Chính sách ban hành cần cân đối nguồn lực để triển khai thực hiện có hiệu quả

(Baonghean.vn) - Làm việc với đoàn giám sát của HĐND tỉnh, huyện Quỳnh Lưu đề nghị chính sách ban hành cần cân đối nguồn lực để đảm bảo hiệu quả.

Chiều 28/5, đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn có buổi làm việc tại huyện Quỳnh Lưu về việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Chưa cân đối được nguồn lực

Thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu có 13 Nghị quyết có liên quan, áp dụng thực tiễn.

Theo đánh giá của huyện những năm qua việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách đầu tư trên địa bàn đã có những tác động mạnh mẽ đến việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII đề ra.

Thực tế triển khai các Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống trên địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn như việc thực hiện Nghị quyết số 167/2015/NQ - HĐND về chính sách hỗ trợ xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đến nay địa phương mới triển khai 1/5 chính sách.

Theo đó, UBND huyện đẩy mạnh quy hoạch các cụm công nghiệp trên địa bàn như: Cụm công nghiệp Quỳnh Châu, Quỳnh Hoa, khu chế biến hải sản tập trung ở Quỳnh Thuận,…

Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu Hoàng Văn Bộ làm rõ những nội dung đoàn giám sát quan tâm. Ảnh: Thanh Lê

Tuy nhiên, do nhu cầu về nguồn vốn để xây dựng đồng bộ hạ tầng thiết yếu trong và ngoài cụm công nghiệp rất lớn, nguồn ngân sách chưa thể cân đối, bố trí được. Vì vậy chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư vào cụm công nghiệp.

Hay thực hiện Nghị quyết số 26/20216/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn huyện chưa được hỗ trợ; triển khai Nghị quyết 14/2017/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến nay địa phương đã và đang triển khai 11/28 chính sách,… 

Trưởng phòng Tài chính UBND huyện Quỳnh Lưu Hồ Anh Thắng kiến nghị việc ban hành chính sách cần lựa chọn nội dung trọng điểm. Ảnh: Thanh Lê

"Kết quả thực hiện chính sách còn rất thấp, khi ban hành chính sách không nên ban hành nhiều nội dung mà nên lựa chọn một số nội dung trọng điểm để đảm bảo nguồn lực, kinh phí để thực hiện. Chính sách ban hành nhưng không cân đối được nguồn lực để thực hiện nên dẫn đến nhiều chính sách đã triển khai nhưng hiệu quả không cao" - Trưởng Phòng Tài chính UBND huyện Quỳnh Lưu Hồ Anh Thắng nói.

Rà soát hiệu quả thực hiện các chính sách
Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường đánh giá cao việc UBND huyện Quỳnh Lưu đã kịp thời triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành.
Công tác quản lý cơ chế chính sách áp dụng tại địa phương đúng quy định, đúng nội dung. Kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Trình diễn công nghệ "làm đông tức thời" tại cảng cá Lạch Quèn (Quỳnh Lưu). Ảnh: Thanh Lê
Bên cạnh đó, chất lượng thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh tại huyện chưa thực sự đảm bảo, hiệu quả đạt được còn hạn chế, một số nội dung của các Nghị quyết chưa được thực hiện ở địa phương.
Sự phối hợp giữa địa phương và các sở, ngành lãnh đạo cấp tỉnh trong quá trình triển khai Nghị quyết chưa chặt chẽ để nắm bắt thông tin triển khai kịp thời tại địa phương.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị huyện Quỳnh Lưu cần chỉ đạo các phòng, ban liên quan rà soát các Nghị quyết của HĐND tỉnh triển khai tại địa phương nhất là các chính sách liên quan đến các vùng kinh tế của huyện để đảm bảo quyền lợi cho người dân, đối tượng thụ hưởng.
Đồng thời từ thực tiễn để đề xuất HĐND tỉnh hướng tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong việc triển khai các nội dung chính sách của các Nghị quyết./.