Ảnh dự thi Khoảnh Khắc Vàng 2018

Con gái của bản

(Baonghean.vn) - Ảnh dự thi Khoảnh Khắc Vàng 2018: Con gái của bản.
Con gái của bản. Ảnh: Trần Duy Ngoãn
https://d5.hadarone.com/vast3?plm=1762