Chi trả hơn 278.550 tỷ đồng để giải quyết các chế độ bảo hiểm

Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, số chi giải quyết các chế độ bảo hiểm trong 11 tháng là hơn 278.550 tỷ đồng, trong đó chi từ quỹ bảo hiểm y tế 88.781 tỷ đồng.
Người dân làm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN
Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, số chi giải quyết các chế độ bảo hiểm trong 11 tháng là hơn 278.550 tỷ đồng, trong đó, chi bảo hiểm xã hội từ nguồn ngân sách 41.562 tỷ đồng, chi từ quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc 139.729 tỷ đồng, chi bảo hiểm thất nghiệp là 8.277 tỷ đồng và chi từ quỹ bảo hiểm y tế 88.781 tỷ đồng.
Trong 11 tháng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho gần 10 triệu lượt người, trong đó. có 112.782 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; 9.042.477 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Đặc biệt, cơ quan bảo hiểm xã hội đã giải quyết 743.418 người hưởng trợ cấp một lần. Như vậy, hơn 743.000 người đã rút khỏi quỹ bảo hiểm xã hội trong 11 tháng.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng giải quyết cho 710.380 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 35.032 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề trong 11 tháng qua.

Riêng đối với bảo hiểm y tế, cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho 161,1 triệu lượt với tổng số tiền là 88.781 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 11, ước tính có 4,31 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 253.000 người; bảo hiểm thất nghiệp là 12,24 triệu người; bảo hiểm y tế là 82,38 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 87,72% dân số./.

vietnamplus.vn