Cần thêm những chính sách kích cầu phát triển kinh tế - xã hội vùng miền núi

(Baonghean.vn) - Thông qua làm việc với đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, UBND huyện Con Cuông phản ánh việc thực hiện chính sách đang được giao phân bổ “chỉ tiêu” nguồn thực hiện chứ chưa phải theo nhu cầu thực tiễn của địa phương, dẫn đến có chính sách thiếu nguồn lực, có chính sách thừa nguồn lực triển khai.
Ngày 2/6, Thường trực HĐND tỉnh có cuộc làm việc với UBND huyện Con Cuông theo chương trình giám sát việc thực hiện các nghị quyết liên quan các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội do HĐND tỉnh ban hành. Đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa
10/16 chính sách được triển khai
Theo báo cáo của UBND huyện, trong 16 nghị quyết thuộc phạm vi giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, trên địa bàn Con Cuông đã triển khai 10 nghị quyết. Trong đó có một số chính sách nổi bật như:  Chính sách hỗ trợ giảm nghèo đối với các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 30% trở lên (ngoài Nghị quyết 30a); chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn; chính sách hỗ trợ xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp…

Phó Chủ tịch UBND huyện Lô Văn Thao khẳng định, các nghị quyết được triển khai trên địa bàn đã có tác động tích cực, thúc đẩy kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng -  an ninh và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện Con Cuông.

Điển hình như chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn đã góp phần phát triển, mở rộng nhiều mô hình kinh tế, nhất là tăng diện tích cam, chè, chanh leo… trên địa bàn huyện.

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Con Cuông đề xuất Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục nghiên cứu xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích khai thác thế mạnh của từng địa phương, tránh manh mún, dàn trải. Ảnh: Mai Hoa

Hay chính sách hỗ trợ giảm nghèo đối với các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 30% trở lên ngoài Nghị quyết 30a, đối với huyện Con Cuông có tới 9 xã được thụ hưởng. Từ chính sách của HĐND tỉnh ban hành đã gần 1.600 hộ dân được hỗ trợ khai hoang, phục hóa với tổng diện tích gần 280 ha để sản xuất; hơn 700 hộ được hỗ trợ làm chuồng trại chăn nuôi; hơn 171 lao động được hỗ trợ XKLĐ và một số cán bộ tăng cường được hỗ trợ kinh phí.

Qua sự hỗ trợ đó đã góp phần thay đổi một bước tư duy trong sản xuất của người dân, từ chủ yếu làm nương rẫy, khai thác các sản phẩm phụ từ rừng và chăn nuôi thả rông; nay đã biết sản xuất lúa nước và nuôi trâu, bò nhốt, nâng cao chất lượng con nuôi. Đặc biệt, có 7/9 xã thụ hưởng chính sách có tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 30%.

Phó Chủ tịch UBND huyện Lô Văn Thao kiến nghị tránh phân bổ "chi tiêu" nguồn lực trong thực hiện chính sách. Ảnh: Mai Hoa
Tránh giao “chỉ tiêu” trong thực hiện chính sách

Bên cạnh những tác động tích cực của các chính sách, từ thực tiễn triển khai, UBND huyện cũng phản ánh một số bất cập kiến nghị đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh nghiên cứu điều chỉnh.

Vấn đề quan tâm nhất là quy trình, thủ tục trong việc thực hiện chính sách còn bất cập. Mặt khác, việc thực hiện chính sách đang được giao phân bổ “chỉ tiêu” nguồn thực hiện chứ chưa phải theo nhu cầu thực tiễn của địa phương, dẫn đến có chính sách thiếu nguồn lực, có chính sách thừa nguồn lực triển khai.

Hay trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp, mức hỗ trợ đầu tư hạ tầng nước thải, giao thông và kể cả hỗ trợ GPMB thấp, chỉ có 200 triệu đồng/ha…

Đoàn giám sát khảo sát việc thực hiện chính sách tại Công ty Dược liệu Phù Mát. Ảnh: Mai Hoa

Trên cơ sở giám sát thực tiễn việc triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh tại xã Chi Khê, Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Con Cuông và làm việc với UBND huyện, các thành viên đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh cũng đặt ra băn khoăn khi có một số chính sách chưa được triển khai trên địa bàn huyện; nguồn lực đối ứng của huyện để đảm bảo thực hiện các chính sách chưa hiệu quả…

Kết luận tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền ghi nhận sự nỗ lực của huyện Con Cuông trong việc triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh cũng như bố trí nguồn lực đối ứng thực hiện hiệu quả.

Đoàn khảo sát việc thực hiện chính sách tại Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Con Cuông. Ảnh: Mai Hoa

Gắn với đó là cần tăng cường quản lý nhà nước và hướng dẫn cơ sở từ việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện đến quyết toán, lưu giữ hồ sơ, tránh tình trạng sai sót trong thực hiên cơ chế chính sách.

Ghi nhận những vướng mắc, bất cập và tiếp thu một số đề xuất của huyện, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền cũng khẳng định, đoàn giám sát sẽ tổng hợp báo cáo với Thường trực, HĐND tỉnh nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành chính sách mới đảm bảo thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.