Bộ thiết bị giúp con người leo tường như tắc kè

Công ty Mỹ dành 10 năm phát triển bộ thiết bị hỗ trợ giúp con người dễ dàng bám và trèo lên nhiều loại bề mặt như kính hay gạch.
Clip: Bộ thiết bị giúp con người leo tường như tắc kè