Cán bộ cấp chiến lược khóa XIII sẽ được bồi dưỡng kiến thức gì?

Các học viên sẽ nghiên cứu 46 chuyên đề về vấn đề xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Bồi dưỡng kiến thức mới cho 95 học viên trong 2,5 tháng

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt, nhất là cán bộ cấp chiến lược được Đảng xác định là nhiệm vụ quan trọng, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục.

Từ nhận thức sâu sắc về tình hình thực tế, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có chủ trương tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho các cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược của Đảng và Nhà nước. Trong năm 2018, 2 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 1 lớp bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho các Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã được tổ chức thành công. Đây là bước đổi mới trong công tác cán bộ, nhằm nâng cao hơn nữa năng lực và sức chiến đấu của Đảng và hệ thống chính trị trong thời kỳ mới.

Để góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan Trung ương phối hợp, chuẩn bị tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược, trực tiếp chuẩn bị nhân sự cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sắp tới.

Ngày 6/8, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho 95 cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII.

Sau nhiều tháng chuẩn bị, ngày 6/8, lễ khai giảng 2 lớp đã được tiến hành ở Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Hai lớp gồm 95 học viên là những cán bộ được phê duyệt quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII); quy hoạch chức danh cấp trưởng các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương, giai đoạn 2020-2025; quy hoạch chức danh Bí thư các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương giai đoạn 2021-2026.

PGS.TS Nguyễn Viết Thảo – Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, 95 học viên của 2 lớp sẽ học tập tập trung tại Học viện trong 2 tháng rưỡi. Các học viên sẽ nghiên cứu 46 chuyên đề, trong đó trong đó 37 chuyên đề do các chuyên gia trong nước và 9 chuyên đề do các chuyên gia quốc tế thực hiện, về vấn đề xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, phát biểu tại lễ khai giảng lớp học. Ảnh: TTXVN

Học viện đã mời các chuyên gia có trình độ chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm thực tiễn đến từ Nhật Bản, Australia, Trung Quốc... biên soạn và trực tiếp tham gia báo cáo các chuyên đề cho lớp học. Trong đó, có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; các Bộ trưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, các nhà khoa học đầu ngành, các nhà hoạt động thực tiễn có uy tín trong nước và quốc tế. Các chuyên đề được biên soạn công phu, được tổ chức thẩm định một cách chặt chẽ và chỉnh sửa nghiêm túc trước khi ban hành. Các giảng viên soạn bài theo phương pháp giảng dạy tích cực, trực tiếp trao đổi, thảo luận với học viên.

Các chuyên đề được tập trung cập nhật, phân tích, đánh giá về những vấn đề rất mới, cơ bản, cấp bách, quan trọng hàng đầu đối với sự phát triển đất nước cũng như sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đây là một sự chuẩn bị rất chủ động, tích cực từ sớm, phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dự kiến tổ chức năm 2021.

Dự kiến sẽ tổ chức 5 lớp bồi dưỡng kiến thức mới

Theo Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, điểm khác biệt nổi bật của các lớp bồi dưỡng lần này là các chuyên gia tham gia biên soạn nội dung chương trình đồng thời là người báo cáo chuyên đề và chủ trì thảo luận, thay vì mỗi chuyên gia phụ trách các khâu như trước đây. Điều này góp phần bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất về nhận thức, phong cách, kỹ năng của giảng viên cũng như học viên trong quá trình giảng dạy – học tập – thảo luận.

Ngoài ra, lớp học còn có các hoạt động đi khảo sát thực tế tại địa phương và ở nước ngoài để các học viên nghiên cứu, tìm hiểu thêm một số kinh nghiệm thực tiễn phong phú. Tuy nhiên, so với khóa trước, các lớp bồi dưỡng lần này sẽ không tổ chức đi nhất loạt mà lựa chọn từng chuyên đề, đi theo từng nhóm để việc học tập đạt chất lượng, hiệu quả nhất.

Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Viết Thảo.

“Việc Trung ương tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ cấp chiến lược là sự tiếp nối thành công về công tác nhân sự, công tác chuẩn bị Đại hội của nhiệm kỳ XII và các nhiệm kỳ trước. Để phục vụ khóa XIII, dự kiến sẽ tổ chức 5 lớp cho 3 đối tượng: các cán bộ được quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; các cán bộ được quy hoạch Trưởng các cơ quan, đoàn thể Trung ương, Tập đoàn, Tổng công ty lớn; các cán bộ được quy hoạch Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương” –PGS.TS Nguyễn Viết Thảo nhấn mạnh.

Nhìn lại việc chuẩn bị nhân sự cho khóa XII, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, Học viện đã tổ chức 6 lớp dự nguồn với hơn 500 cán bộ tham dự. Trong số đó, có 114 cán bộ tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, số còn lại, các học viên đều trở thành cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan Trung ương, địa phương.

Khi chuẩn bị lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII, Học viện đã có sự kế thừa rất thuận lợi từ kinh nghiệm, nội dung, phương pháp của các lớp bồi dưỡng ở khóa XII, đồng thời đáp ứng yêu cầu mới, Học viện có nhiều sự điều chỉnh, bổ sung, cập nhật. Dự kiến sẽ tổ chức 5 lớp bồi dưỡng kiến thức mới, mỗi lớp không quá 50 học viên.

Mặc dù thời gian bồi dưỡng được rút ngắn từ 4 tháng (ở khóa trước) xuống còn 2 tháng rưỡi, song ông Nguyễn Viết Thảo nhấn mạnh rằng, dung lượng, nội dung cũng như chất lượng bồi dưỡng không những được duy trì mà chắc chắn sẽ nâng cao. Lý giải về việc rút ngắn thời gian, ông Nguyễn Viết Thảo cho biết, kinh nghiệm từ lớp dự nguồn khóa XII và trong những năm chuẩn bị nhiệm kỳ XIII vừa qua, các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương đã tổ chức các lớp bồi dưỡng cho đối tượng 3 và bồi dưỡng dự nguồn rất bài bản.

Nhiều vấn đề nếu ở Trung ương thì mới được bồi dưỡng, nhưng các cán bộ đã được nghe, nghiên cứu ở các lớp bồi dưỡng ở địa phương cho nên ở lớp cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII này, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh không kết cấu lại các chuyên đề đã trùng lặp, cho phép rút ngắn thời gian bồi dưỡng.

Khẳng định các lớp học này là kết quả của sự tâm huyết, tinh thần trách nhiệm và tầm nhìn chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với công tác cán bộ cấp chiến lược của Đảng và Nhà nước, cùng với đội ngũ học viên là những cán bộ lãnh đạo, quản lý tiêu biểu về mọi mặt, PGS.TS Nguyễn Viết Thảo tin tưởng rằng lớp học sẽ hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra.