Chi tiết 13 khoản thu ngân sách vượt dự toán của tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2019, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Nghệ An đạt 16.180 tỷ đồng, vượt kịch bản tăng trưởng của UBND tỉnh và tăng so với cùng kỳ năm 2018.

Con số này đạt 119,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 15% so với năm 2018.

Trong đó: Thu nội địa 14.546 tỷ đồng, đạt 123,3% dự toán, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm 2018; Loại trừ số thu tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết thì thu nội địa thực hiện 10.597 tỷ đồng, đạt 112,6% dự toán và tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2018. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 1697,2 tỷ đồng, đạt 99,8% dự toán, bằng 108,1% so với cùng kỳ năm 2018.

Có 13 khoản thu đạt và vượt dự toán, 2 khoản thu không đạt dự toán HĐND tỉnh giao.

Nhà máy dệt may đã được đầu tư ở nhiều địa phương, thu hút nguồn lao động tại chỗ. Ảnh: Việt Phương

13 khoản thu đạt và vượt dự toán HĐND tỉnh giao

Thu từ DNNN Trung ương: 721 tỷ đồng, đạt 106,9% dự toán, tăng 5,2% so với cùng kỳ;

Thu từ DNNN địa phương: 124,9 tỷ đồng, đạt 100% dự toán, tăng 8,8% so với cùng kỳ;

Thu từ khu vực công thương nghiệp – dịch vụ ngoài quốc doanh 4.695 tỷ đồng, đạt 104,6% dự toán, tăng 8,6% so với cùng kỳ;

Lệ phí trước bạ 976 tỷ đồng, đạt 131,9% dự toán, tăng 24,7% so với cùng kỳ;

Đấu giá đất thành công, huyện Yên Thành thu được số tiền lớn cho ngân sách. Ảnh: Việt Phương

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 41,6 tỷ đồng, đạt 104% dự toán, bằng 102% so với cùng kỳ;

Thuế thu nhập cá nhân 585,7 tỷ đồng, đạt 116% dự toán, tăng 13,5% so với cùng kỳ;

Thuế bảo vệ môi trường 1.955 tỷ đồng, đạt 121,4% dự toán, tăng 68,7% so với cùng kỳ;

Thu phí và lệ phí 263 tỷ đồng, đạt 103,3% dự toán, tăng 6% so với cùng kỳ;

Thu tiền sử dụng đất 3.925,7 tỷ đồng, đạt 166,3% dự toán và bằng 12,5% so với cùng kỳ;

Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 342 tỷ đồng, đạt 142,5% dự toán và tăng 18,9% so với cùng kỳ;

Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 238 tỷ đồng, đạt 148,9% dự toán và tăng 37,9% so với cùng kỳ;

Thu khác ngân sách 357,7 tỷ đồng, đạt 132,5% dự toán, bằng 102,2% so với cùng kỳ;

Thu hoa lợi công sản và quỹ đất công ích 58 tỷ đồng, đạt 145,3% dự toán, bằng 86,1% so với cùng kỳ;

Chi tiết 13 khoản thu đạt và vượt. Đồ họa: Lâm Tùng

2 khoản thu chưa đạt dự toán HĐND tỉnh giao: 

Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 234,3 tỷ đồng, đạt 90,1% dự toán, bằng 100,2% so với cùng kỳ;

Thu xổ số kiến thiết: 23,2 tỷ đồng, đạt 81,1%, bằng 89,9% so với cùng kỳ.

Theo đánh giá, năm 2019, trong bối cảnh tình hình quốc tế, trong nước diễn biến phức tạp, nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị và người dân, cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đã hoàn thành 26/27 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng trưởng đạt 9,03%.

Tin liên quan

Năm 2019, thu ngân sách nhà nước vượt 9% dự toán

Năm 2019, thu ngân sách nhà nước vượt 9% dự toán

(Baonghean.vn) - "Ngành Tài chính và Kho bạc đã có nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu then chốt là tăng thu ngân sách, qua đó đảm bảo cân đối thu - chi ngân sách...". Đó là ghi nhận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ.

Các tin khác