Bưu điện Hoàng Mai, Quỳnh Lưu ký hợp đồng đặt mua báo đảng năm 2017

(Baonghean.vn) - Ngày 1/12, Bưu điện thị xã Hoàng Mai và Bưu điện huyện Quỳnh Lưu tổ chức ký hợp đồng đặt mua báo Nghệ An năm 2017 cho các tổ chức, đơn vị.

Bưu điện Hoàng Mai chính thức chia tách từ Bưu điện Quỳnh Lưu chưa đầy nửa năm, tuy thời gian hoạt động độc lập chưa lâu, nhưng nhờ sự chỉ đạo sát sao của Thường trực, Ban Tuyên giáo Thị ủy, Bưu điện thị xã đã thực hiện tốt công tác phát hành báo và hoạt động ngày càng chuyên nghiệp.

Đại diện Báo Nghệ An, Ban Tuyên giáo Thị ủy, Phòng Giáo dục, Bưu điện thị xã Hoàng Mai trao đổi với lãnh đạo phường Quỳnh Dị về công tác đặt mua và sử dụng báo Đảng

Định kỳ hàng năm, Ban Tuyên giáo Thị ủy Hoàng Mai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng, phát hành sử dụng báo đảng và triển khai nhiệm vụ năm tới. Hội nghị đã đánh giá, khích lệ và khen thưởng những cá nhân, đơn vị thực hiện tốt, đồng thời chỉ ra những tồn tại cần phải khắc phục.  

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quỳnh Dị (Thị xã Hoàng Mai) ký hợp đồng đặt mua báo Nghệ An năm 2017.

Bên cạnh đó, Bưu điện thường xuyên cập nhật số liệu, báo cáo cho Ban Tuyên giáo Thị ủy để kịp thời chỉ đạo. Vì vậy năm 2016, có trên 98% số chi bộ trực thuộc đảng bộ, chi bộ cơ sở đặt mua và sử dụng thường xuyên báo Đảng. 12 đồng chí là cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa, các đồng chí nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ, cán bộ chủ chốt huyện Quỳnh Lưu đã nghỉ hưu đang sinh sống trên địa bàn thị xã cũng được cấp phát báo Đảng.

Lãnh đạo xã Quỳnh Trang ký hợp đồng đặt mua báo năm 2017.

Huyện Quỳnh Lưu cũng là một đơn vị thực hiện tương đối tốt công tác phát hành và sử dụng báo đảng, một số đảng bộ, chi bộ đã tiết kiệm nguồn chi khác để mua và cấp báo cho một số báo cáo viên và chức danh chủ chốt như: Quỳnh Thanh, Quỳnh Hoa, Quỳnh Hồng, An Hòa, Quỳnh Lương, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Thọ. Một số Đảng bộ hướng dẫn cho các chi bộ sử dụng báo đảng có hiệu quả trong sinh hoạt chi bộ như: Quỳnh Thanh, Quỳnh Hoa, Quỳnh Hồng…

Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Thạch (Quỳnh Lưu) ký hợp đồng đặt mua báo Nghệ An năm 2017

Tuy nhiên, một số trường học các xã Quỳnh Bá, Quỳnh Thạch, Quỳnh Diện, Quỳnh Yên vẫn còn tồn tại tình trạng cắt báo trong dịp nghỉ hè. Một số Đảng bộ như: Công an huyện hiện còn thiếu 4 số, Ngân hàng NN&PTNT thiếu 5 số; Quỳnh Long thiếu 2 số... Để khắc phục tình trạng này, Bưu điện Quỳnh Lưu cũng đặt mục tiêu ký hợp đồng đặt báo cả năm ở tất cả các đơn vị.

Hiệu trường Trường Tiểu học Quỳnh Thạch ký hợp đồng đặt báo năm 2017

Bên cạnh đó, việc hàng năm Ban Biên tập Báo Nghệ An, Ban Tuyên giáo và Bưu điện huyện, thị tổ chức đánh giá, tôn vinh và khen thưởng những đơn vị có thành tích xuất sắc trong phát hành và sử dụng báo cũng khích lệ các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ./.

Đạm Phương - Thu Hương