Chiều 8/11, Nghệ An ghi nhận 25 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 4 ca cộng đồng

(Baonghean.vn) - 4 ca cộng đồng tại huyện Nghi Lộc; 21 ca đã được cách ly từ trước (17 ca là F1, 04 ca từ các tỉnh miền Nam về).
Chiều 8/11, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 06h00 đến 18h00 ngày 08/11), Nghệ An ghi nhận 25 ca dương tính mới với Covid-19 tại 7 địa phương (Nghi Lộc: 16, Nam Đàn: 03, Quỳnh Lưu: 02,  Anh Sơn: 01, Con Cuông: 01, Quỳ Châu: 01, Tân Kỳ: 01). Trong đó, có 4 ca cộng đồng tại huyện Nghi Lộc, 21 ca đã được cách ly từ trước (17 ca là F1, 04 ca từ các tỉnh miền Nam về).
Chiều 8/11, Nghệ An ghi nhận 25 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 4 ca cộng đồng ảnh 1
Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Quang An
Lũy tích từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 2.755 bệnh nhân (BN) mắc Covid-19 ở 21 địa phương: TP Vinh: 776, Yên Thành: 262, Quỳnh Lưu: 249, Diễn Châu: 229, Nghi Lộc: 187, Cửa Lò: 165, Con Cuông: 141, Nam Đàn: 104, Hưng Nguyên: 98, Kỳ Sơn: 77, Quế Phong: 77, Đô Lương: 55, Nghĩa Đàn: 50, Tân Kỳ: 50, Tương Dương: 46, Thanh Chương: 42, Anh Sơn: 38, Quỳ Hợp: 36, Hoàng Mai: 31, Quỳ Châu: 26, Thái Hòa: 16.
Trong ngày có 10 bệnh nhân khỏi bệnh, ra viện (BVDC số 8: 09, BVDC số 3: 01). Lũy tích số BN điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 2.314 BN. Lũy tích số BN tử vong: 20 BN. Số BN hiện đang điều trị: 421 BN. 
* Tổng số công dân từ các tỉnh phía Nam về từ ngày 1/10 đến nay là 32.126. Phát hiện 451 ca dương tính (447 ca nhiễm mới, 4 ca tái dương tính). 
Thông tin cụ thể bệnh nhân dương tính mới như sau: 
1. BN N.Đ.D, nam, sinh 2009. Địa chỉ: Xóm 7, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc. Ngày 6/11, BN có triệu chứng mệt mỏi được đưa đến Trạm Y tế Nghi Phương làm test nhanh cho có kết quả nghi ngờ. Ngay sau đó, BN được lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 08/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
2. BN N.V.T, nam, sinh 2009. Địa chỉ: Xóm 7, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc. Ngày 7/11, sau khi BN N.Đ.D có kết quả test nhanh dương tính, BN được làm test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 08/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
3. BN T.T.B.B, nữ, sinh 2009. Địa chỉ: Xóm 7, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc. Ngày 7/11, sau khi BN N.Đ.D có kết quả test nhanh dương tính, BN được test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, BN được lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
4. BN N.T.L.Q, nam, sinh 2009. Địa chỉ: Xóm 7, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc. Ngày 7/11, sau khi BN N.Đ.D có kết quả test nhanh dương tính, BN được test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, BN được lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
5. BN N.V.B, nam 1981, sinh 1981. Địa chỉ: Xóm 6, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc. BN là F1 của BN L.T.L đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
6. BN N.T.T.T, nữ, sinh 2013. Địa chỉ: Xóm 6, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc. BN là F1 của BN L.T.L đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
7. BN N.T.D, nam, sinh 2008. Địa chỉ: Xóm 7, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc. BN là F1 của BN L.T.L đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
8. BN L.T.L, nữ, sinh 1962. Địa chỉ: Xóm Thượng Thọ, xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc. BN là F1 của BN V.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
9. BN N.T.L, nữ, sinh 1947. Địa chỉ: Xóm Trường An, xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
10. BN L.V.S, nam, sinh 1962. Địa chỉ: Xóm 7, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc. BN là bố và là F1 của BN L.T.L đã được công bố trước đó. Ngày 7/11, BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
11. BN H.T.N, nữ, sinh 1962. Địa chỉ: Xóm 7, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc. BN là F1 của BN L.T.L đã được công bố trước đó. Ngày 7/11, BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
12. BN T.T.K, nữ, sinh 2009. Nghề nghiệp: Tự do. Địa chỉ: Xóm 7, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc. BN là F1 của BN L.T.L đã được công bố trước đó. Ngày 7/11, BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
13. BN V.P.T, nam, sinh 2008. Địa chỉ: Xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc. BN là con và là F1 của BN V.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. Ngày 7/11, BN được lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
14. BN N.T.P, nữ, sinh 1956. Địa chỉ: Xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc. BN là F1 của BN V.T.N đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. Ngày 7/11, BN được lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
15. BN V.P.T, nam, sinh 1974. Địa chỉ: Xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc. BN là F1 của BN V.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. Ngày 7/11, BN được lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
16. BN B.Q.A, nam, sinh 2019. Địa chỉ: Xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc. BN là cháu và là F1 của BN L.T.L đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. Ngày 7/11, BN được lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
17. BN C.T.T, nữ, sinh 1952. Địa chỉ: Xóm 14, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà và lấy mẫu XN 2 lần âm tính. Ngày 7/11 BN được lấy mẫu XN gửi  BV ĐK Quang Khởi, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
18. BN N.T.C, nữ, sinh 1957. Địa chỉ: Xóm Quỳnh 1, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu. BN là F1 của BN L.V.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. Ngày 7/11, BN được lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
19. BN H.V.Đ, nam sinh 1993. Địa chỉ: Xóm 3, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn. BN là F1 của BN N.H.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung. Ngày 7/11, BN được lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
20. BN N.T.L, nam, sinh 1985. Địa chỉ: Xóm 3, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn. BN là F1 của BN N.H.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung, Ngày 7/1, BN được lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
21. BN N.Đ.L, nam, sinh 1990. Địa chỉ: Xóm Xuân Tân, xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn. BN là F1 của BN N.H.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung. Ngày 7/11, BN được lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
22. BN H.V.T, nam, sinh 1995. Địa chỉ: Bản Nam Sơn, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông. BN từ tỉnh Bình Dương về huyện Con Cuông. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
23. BN P.T.T, nữ, sinh 1995. Địa chỉ: Xóm Tân Thành, xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ. BN từ TP HCM về Tân Kỳ ngày 03/11. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN có kết quả âm tính. Ngày 7/11, BN được lấy mẫu XN gửi BV QY 4, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
24. BN N.D.C, nam, sinh 2001. Địa chỉ: Thôn 7, xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn. BN từ tỉnh Bình Dương về đến Anh Sơn ngày 5/11. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly và lấy mẫu XN cho kết quả nghi ngờ. Ngày 7/11, BN được lấy mẫu gửi BV ĐK Cửa Đông, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
25. BN L.T.T, nữ, sinh 1989. Địa chỉ: Xóm 11, xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu. BN từ tỉnh Bình Dương về Quỳnh Lưu ngày 5/11. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tập trung. Ngày 7/11, BN được lấy mẫu gửi BV ĐK Quang Khởi, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2./.

Tin mới

Khởi tố hàng loạt cán bộ huyện vì sai phạm đất đai

Khởi tố hàng loạt cán bộ huyện vì sai phạm đất đai

Các đối tượng là cán bộ, công chức huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng hiện đang bị khởi tố, điều tra vì những sai phạm liên quan đến việc làm trái pháp luật trong thực hiện chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất, gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước.
GS Đặng Hùng Võ: Thoát lối mòn tư duy trong sửa đổi Luật Đất đai

GS Đặng Hùng Võ: Thoát lối mòn tư duy trong sửa đổi Luật Đất đai

(Baonghean.vn) - Luật Đất đai phải khai mở được giá trị tiềm ẩn trong nguồn lực đất đai, chia sẻ giá trị đó sao cho công bằng giữa Nhà nước, nhà đầu tư dự án và những người đang sử dụng đất như Nghị quyết 18 yêu cầu, không nên chỉ quanh quẩn với tư duy về quyền lực thu hồi đất của Nhà nước.
Những lỗi khiến xe ôtô hao mòn xăng không ngờ đến

Những lỗi khiến xe ôtô hao mòn xăng không ngờ đến

Sau một thời gian ngắn sử dụng, xe ôtô xuất hiện tình trạng ngốn xăng hơn bình thường. Đôi khi, nguyên nhân gây hao xăng lại nằm ở những lỗi chủ quan của người dùng. Người dùng cần biết để khắc phục tình trạng này.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị truy tố hơn 30 tội danh

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị truy tố hơn 30 tội danh

(Baonghean.vn) - Kênh truyền hình CNN dẫn nguồn thạo tin cho biết cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị truy tố hơn 30 tội danh liên quan tới gian lận kinh doanh trong vụ chi tiền bịt miệng ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniels. Ông Trump sẽ tới New York vào ngày 3/4 tới để bị truy tố chính thức.
Điểm tuần: Học sinh và hoạt động trải nghiệm - Nên hay không nên?

Điểm tuần: Học sinh và hoạt động trải nghiệm - Nên hay không nên?

(Baonghean.vn) - Để các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm trở thành thực chất, thiết nghĩ cần có sự kiểm soát về tần suất các chuyến đi của một nhà trường ra ngoài thành phố mỗi năm, tránh việc lạm dụng. Đặc biệt là cần kiểm soát hơn nữa về mục tiêu giáo dục cụ thể của mỗi chuyến đi...
Sông Lam Nghệ An chia tay Cup Quốc gia ngay ở vòng sơ loại

Sông Lam Nghệ An chia tay Cup Quốc gia ngay ở vòng sơ loại

(Baonghean.vn) - Trận đấu phải phân định bằng loạt đá luân lưu. Trên chấm 11m, Quế Ngọc Hải và Trọng Hoàng đã không thể chiến thắng được thủ môn đối phương. Sông Lam Nghệ An đã phải nói lời chia tay Cup Quốc gia ngay sau trận đấu vòng sơ loại chiều nay (1/4) trên sân Vinh.