#cho người dân

4 kết quả

Cần chi trả kịp thời hỗ trợ máy cày nông nghiệp

Cần chi trả kịp thời hỗ trợ máy cày nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cử tri huyện Anh Sơn kiến nghị tỉnh cân đối tăng nguồn kinh phí hỗ trợ máy cày đa chức năng trong chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn hàng năm để chi trả kịp thời. Thực tế sau khi thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa, nhiều nông dân đã mua máy cày đa chức năng nhưng chưa nhận được hỗ trợ.