Đại hội Đảng bộ xã Diễn Lợi (Diễn Châu) nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Diễn Lợi tiếp tục phát huy sức mạnh toàn dân, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025.

Trong 2 ngày (2 và 3/6), Đảng bộ xã Diễn Lợi (Diễn Châu) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Hoàng Minh Đạo - Ủy viên Ban Thường vụ, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Diễn Châu; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện cùng 190 đại biểu đại diện cho 329 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Thu Hương

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Diễn Lợi tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Từ định hướng đúng đắn, sáng tạo của đảng bộ, quyết tâm của chính quyền và tinh thần đồng tâm, hợp lực của nhân dân, kinh tế - xã hội của xã Diễn Lợi đã có bước phát triển nhanh, bền vững.

Đồng chí Nguyễn Đức Kiên - Chủ tịch UBND xã Diễn Lợi đọc Báo cáo chính trị tại Đại hội. Ảnh: Thu Hương

Từ xã khó khăn, đến nay sau một nhiệm kỳ, với sự chỉ đạo đúng hướng của Đảng ủy, UBND xã Diễn Lợi đã đưa kinh tế địa phương ngày càng đi lên. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm bình quân 11,6% (đạt chỉ tiêu Đại hội đề ra); Tiểu thủ công nghiệp - xây dựng chiếm  9,0%, vượt 2%; Các ngành dịch vụ - lao động, lương và chính sách xã hội chiếm 65,0%, vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra.

Kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đời sống người dân được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 41 triệu đồng; dự kiến năm 2020 đạt 44 - 45 triệu đồng/người/năm (tăng 22,3 triệu đồng so với năm 2015), vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra. Nếu như năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã chiếm 22,6% thì đến năm 2020 đã giảm xuống còn 0,78% (giảm 21,8%), vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra.

Một góc xã Diễn Lợi hôm nay. Ảnh: Thu Hương

Không chỉ tạo được bước chuyển biến trong phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội của địa phương cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đảng ủy xã lãnh đạo thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư",  Phong trào thể dục, thể thao phát triển rộng khắp, thu hút động đảo người dân tham gia; tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt trên 87%.

Chất lượng giáo dục, học sinh giỏi ngày càng tăng; cơ sở vật chất trường lớp được tu sửa và làm mới; trường tiểu học, trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân được quan tâm, chú trọng, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Đồng chí Hoàng Minh Đạo - Ủy viên Ban Thường vụ, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Diễn Châu phát biểu và chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Thu Hương

Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên trong đảng bộ đã phát biểu nhiều ý kiến, thảo luận và nhất trí thông qua phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Trước mắt, Đảng bộ và nhân dân xã Diễn Lợi quyết tâm phấn đấu đưa xã về đích nông thôn mới trong năm 2020. Phấn đấu năm 2025 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy xã Diễn Lợi sẽ tiếp tục tập trung các nhiệm vụ mang tính định hướng cho cả nhiệm kỳ, đó là:
- Ưu tiên cho ngành dịch vụ, lao động lương và chính sách xã hội, chiếm 71 - 72% trong cơ cấu kinh tế; phấn đấu diện tích cho thu nhập khoảng 50 - 60%; đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt 68 - 70 triệu đồng/năm; thu ngân sách sẽ đạt gấp 1,7 lần so với năm 2020, tương đương 15 tỷ đồng.
- Phát huy thế mạnh về nguồn lao động, Đảng ủy phấn đấu tìm kiếm thị trường, tạo việc làm hàng năm cho từ 120 - 130 lao động trong nước và 50 lao động đi xuất khẩu.
- Trường mầm non, trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.
- Đảng bộ xã hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Phấn đấu năm 2025 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
Các đảng viên bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội. Ảnh: Thu Hương

Với tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Diễn Châu lần thứ XXVI. Đồng chí Nguyễn Đức Kiên được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Diễn Lợi. 

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Diễn Lợi nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Thu Hương