#công nghệ hiện đại

5 kết quả

Dây chuyền 'khủng' ở xí Nghiệp Gạch Tuynel Đô Lương

Dây chuyền 'khủng' ở xí Nghiệp Gạch Tuynel Đô Lương

(Baonghean.vn) - Để đáp ứng nhu cầu của thị trường đối với sản phẩm gạch ngói xây dựng chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong những năm tới, Xí Nghiệp Gạch Tuynel Đô Lương đã đầu tư mạnh mẽ công nghệ dây chuyền hiện đại nhằm nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm gạch.
Nghệ An sẽ có nhà máy 'biến rác thành… điện'

Nghệ An sẽ có nhà máy 'biến rác thành… điện'

(Baonghean) -  Sau quá trình khảo sát, tìm hiểu kỹ lưỡng, nhà đầu tư là Công ty JET Nhật Bản đã được UBND tỉnh cho phép triển khai dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp tại Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên, huyện Nghi Lộc có tổng mức đầu tư 600 tỷ đồng.