Chủ tịch nước, Quốc hội đã tiến hành thảo luận tại đoàn về 2 nội dung trên.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An đề nghị các sở, ngành xây dựng chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030 hợp lý và khả thi cao

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An đề nghị các sở, ngành xây dựng chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030 hợp lý và khả thi cao

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc với các sở, ngành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An đề nghị các sở, ngành rà soát, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2026 làm căn cứ xây dựng chỉ tiêu giai đoạn 2026 - 2030 hợp lý và khả thi cao.

Nghệ An kiến nghị các giải pháp thúc đẩy giải ngân nguồn vốn đầu tư nước ngoài

Nghệ An kiến nghị các giải pháp thúc đẩy giải ngân nguồn vốn đầu tư nước ngoài

(Baonghean.vn) - Tỉnh Nghệ An đề xuất Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục có ý kiến với nhà tài trợ về việc rà soát các quy trình, thủ tục để hài hòa hơn nữa giữa các quy định của nhà tài trợ và quy định trong nước, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư nước ngoài.

Kỳ Sơn đối diện nhiều khó khăn do mưa đá và thời tiết cực đoan

Kỳ Sơn đối diện nhiều khó khăn do mưa đá và thời tiết cực đoan

(Baonghean.vn) - Miền Tây xứ Nghệ, mảnh đất vốn khó khăn, thường xuyên phải chịu những tác động tiêu cực của thời tiết, trong thời gian vừa qua, huyện Kỳ Sơn liên tục hứng chịu các trận mưa đá khiến cuộc sống của nhiều hộ dân bị đảo lộn, kinh tế bị tổn thất, việc khắc phục gặp nhiều khó khăn.

Đoàn giám sát HĐND tỉnh Nghệ An đề nghị các ngành nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu về xã hội theo hướng thực chất, hiệu quả

Đoàn giám sát HĐND tỉnh Nghệ An đề nghị các ngành nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu về xã hội theo hướng thực chất, hiệu quả

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi khẳng định: HĐND tỉnh sẽ đồng hành cùng UBND tỉnh và các sở để ban hành các chính sách đủ mạnh nhằm thực hiện một số chỉ tiêu văn hóa – xã hội mang tính bền vững, trong đó có chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực cho tuyến y tế cơ sở.

Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự thảo Luật Đường bộ

Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự thảo Luật Đường bộ

(Baonghean.vn) - Sáng 21/5, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội thảo luận phiên toàn thể tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự thảo Luật Đường bộ, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội.

Trực tiếp: '20 giờ Bác sĩ đây rồi'

Trực tiếp: '20 giờ Bác sĩ đây rồi'

(Baonghean.vn) - Chương trình “20h Bác sĩ đây rồi”, chương trình tư vấn sức khỏe do Bệnh viện ĐKTP Vinh phối hợp với Báo Nghệ An thực hiện; được phát trực tiếp trên các nền tảng số của Báo Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/5

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/5

(Baonghean.vn) - Chính phủ sẽ trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An vào sáng 31/5; Nhiều trường công lập ở Nghệ An có tỷ lệ chọi cao chót vót… là những thông tin nổi bật ngày 20/5.

Quốc hội xem xét, thảo luận kỹ lưỡng để việc quyết định công tác nhân sự bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, đạt sự đồng thuận, thống nhất cao

Quốc hội xem xét, thảo luận kỹ lưỡng để việc quyết định công tác nhân sự bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, đạt sự đồng thuận, thống nhất cao

(Baonghean.vn) - Đây là nhấn mạnh của đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội - điều hành hoạt động của UBTV Quốc hội, Quốc hội khi đề cập đến công tác nhân sự thuộc thẩm quyền Quốc hội trong phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ mạnh về kinh tế biển

Phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ mạnh về kinh tế biển

(Baonghean.vn) -Quan điểm phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ sẽ tập trung vào các ngành kinh tế biển để vùng trở thành vùng mạnh về biển, giàu từ biển; phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế ban đêm gắn với phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Nghĩ về Bác của chúng ta

Nghĩ về Bác của chúng ta

(Baonghean.vn) - Mỗi lần nhớ đến Bác, mỗi lần kỷ niệm sinh nhật Người là một dịp để ta thêm suy ngẫm. Học tập và làm theo thật tốt tư tưởng vĩ đại, tấm gương đạo đức sáng ngời của Người, ta mới có thể tự tin khi cất lên tiếng nói từ trái tim mình: Bác Hồ của chúng ta.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 18/5

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 18/5

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tuyên dương điển hình “Công nhân Nghệ An làm theo lời Bác”; Nam Đàn được Trung ương ban hành Đề án thí điểm xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu... là những nội dung chính trong ngày.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/5

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/5

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thi công '3 ca, 4 kíp' để hoàn thành cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt đúng tiến độ; Vịnh Diễn Châu và khu vực ven biển Nghi Lộc, Cửa Lò thuộc quy hoạch cấm khai thác thủy sản có thời hạn… đây là một số nội dung đăng trên baonghean.vn ngày 17/5.

Huyện Kỳ Sơn kiến nghị các cấp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để địa phương phát triển

Huyện Kỳ Sơn kiến nghị các cấp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để địa phương phát triển

(Baonghean.vn) - Làm việc với đoàn giám sát HĐND tỉnh, huyện Kỳ Sơn kiến nghị các cấp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để địa phương phát triển, trong đó, có 3 chính sách: mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới; phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.