Bộ chỉ huy quân sự tỉnh hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động

(Baonghean.vn) - Sáng 4/5, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động về “An toàn, vệ sinh lao động lần thứ nhất năm 2017” với chủ đề “Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”.

Thượng tá Thái Đức Hạnh - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh ký chấp nhận giao ước thi đua giữa các đơn vị. Ảnh: Trọng Kiên

Để tăng cường nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về An toàn vệ sinh lao động, đẩy mạnh thực hiện cải thiện điều kiện làm việc chăm sóc sức khỏe trong năm 2017, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã đề ra các biện pháp như: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và các tổ chức quần chúng ở từng đơn vị đối với công tác an toàn - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ; Xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực hưởng ứng tháng “An toàn, vệ sinh lao động”.

Đồng thời, gắn các hoạt động của công tác này với mục tiêu cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” của Bộ Quốc phòng và phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Vệ sinh lao động” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh luôn thực hiện tốt chế độ bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật được biên chế. Ảnh: Trọng Kiên

Tiếp tục phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết các cấp về việc “Triển khai đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong quân đội thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình hành động cụ thể để cải thiện điều kiện lao động, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động, bảo vệ tài sản của Nhà nước, Quân đội và tài sản công dân.

Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, củng cố Quốc phòng an ninh xây dựng LLVT “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

                                                               Trọng Kiên

(Bộ CHQS tỉnh)