Chủ tịch UBND tỉnh: Triển khai hỗ trợ người dân gặp khó khăn kịp thời, minh bạch

(Baonghean.vn) - Để Nghệ An có thể triển khai ngay sau khi Trung ương có hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 42 của Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành liên quan. Trong đó, công tác rà soát đối tượng được thụ hưởng cần phải thực hiện kịp thời, chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng và đủ.

Chiều 15/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc làm việc để triển khai Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và bàn các giải pháp tạo việc làm đối với số lao động đi làm việc ở nước ngoài về Nghệ An do ảnh hưởng dịch Covid -19.

Chủ tịch UBND tỉnh: Triển khai hỗ trợ người dân gặp khó khăn kịp thời, minh bạch ảnh 1
Các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì. Ảnh: Thành Duy

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh. 

    KHÔNG ĐỂ THỦ TỤC RƯỜM RÀ, KÉO DÀI

Hiện nay, ở Nghệ An tổng số đối tượng người có công và nhân thân đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng là 70.579 người, dự kiến tổng số tiền hỗ trợ là hơn 105,868 tỷ đồng; tổng đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng là 133.637 người, tổng số tiền hỗ trợ dự kiến hơn 200,455 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2019, toàn tỉnh có 485.298 khẩu thuộc hộ nghèo, cận nghèo; trong đó số khẩu hộ nghèo, hộ cận nghèo hưởng chính sách ưu đãi người có công, trợ giúp xã hội hàng tháng là 8.767 khẩu (sẽ hưởng hỗ trợ theo nhóm đối tượng người có công, bảo trợ xã hội). Như vậy, tổng kinh phí hỗ trợ cho nhóm này dự kiến hơn 359,398 tỷ đồng. 

Chủ tịch UBND tỉnh: Triển khai hỗ trợ người dân gặp khó khăn kịp thời, minh bạch ảnh 2
Đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH trình bày báo cáo tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

7 nhóm đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết số42/NQ-CP

1. Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ với mức 1.800.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 1/4/2020 và không quá 3 tháng.

2. Người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động theo Khoản 3 Điều 98 của Bộ luật Lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 thì được vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng người lao động theo thời gian trả lương thực tế, nhưng không quá 3 tháng với lãi suất 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội để trả phần lương còn lại và giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng việc.

3. Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 được hỗ trợ 1.000.000 đồng/hộ/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng không quá 3 tháng.

4. Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, nhưng tối đa không quá 3 tháng. Thời gian áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020.

5. Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.

6. Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.

7. Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 được hỗ trợ 250.000 đồng/khẩu/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.

Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo một số ngành liên quan đã thảo luận quá trình triển khai, nhất là việc bố trí nguồn kinh phí của tỉnh để thực hiện. Vì theo Nghị quyết số 42, Nghệ An thuộc nhóm các địa phương ngân sách Trung ương chỉ hỗ trợ 50% mức thực chi theo quy định tại Nghị quyết; còn lại 50% tỉnh cân đối từ nguồn dự phòng ngân sách địa phương, quỹ dự trữ tài chính địa phương, nguồn cải cách tiền lương còn dư.
Chủ tịch UBND tỉnh: Triển khai hỗ trợ người dân gặp khó khăn kịp thời, minh bạch ảnh 3
Đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến thảo luận đều nhận định, trong 7 nhóm đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết số 42, có 3 đối tượng là người có công, bảo trợ xã hội và nghèo, cận nghèo cơ bản đã xác định được cụ thể. Nhưng 4 đối tượng còn lại thì quy trình, hồ sơ, tổ chức thực hiện phải triển khai cụ thể, đảm bảo sát, đúng, thể hiện được mục tiêu của chính sách. 

Đây là vấn đề được Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền đề nghị các ngành có liên quan có giải pháp sát, cụ thể. Liên quan đến nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đề nghị Sở LĐ-TB&XH soạn thảo dự thảo hướng dẫn triển khai để lấy ý kiến các ngành.  

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh cho rằng, quá trình triển khai cần lưu ý là không để thủ tục rườm rà, kéo dài và cần chống trục lợi chính sách. Do đó, theo Thiếu tướng khi Trung ương có hướng dẫn triển khai Nghị quyết số 42 thì tỉnh nên ấn định thời gian triển khai và thời gian kết thúc. 

THỰC HIỆN KỊP THỜI, CHẶT CHẼ, MINH BẠCH

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, cần phải xác định việc triển khai Nghị quyết số 42 của Chỉnh phủ có ý nghĩa rất lớn nhằm đảm bảo an sinh xã hội, góp phần giữ ổn định xã hội.

Nguyên tắc triển khai thực hiện là cần khẩn trương, kịp thời, đáp ứng được nhu cầu của người dân, nhất là người dân đang gặp khó khăn. Nhưng đồng thời cần phải thực hiện chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng và đủ đối tượng được thụ hưởng chính sách; không để xảy ra lợi dụng trục lợi chính sách, trong trường hợp xảy ra vi phạm phải xử lý nghiêm minh. 

Công tác rà soát, lập danh sách đối tượng được thụ hưởng; việc tổ chức thực hiện chi hỗ trợ cho các đối tượng này cần được thực hiện chặt chẽ, thận trọng, có giám sát của Mặt trận Tổ quốc các cấp với sự tham gia của HĐND cùng cấp và các tổ chức chính trị - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh: Triển khai hỗ trợ người dân gặp khó khăn kịp thời, minh bạch ảnh 4
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, cần đề cao trách nhiệm người đứng đầu các cấp, kể cả người đứng đầu các doanh nghiệp thuộc nhóm đối tượng được thụ hưởng trong quá trình thực hiện.

Để đảm bảo sau khi có hướng dẫn của Trung ương, tỉnh có thể triển khai ngay, tại cuộc họp đồng chí Nguyễn Đức Trung đã giao các nhiệm vụ cụ thể cho các ngành liên quan. 

Trong đó, Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp hoàn thiện kế hoạch triển khai trên địa bàn tỉnh, theo hướng tập trung phân công phối hợp thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng ngành.

“Rà soát đảm bảo nguyên tắc đây thực sự là những người xứng đáng được hỗ trợ”, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ. “Trước hết, chúng ta ưu tiên tập trung cho 3 nhóm đối tượng cơ bản đã xác định được là người có công, bảo trợ xã hội và các hộ nghèo, cận nghèo” vì đây là những đối tượng thực sự khó khăn.

Sở LĐ-TB&XH chủ trì cùng Sở Tài chính bám sát kiến nghị của tỉnh với Thủ tướng Chính phủ xem xét bổ sung nguồn lực để thực hiện chính sách.

Trên cơ sở đối tượng được thụ hưởng, yêu cầu về nguồn lực, Sở Tài chính cần xác định rõ khả năng nguồn lực của tỉnh có thể bố trí thực hiện; qua đó tính toán đề xuất với Trung ương giải pháp bổ sung thêm nguồn lực cho tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh: Triển khai hỗ trợ người dân gặp khó khăn kịp thời, minh bạch ảnh 5
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Nhấn mạnh vai trò của công tác truyền thông, người đứng đầu UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu, chỉ đạo công tác tổ chức tuyên truyền, đặc biệt qua truyền thông phải làm rõ, nổi bật lên được đây là chính sách hỗ trợ đối với những người dân thực sự gặp khó khăn. 

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh hướng dẫn thành lập các ban giám sát để giám sát thực hiện Nghị quyết số 42 ở các cấp. 

Liên quan đến giải pháp tạo việc làm đối với số lao động đi làm việc ở nước ngoài về Nghệ An, đồng chí Nguyễn Đức Trung đề nghị Sở LĐ-TB&XH tiếp tục hoàn thiện thêm các nội dung để đưa ra thảo luận, bàn bạc kỹ hơn thời gian tới nhằm có thể giải quyết được các vấn đề liên quan đến hỗ trợ tìm và giải quyết việc làm cho đối tượng này.

Tin mới

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra ngành Bảo hiểm xã hội: Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra ngành Bảo hiểm xã hội: Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động

(Baonghean.vn) - Bên cạnh việc áp dụng các giải pháp đôn đốc thu, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai công tác thanh tra chuyên ngành, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của đơn vị sử dụng lao động, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động.
Trao thưởng chuyên án thu giữ 12kg nhựa cây thuốc phiện và 12.000 viên ma túy tổng hợp tại Tương Dương

Trao thưởng chuyên án thu giữ 12kg nhựa cây thuốc phiện và 12.000 viên ma túy tổng hợp tại Tương Dương

(Baonghean.vn) - Ngày 31/1, tại xã Nhôn Mai, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Văn Hải - Bí thư Huyện ủy Tương Dương làm trưởng đoàn đã đến tặng thưởng và chúc mừng thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống tội phạm ma túy cho các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng Nghệ An.
Nghệ An tổng kiểm tra phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở karaoke

Nghệ An tổng kiểm tra phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở karaoke

(Baonghean.vn) - Cao điểm kiểm tra các cơ sở kinh doanh được tiến hành nhằm ngăn chặn xảy ra cháy gây hậu quả nghiêm trọng, làm chết người. Những cơ sở karaoke, quán bar... không đủ tiêu chuẩn về an toàn PCCC, phần lớn do sử dụng vật liệu trang trí và cách âm dễ cháy phải ngưng hoạt động.
Đảng ta, chín mươi ba mùa Xuân!

Đảng ta, chín mươi ba mùa Xuân!

(Baonghean.vn) - Chín mươi ba năm trước, khi đất nước chìm trong bóng đêm nô lệ, một đốm lửa được nhóm sáng lên dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (03/02/1930).
Giữ bình yên biên giới

Giữ bình yên biên giới

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy (Thanh Chương) đã phối hợp với các lực lượng đứng chân trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị khu vực biên giới.
Ô tô giá từ 500-700 triệu đồng đang khuynh đảo thị trường

Ô tô giá từ 500-700 triệu đồng đang khuynh đảo thị trường

Nhìn vào danh sách 10 mẫu ô tô có doanh số cao nhất Việt Nam năm 2022, không khó để thấy chiếm phần lớn là những mẫu xe trong khoảng giá từ 500-700 triệu đồng. Toyota Vios, Hyundai Accent, Mitsubishi Xpander lần lượt nằm ở 3 vị trí dẫn đầu với hơn 20.000 chiếc bán ra mỗi mẫu.
Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tổ chức tri ân người hâm mộ Việt Nam; Hoàng Anh Gia Lai chính thức thông báo có thể nghỉ chơi V-League 2023

Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tổ chức tri ân người hâm mộ Việt Nam; Hoàng Anh Gia Lai chính thức thông báo có thể nghỉ chơi V-League 2023

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tổ chức tri ân người hâm mộ Việt Nam; Hoàng Anh Gia Lai chính thức thông báo có thể nghỉ chơi V-League 2023; Lý do Man City để Joao Cancelo gia nhập Bayern Munich... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.
Ghi trên đường Đào Tấn

Ghi trên đường Đào Tấn

(Baonghean.vn) - Trên đường Đào Tấn, những di tích lịch sử như Hào thành, cửa Tả, cửa Hữu… cùng hệ thống bảo tàng còn nguyên đó. Nhưng nay, khi các cơ sở kinh doanh dày thêm, đặc biệt, khi phố ăn đêm được biết đến như một trung tâm ẩm thực thì “nét cổ xưa trong lòng phố thị” đã có phần suy giảm.
Hội nghị rà soát công tác chuẩn bị lễ phát động chương trình vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh Thành Chung

Rà soát, chuẩn bị lễ phát động chương trình vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người khó khăn

(Baonghean.vn) -  Lễ phát động dự kiến được tổ chức vào ngày 04/02/2023, tại thành phố Vinh, với sự tham gia của đông đảo các đại biểu Trung ương, địa phương và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.