Các địa phương phát động phong trào tặng thẻ BHYT cho hộ nghèo

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp và phát động phong trào tặng thẻ BHYT cho người nghèo.

* Tại Bảo hiểm xã hội thành phố Vinh, hội nghị quán triệt mục đích và ý nghĩa công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Quán triệt tinh thần, nội dung Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 4/2/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền và nghĩa vụ của cử tri khi tham gia bầu cử; cách thức tiến hành bầu cử; không khí ngày bầu cử. Nâng cao ý thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong ứng cử, bầu cử từ đó tích cực tham gia bỏ phiếu, sáng suốt lựa chọn ra những đại biểu có đủ đức đủ tài.

Dịp này, Bảo hiểm xã hội thành phố Vinh phát động cán bộ, viên chức ủng hộ được gần 12 triệu đồng mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Lam Hà (Đài Vinh)

* Tại Bảo hiểm xã hội Nghĩa Đàn, các cán bộ, công chức, viên chức được quán triệt tinh thần, nội dung của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 và phát động mỗi cán bộ công chức, viên chức, người lao động quyên góp, tặng thẻ BHYT giúp đỡ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Toàn cảnh hội nghị ở Nghĩa Đàn.

Minh Thái (Đài Nghĩa Đàn)

* Tại Bảo hiểm xã hội Quỳ Hợp, các đại biểu được quán triệt về mục đích, ý nghĩa của bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; các quy định về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Dịp này, Giám đốc BHXH huyện Quỳ Hợp phát động mỗi cán bộ, nhân viên cơ quan BHXH huyện ủng hộ ít nhất 1 ngày lương để mua thẻ BHYT cho hộ nghèo.

Quyên góp ủng hộ người nghèo ở Quỳ Hợp.

Thu Hường - Minh Nguyệt (Đài Quỳ Hợp

* Tại Bảo hiểm xã hội Nghi Lộc, các cán bộ, viên chức được quán triệt tinh thần, nội dung lãnh đạo tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Qua đó, mỗi cán bộ, viên chức cơ quan nhận thức đúng đắn, sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử là sự kiện chính trị lớn của đất nước, là ngày hội của toàn dân.

Cán bộ, viên chức đã ủng hộ 1 ngày lương để mua thẻ BHYT cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Toàn cơ quan đã ủng hộ với số tiền 3.761.000 đồng.

Nhật Tuấn (Đài Nghi Lộc)

* Bảo hiểm xã hội Quỳ Châu quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp; những điều cơ bản về quyền và nghĩa vụ của cử tri.

Dịp này, BHXH Quỳ Châu phát động phong trào mỗi cán bộ, công chức viên chức, người lao động ủng hộ ít nhất 11 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo với số tiền là 4,6 triệu đồng.

Kế Kiên (Đài Quỳ Châu)