Để công tác bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân

(Baonghean) - Còn hơn 2 tháng nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Với yêu cầu gấp gáp về tiến độ thời gian và không được làm điểm để rút kinh nghiệm mà bầu cử chỉ diễn ra trong 1 ngày (22/5), bởi vậy, các địa phương đã, đang tập trung triển khai và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc...

Tại huyện Diễn Châu, công tác chuẩn bị bầu cử đang được triển khai theo các quy định của Trung ương, của tỉnh. Ở Diễn Hạnh, để đảm bảo công tác chuẩn bị bầu cử chặt chẽ, dân chủ, đúng luật, xã đã tiến hành thành lập Ban chỉ đạo và Ủy ban bầu cử cấp xã, trong đó các thành viên là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của cấp ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể.

Theo đồng chí Tăng Văn Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, ngoài bám sát các quy định và quy trình về tiến độ bầu cử để thực hiện đúng thì địa phương chú trọng đặc biệt công tác hiệp thương, đảm bảo phát huy dân chủ, đảm bảo được cơ cấu, chất lượng người ứng cử. Trong số lượng đại biểu được bầu gồm 26 đại biểu HĐND xã, dự kiến sẽ có 10 đại biểu ở cấp xã và 15 đại biểu ở cấp xóm. Công tác tuyên truyền cũng được địa phương chủ động triển khai từ đầu tháng 2/2016 bằng nhiều hình thức . Xã chủ động phối hợp với linh mục, Ban hành giáo để tuyên truyền về vai trò, vị trí của cơ quan Quốc hội và HĐND các cấp, quyền và nghĩa vụ của công dân tham gia vào công tác bầu cử, nhất là chủ động phối hợp để đến ngày bầu cử vào Chủ nhật 22/5 tới.

Lãnh đạo huyện Diễn Châu trao đổi với cán bộ xã Diễn Thành (Diễn Châu) về công tác bầu cử.
Lãnh đạo huyện Diễn Châu trao đổi với cán bộ xã Diễn Thành (Diễn Châu) về công tác bầu cử.

Tương tự ở xã Diễn Ngọc, mọi công tác liên quan đến bầu cử cũng đang được gấp rút. Đặc biệt, Diễn Ngọc là xã biển với 7/12 xóm có người dân tham gia đánh bắt hải sản trên biển, cho nên công tác tuyên truyền cũng được quan tâm số một. 

Đồng chí Dương Ngọc Sơn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Diễn Ngọc, cho rằng: Kỳ bầu cử lần này có nhiều điểm mới, cho nên những cán bộ được phân công trong các tổ chức bầu cử đều được quán triệt và nghiên cứu kỹ các nội dung, văn bản về công tác bầu cử. Cử tri được thông tin, tuyên truyền mạnh về bầu cử để họ thấy trách nhiệm của mình trong việc tham gia vào bộ máy nhà nước vững mạnh, tránh tư tưởng cục bộ, không khách quan trong quá trình lấy ý kiến nhận xét cử tri đối với ứng cử và cầm lá phiếu bầu người đại diện cho mình. 

Riêng đối với lực lượng tham gia đánh bắt, xã cũng sẽ tập trung tuyên truyền để ngày đó họ không ra khơi hoặc tranh thủ bỏ phiếu sớm. Xã cũng đang tiến hành các bước quy trình trả lời ý kiến công dân về trường hợp đơn thư liên quan đến ứng cử đại biểu HĐND xã. Còn ở xã Diễn Thắng, sau khi lãnh đạo huyện có cuộc làm việc và kiểm tra công tác bầu cử đã khẩn trương bổ cứu các biên bản, hồ sơ, thủ tục các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử. Phối hợp với Công an huyện và xã Diễn Cát khẩn trương làm quy trình điều chuyển công an xã (theo kế hoạch luân chuyển của huyện) về nhận công tác tại xã Diễn Thắng để kịp thời làm hồ sơ giới thiệu ứng cử đại biểu. Quan tâm làm tốt công tác tư tưởng đối với những vị trí, chức danh không được cơ cấu vào cơ quan HĐND; bổ cứu để các hội nghị hiệp thương tiếp theo đảm bảo cơ cấu hợp lý và nâng cao chất lượng ứng cử.

Đồng chí Trần Văn Cương - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng ban chỉ đạo kiêm Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Diễn Châu, khẳng định: Huyện chú trọng công tác chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát thường xuyên cơ sở, từ đó kịp thời điều chỉnh những vấn đề phát sinh ở cơ sở. Hiện tại, ở Diễn Châu đã xuất hiện đơn thư liên quan đến một số ứng cử viên và đang được huyện tập trung thực hiện đúng quy trình. Huyện cũng đã chủ động rà soát và nhận định, đánh giá những đơn vị khó khăn trong công tác bầu cử, trong công tác nhân sự bầu cử để bám sát chỉ đạo.

Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý và sử dụng
Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh giám sát ở cơ sở.

Đối với huyện Quế Phong, nơi có 85% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số; địa hình đi lại khó khăn; dân cư bố trí không đồng đều. Thêm vào đó, công tác tuyên truyền gặp nhiều khó khăn do hiện nay hệ thống loa truyền thanh ở các xã gần như không còn sử dụng được, chỉ chủ yếu tuyên truyền thông qua các cuộc hội nghị, băng rôn. Đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu, chỉ đạo về công tác bầu cử, đặc biệt là ở cấp xã chủ yếu là cán bộ mới, kinh nghiệm còn ít, nên việc triển khai còn lúng túng, thụ động. Đây là những khó khăn đang đặt ra trong công tác chuẩn bị bầu cử ở Quế Phong. Nhận thức rõ những vấn đề khó khăn đó, công tác chỉ đạo bầu cử ở Quế Phong được triển khai một cách chủ động. 

Cùng với các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện Quế Phong đã kịp thời ban hành kế hoạch triển khai công tác bầu cử và hướng dẫn các quy định, thủ tục thực hiện giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp một cách chi tiết, cụ thể. Các thành viên Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử huyện và các cơ quan, tổ chức, lực lượng được phân công công tác bầu cử tăng cường chỉ đạo, thường xuyên rà soát các công việc cơ sở ở từng giai đoạn cụ thể. 

HĐND tỉnh giám sát đầu tư xây dựng cơ bản tại Diễn Châu.
HĐND tỉnh giám sát đầu tư xây dựng cơ bản tại Diễn Châu.

Huyện cũng đã quán triệt, trong những ngày bầu cử, cán bộ không có ngày nghỉ; tăng cường trao đổi, hướng dẫn hai chiều thông qua điện thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. 

Đồng chí Lưu Văn Hùng - Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Quế Phong, cho biết: Đến thời điểm này, huyện Quế Phong đã thành lập gần như cơ bản các tổ chức bầu cử ở các cấp. Theo đó, cấp huyện có 14 đơn vị bầu cử và cấp xã là 141 đơn vị bầu cử. Riêng số khu vực bỏ phiếu, huyện đang chỉ đạo các xã rà soát tình hình bố trí dân cử để thành lập khu vực bỏ phiếu phù hợp và đúng quy định để trình huyện phê chuẩn. Chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, nhất là tuyên truyền, vận động những người dân đi làm rẫy đến ngày bầu cử về bỏ phiếu.

Công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh ta đang được các cấp, các ngành, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Để công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 thành công tốt đẹp, theo đồng chí Lê Đình Lý - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban bầu cử tỉnh thì cần tuyên truyền, tập huấn kỹ cho các thành viên trong các tổ chức bầu cử, đặc biệt là ban bầu cử và tổ bầu cử để không xảy ra sai sót, vi phạm theo quy định của luật. Chủ động rà soát hòm phiếu, con dấu bổ sung do hư hỏng. Tăng cường công tác tuyên truyền để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong công tác bầu cử, để công tác bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. 

Mai Hoa

Tin mới

5 năm tù cho kẻ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

5 năm tù cho kẻ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Do hám lợi và muốn có tiền tiêu xài nên Liêm đã mua tài khoản Facebook mang tên “Anh Pham” để đăng tải bài viết quảng cáo dịch vụ đổi ngoại tệ, sau đó nhắn tin với các nạn nhân chuyển tiền cho mình rồi chặn liên lạc để chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Cháu vác dao chém chú vì mâu thuẫn cá nhân

Cháu vác dao chém chú vì mâu thuẫn cá nhân

(Baonghean.vn) - Do có mâu thuẫn cá nhân từ trước nên sau khi uống rượu tại nhà mình, Hòa vác con dao lợ, vượt tường rào vào nhà ông chú ruột vung dao chém và tiếp tục rượt đuổi ông chú cho đến khi bị vấp ngã mới dừng lại.