#đất sản xuất

6 kết quả

GPMB tái định cư dự án thủy điện Khe Bố: Bao giờ được giải quyết triệt để?

GPMB tái định cư dự án thủy điện Khe Bố: Bao giờ được giải quyết triệt để?

(Baonghean) - Nhà máy thủy điện Khe Bố hoạt động từ tháng 5/2013 nhưng tồn đọng liên quan công tác đền bù giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư của dự án 2.500 tỷ đồng này vẫn chưa giải quyết xong. Người dân trong vùng thực hiện dự án bức xúc, còn cán bộ các cấp từ cơ sở đến huyện băn khoăn, lo lắng.