Bình xét đúng người, đúng việc trong công tác thi đua - khen thưởng

(Baonghean.vn) - Tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua - khen thưởng năm 2019, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đề nghị: “Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần làm tốt công tác khen thưởng, bình xét phải đúng người, đúng việc, thực sự khách quan, dân chủ, chính xác, tránh tư tưởng "cào bằng", bình quân chủ nghĩa”.
Sáng 26/9, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua - khen thưởng năm 2019. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; công chức thuộc các ban, chi cục, đơn vị sự nghiệp thuộc các sở, ban, ngành và một số đơn vị cơ sở điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghe cán bộ phụ trách công tác thi đua - khen thưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh phổ biến 5 nội dung chính, bao gồm: Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Thông tư 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ; Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020; kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua “Nghệ An làm theo lời Bác dặn” và kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Nghệ An thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh

Các nội dung được tập huấn thể hiện rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai công tác thi đua khen thưởng một cách cụ thể, sát thực, đảm bảo công khai, minh bạch.

Thông qua hội nghị, các đơn vị và cán bộ theo dõi công tác thi đua - khen thưởng có cơ hội trao đổi, học tập kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Từ đó, ngày càng nâng cao hiệu quả công tác thi đua - khen thưởng nhằm kịp thời động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, thành tích đột xuất, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng toàn xã hội năm 2019 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khen thưởng cho học sinh đạt giải tại Kỳ thi THPT Quốc gia. Ảnh tư liệu: Đức Anh

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh nhấn mạnh, công tác thi đua khen thưởng có vai trò quan trọng trong sự phát triển của xã hội. Phong trào thi đua đã thúc đẩy nhiều điển hình tiên tiến tiêu biểu và khen thưởng là động lực thúc đẩy thi đua.

Nếu chỉ có thi đua mà không có khen thưởng thì phong trào thi đua không thể đạt được hiệu quả sâu rộng, tuy nhiên, nếu khen thưởng không đúng sẽ hình thành tư tưởng bình quân chủ nghĩa, không muốn phấn đấu trong đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức và toàn thể xã hội.  

Vì vậy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần làm tốt công tác khen thưởng, bình xét khen thưởng phải đúng người, đúng việc, thực sự khách quan, dân chủ, chính xác. Có như vậy khen thưởng mới mang lại những ý nghĩa thiết thực.

Phong trào thi đua Nghệ An làm theo lời Bác dặn phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm, triển khai sâu rộng từ cấp tỉnh đến cơ sở với nội dung đa dạng, hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.