Chỉ đạo giải pháp đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ Đông 2016

(Baonghean) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An có Công điện (số 30/CĐ-UBND, ngày 28/9/2016), yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ Đông 2016.

Theo báo cáo của Sở NN& PTNT tình hình sản xuất vụ Đông 2016 trên địa bàn tỉnh tiến độ rất chậm, kết quả đạt thấp (cây ngô mới trồng được 7.392 ha/KH 27.000 ha (đạt 27,38 %), cây lạc 1.328 ha/KH 1.300 ha (đạt 102,15 %), cây rau các loại 3.791 ha/KH 12.000 ha (đạt 31,59 %).

Xóm Mươi Ngoài xã Nghĩa Long (Nghĩa Đàn) tập trung sản xuất ngô vụ đông. Ảnh: P.V

Để sản xuất vụ Đông 2016 đạt kết quả tốt, hoàn thành kế hoạch đề ra, nhằm bù lại phần sản lượng vụ Hè thu - Mùa 2016 bị giảm do thiên tai gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương thu hoạch lúa Hè thu muộn, mùa sớm đã chín rà soát lại diện tích trồng cây vụ Đông để chỉ đạo nông dân đẩy nhanh tiến độ gieo trồng vụ Đông đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Trong đó tập trung chỉ đạo mở rộng diện tích ngô trên đất 2 vụ lúa làm thức ăn cho gia súc trong điều kiện thời vụ đang cho phép; quan tâm chỉ đạo mở rộng diện tích rau màu, các cây trồng hàng hóa, diện tích cá vụ ba, các mô hình trồng nấm,... nhằm tăng hiệu quả, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân; phát động phong trào diệt chuột, kết hợp với phong trào toàn dân ra quân làm thủy lợi để tu sửa kênh mương nội đồng, tiêu thoát nước để mở rộng diện tích vụ Đông trên đất 2 lúa.

Ngoài ngân sách tỉnh, UBND các huyện, thành, thị xã chủ động bố trí ngân sách địa phương để hỗ trợ nông dân đầu tư phát triển sản xuất, đặc biệt là mở rộng mô hình có hiệu quả tại địa phương.

Đối với Sở NN& PTNT cử lãnh đạo sở và cán bộ các phòng, ban, đơn vị chuyên môn liên quan thuộc sở, thành lập các đoàn công tác tổ chức kiểm tra cụ thể tình hình sản xuất ở địa phương và phối hợp hướng dẫn, chỉ đạo các biện pháp bổ cứu, khắc phục kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức sản xuất; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng và nhân rộng mô hình có hiệu quả kinh tế cao; tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan để tuyên truyền và công tác kiểm tra an toàn thực phẩm, kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp. 

Chăm sóc lạc vụ Đông Xuân ở xã Diễn Kỷ (Diễn Châu). Ảnh: Thu Hương

Sở Tài chính tham mưu cấp phát kịp thời kinh phí đã được UBND tỉnh quyết định hỗ trợ cho nông dân gieo trồng ngô trên đất 2 lúa vụ Đông 2016 và các nguồn kinh phí hỗ trợ khác; đồng thời phối hợp với Sở NN&PTNT và các địa phương để tham mưu kịp thời việc đề xuất Bộ Tài chính hỗ trợ thiệt hại đối với cây trồng vật nuôi do mưa lũ gây ra vừa qua để giúp nông dân khôi phục sản xuất có hiệu quả...

Các cơ quan thông tin đại chúng dành thời lượng ưu tiên cho công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, các tiến bộ khoa học kỹ thuật và tình hình sâu bệnh hại cây trồng,... đến người dân một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất; phối hợp tốt với cơ quan khí tượng, thủy văn để nắm bắt và thông tin kịp thời các diễn biến về thời tiết, thiên tai để người dân né tránh. Đồng thời, phối hợp với các cấp, các ngành kịp thời phản ánh những đơn vị, địa phương, cá nhân làm tốt và những địa phương, đơn vị, cá nhân làm chưa tốt.

P.V