Công ty CP đấu giá Tài sản Quốc tế thông báo bán đấu giá tài sản

Công ty CP đấu giá Tài sản Quốc tế thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

1. QSD 28 lô đất ở tại xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn, có DT từ  229m2 đến 300m2 . GKĐ từ 500.000đ/m2 đến 770.000đ/m2. Đăng ký hồ sơ và nộp tiền đặt trước từ 8h đến 17h ngày 05/12/2016 tại UBND xã Nam Xuân. Bán đấu giá vào 9h ngày 07/12/2016 tại UBND xã Nam Xuân.

2.QSD 03 lô  đất ở  tại xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, có DT từ  239m2 đến 243m2 . GKĐ từ 650.000đ/m2 đến 700.000đ/m2. Đăng ký hồ sơ và nộp tiền đặt trước từ 8h đến 17h ngày 05/12/2016 tại UBND xã Hùng Tiến. Bán đấu giá vào 9h ngày 07/12/2016 tại UBND xã Nam Xuân.

3. QSD 12 lô đất tại p.Mai Hùng, tx Hoàng Mai, có DT từ 200m2 đến 211.6m2.GKĐ từ 900.000đ/m2 đến 2.800.000đ/m2. Đăng ký hồ sơ và nộp tiền đặt trước từ 8h đến 17h ngày 03/12/2016 tại UBND p.Mai Hùng. Bán đấu giá vào 9h ngày 05/12/2016 tại UBND xã Quỳnh Lập.

4. QSD 40 lô đất tại xã Quỳnh Lập, tx Hoàng Mai, có DT từ 216m2 đến 282m2.GKĐ từ 900.000đ/m2 đến 1.300.000đ/m2. Đăng ký hồ sơ và nộp tiền đặt trước từ 8h đến 17h ngày 03/12/2016 tại UBND xã Quỳnh Lập. Bán đấu giá vào 9h ngày 05/12/2016 tại UBND xã Quỳnh Lập.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty CP đấu giá Tài sản Quốc tế, địa chỉ:157, Lê Lợi, TP. Vinh, ĐT:0919.191.889.  Giám đốc công ty: Luật sư Nguyễn Quốc Khánh.