Chi tiết các khối, xóm ở Đô Lương dự kiến sẽ sáp nhập

(Baonghean.vn) -Theo phương án của huyện sau khi sáp nhập, số khối, xóm trên địa bàn Đô Lương sẽ còn lại 190, như vậy sẽ giảm được 178 so với 368 khối, xóm như hiện nay.
Một góc Thị trấn Đô Lương. Ảnh: Ngọc Phương
Để việc sáp nhập thôn bản đúng với mục đích, yêu cầu và tiến độ đề ra, UBND huyện Đô Lương yêu cầu UBND các xã, thị trấn xây dựng đề án sắp xếp, sáp nhập các xóm, khối trên địa bàn không đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư 14/2018/TT-BNV ngày 3/12/2018 của Bộ Nội vụ.

Trong quá trình thực hiện, huyện kịp thời đôn đốc bằng văn bản; hướng dẫn hồ sơ, thủ tục để các địa phương nắm rõ và tổ chức thực hiện đạt kết quả cao. Đồng thời, địa phương còn làm tốt công tác tuyên truyền, thông qua các hội nghị giao ban, giải đáp khúc mắc của cơ sở và trực tiếp xử lý vấn đề của đơn vị và qua các hệ thống thông tin tuyên truyền.

Ban chỉ đạo thực hiện đề án đã phân công các cụm, điểm để kịp thời đồng hành với cơ sở. Đối với các  xã đặc thù, khó khăn như: Hiến sơn, Giang Sơn Đông, Trù Sơn, Đại Sơn, Thượng Sơn, Thái Sơn … cán bộ huyện đã trực tiếp xuống chỉ đạo, hỗ trợ địa phương tuyên truyền, đồng thời phối hợp đề xuất các phương án tháo gỡ khó khăn, làm thông suốt tư tưởng cho dân; tạo sự đồng thuận cao.

Lãnh đạo xã Hiến sơn họp bàn kế hoạch thực hiện đề án sáp nhập khối, xóm trên địa bàn. Ảnh: Đinh Nguyệt

Hiện nay, huyện Đô Lương có 368 khối, xóm, trong đó xét về quy mô số hộ, có 16 khối, xóm đạt 100% tiêu chí, có 201 xóm, khối đạt 50% tiêu chí trở lên, 151 xóm, khối đạt  dưới 50% tiêu chí.

Theo phương án sáp nhập, tổng số khối, xóm trên địa bàn thực hiện sáp nhập (cả dưới 50% tiêu chí và đạt từ 50% tiêu chí trở lên) là 356 khối, xóm; hình thành được 178 khối, xóm. Tổng số khối, xóm sau sáp nhập là 190, như vậy, sau khi sáp nhập toàn huyện giảm được 178 khối, xóm.

Biểu đồ Phương án sáp nhập khối, xóm trên địa bàn huyện Đô Lương. Thiết kế: Hữu Quân
Ông Trần Doãn Hùng - Trưởng Phòng Nội vụ huyện Đô Lương cho biết, quá trình thực hiện đề án sáp nhập thôn, xóm bản trên địa bàn huyện được nhân dân đồng thuận cao. Các thôn, xóm đã lấy ý kiến sáp nhập từ nhân dân và trình HĐND các xã đề ra Nghị quyết, báo cáo về UBND huyện trước ngày 30/4/2019; hiện đã được trình Sở Nội vụ duyệt.
Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp thôn, xóm sẽ tạo ra sự thay đổi tích cực, ngoài lợi ích về phát triển kinh tế - xã hội, còn góp phần tinh gọn bộ máy, tạo điều kiện nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hiệu quả quản lý điều hành; đồng thời giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước.

Dự ước của phòng Nội vụ huyện, sau khi sáp nhập, toàn huyện đã giảm được trên 15 tỷ/năm, phụ cấp cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách, so với trước đây.