Đề xuất điều chỉnh tăng, giảm biên chế một số cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh

Mai Hoa

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở tổng biên chế giao của Bộ Nội vụ đối với tỉnh, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch biên chế trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định giao biên chế đối với các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2022, trong đó tăng, giảm ở một số cơ quan, tổ chức.
Quang cảnh cuộc họp thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về dự thảo
Cuộc họp thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về dự thảo nghị quyết giao biên chế công chức và thống nhất số lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2022. Ảnh: Mai Hoa

Đề xuất điều chỉnh biên chế một số cơ quan, tổ chức

Trong dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra trong 3 ngày từ ngày 7 - 9/12/2021 tới đây, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua nghị quyết giao biên chế công chức và thống nhất số lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2022.

Theo tờ trình của UBND tỉnh, năm 2021, Bộ Nội vụ giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An tại Quyết định số 732/QĐ-BNV, ngày 12/10/2020 và HĐND tỉnh giao tại Nghị quyết số 35/NQQ-HĐND, ngày 13/12/2020) với tổng 3.307 người (không bao gồm 4 biên chế bộ phận Nội vụ thị xã Hoàng Mai do Tỉnh ủy quản lý).

Tiếp đó, thực hiện chủ trương sáp nhập 2 đơn vị Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh để thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 767/QĐ-BNV, ngày 24/6/2021 và các văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh đã có chủ trương chuyển 7 biên chế công chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH về tỉnh quản lý.

Như vậy, theo các quyết định của các cấp, tổng biên chế công chức của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh năm 2021 là 3.314.

Chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tư giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp tại bộ phận
Chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tư giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp tại bộ phận "một cửa". Ảnh: Mai Hoa

Cũng theo tờ trình của UBND tỉnh, năm 2022, Bộ Nội vụ giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An tại Quyết định số 1036/QĐ-BNV, ngày 30/9/2021 với tổng 3.318 người (bao gồm 4 biên chế bộ phận Nội vụ thị xã Hoàng Mai). Như vậy tổng biên chế năm 2022 so với năm 2021 là tương đương. 

Trên cơ sở tổng biên chế được Bộ Nội vụ giao và căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch biên chế công chức năm 2022 và dự thảo nghị quyết giao biên chế công chức và thống nhất số lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2022 để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 4, nhiệm kỳ 2021 - 2026 này. So sánh đề xuất giao biến chế năm 2022 so với năm 2021 cơ bản giữ nguyên.

Cụ thể, tổng biên chế đề xuất giao năm 2022 là 3.314 người; trong đó biên chế trong các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh là 1.730 người; biên chế trong các cơ quan cấp huyện là 1.584 người.

Cán bộ, công chức huyện Hưng Nguyên trực tiếp xuống cơ sở tìm hiều tình hình sản xuất của người dân. Ảnh: Mai Hoa
Cán bộ, công chức huyện Hưng Nguyên trực tiếp xuống cơ sở tìm hiểu tình hình sản xuất của người dân. Ảnh: Mai Hoa

Xét về tổng biên chế cấp tỉnh và cấp huyện được đề xuất giao năm 2022 không thay đổi so với năm 2021. Tuy nhiên căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, UBND tỉnh có đề xuất điều chỉnh tăng, giảm biên chế ở một số cơ quan, tổ chức.

Ví như giảm 1 biên chế công chức của Vườn quốc gia Pù Mát, từ 51 xuống 50 biên chế để đạt chỉ tiêu tinh giản trên 10% biên chế năm 2015, do giai đoạn 2015 - 2021 mới giảm được 8,93%. Hay như tăng 1 biên chế cho Văn phòng Ban ATGT tỉnh Nghệ An, từ 6 lên 7 biên chế để thực hiện Quyết định số 1486/QĐ-UBND, ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh về bổ nhiệm ông Phan Huy Chương - Phó Chánh Thanh tra, Sở Giao thông vận tải giữ chức vụ Phó Trưởng ban Chuyên trách Ban ATGT tỉnh.

Điều chuyển 3 biên chế công chức từ Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (từ 16 xuống còn 13 biên chế) sang Sở Khoa học và Công nghệ (từ 24 lên 27 biên chế) để chuyển nhiệm vụ thanh tra tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng từ Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng về Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ (từ 3 lên 6 biên chế).

Riêng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2022 với tổng đề xuất là 269 người, tăng 4 người so với Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua năm 2021 và bằng 87%, giảm 13% so với số Bộ Nội vụ giao năm 2021.

Trên cơ sở tổng thể số lao động đó, UBND tỉnh đưa ra đề xuất tăng, giảm đối với một số cơ quan, tổ chức. Như giảm 2 chỉ tiêu tại cơ quan HĐND, UBND huyện Hưng Nguyên, giảm 1 chỉ tiêu tại cơ quan HĐND, UBND huyện Anh Sơn và giảm 1 chỉ tiêu tại cơ quan HĐND, UBND thành phố Vinh, đảm bảo mỗi cơ quan đều có 5 chỉ tiêu. Đề xuất tăng 1 chỉ tiêu cho Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, từ 12 lên 13 chỉ tiêu.

Tăng 1 chỉ tiêu ở cơ quan HĐND, UBND thị xã Cửa Lò; đồng thời tăng 2 chỉ tiêu cho các cơ quan HĐND, UBND huyện Con Cuông và huyện Quỳ Hợp, Thanh tra tỉnh, để đảm bảo mỗi cơ quan có 3 chỉ tiêu lái xe, tạp vụ.

Lực lượng Kiểm lâm phân quản lý bảo vệ của trạm Khe Choăng. Ảnh: Mai Hoa
Cán bộ, nhân viên Vườn Quốc gia Pù Mát trên đường tuần tra  Ảnh: Mai Hoa

Tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ

Trên cơ sở tờ trình và dự thảo nghị quyết được UBND xây dựng, tại cuộc họp thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức ngày 26/11 vừa qua, bên cạnh thống nhất cơ bản với nội dung UBND tỉnh trình, các thành viên dự họp cũng đề xuất Sở Nội vụ - cơ quan trực tiếp soạn thảo, tham mưu về nội dung này tiếp tục tham mưu UBND tỉnh sớm thực hiện việc chuyển các hạt kiểm lâm thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt và Hạt Kiểm lâm thuộc Khu Kảo tồn thiên nhiên Pù Huống về Chi cục Kiểm lâm để quản lý theo đúng quy định của Nghị định số 01/2019/NĐ-CP; phù hợp với Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

Cùng với đó, Ban Pháp chế HĐND tỉnh cũng đề xuất Sở Nội vụ làm rõ theo đề án vị trí việc làm thì số biên chế ở từng cấp tỉnh, huyện và các sở, ngành, đơn vị trực thuộc còn thiếu bao nhiêu người; trên cơ sở đó tổng hợp đề xuất để kiến nghị các cấp, các ngành giải quyết…

Tin mới

Ngày hội Thể thao điện tử ở SEA Games 31

Ngày hội thể thao điện tử ở SEA Games 31

(Baonghean.vn) - Sau SEA Games 30, một lần nữa thể thao điện tử được đưa vào thi đấu tranh huy chương, lần này Việt Nam vinh dự là nước chủ nhà, đem lại những trận đấu mãn nhãn làm hài lòng khán giả và người hâm mộ Đông Nam Á.
Không quay lưng trước cái xấu

Không quay lưng trước cái xấu!

(Baonghean.vn) - Những hành vi vu khống, bôi nhọ, làm nhục, đe dọa cán bộ, giáo viên, hay bất kỳ cá nhân nào trong xã hội (đã có thông tin nhiều cán bộ, công chức, viên chức ở các lĩnh vực khác cũng trong tình trạng này), thì dù là do đối tượng, tổ chức nào thực hiện, cũng vi phạm pháp luật.
Nâng cao chất lượng bản án, biên bản phiên tòa

Nâng cao chất lượng bản án, biên bản phiên tòa

(Baonghean.vn) - Đó là mục đích được đề ra của Cuộc thi “Kỹ năng viết bản án và biên bản phiên tòa”. Cuộc thi đã thu hút sự tham dự của 52 thí sinh. Tất cả đều là thẩm phán, thư ký tại 21 đơn vị tòa án nhân dân cấp huyện cũng như 5 tòa, phòng tòa án nhân dân cấp tỉnh tham dự.
Công ty CP Thương mại Miền núi Nghệ An: “Ôm đất vàng” rồi... bỏ hoang

Công ty CP Thương mại Miền núi Nghệ An: 'Ôm đất vàng' rồi... bỏ hoang

(Baonghean.vn) - Dù được UBND tỉnh tạo điều kiện cho thuê nhiều khu “đất vàng” nằm rải rác tại các huyện, thế nhưng đến nay tại nhiều địa điểm, Công ty CP Thương mại Miền núi Nghệ An (Công ty CP TMMN Nghệ An) vẫn không xây dựng, nơi thì để lại những tài sản xập xệ nhếch nhác, nơi thì xây dựng sai quy hoạch...
Mọi nền văn minh thế giới đều bắt nguồn từ những dòng sông

Mọi nền văn minh thế giới đều bắt nguồn từ những dòng sông

(Baonghean.vn) - Từ xa xưa, mọi nền văn minh nổi tiếng thế giới đều xuất phát từ lưu vực những con sông mẹ. Những khu dân cư giàu có và đông đúc của thế giới cổ đại được hình thành bên các dòng sông lớn: Ai Cập (sông Nile), Lưỡng Hà (giữa 2 con sông Tigris và Euphrates), Ấn Độ (sông Ấn), Trung Quốc (sông Hoàng Hà)… Nền văn minh khởi nguồn của người Việt cổ cũng hình thành bên những dòng sông lớn như sông Hồng, sông Mã… Sử sách cũng ghi lại sự sầm uất, nhộn nhịp của các đô thị phát triển bên sông.
Cảnh báo thuốc giảm đau giả

Cảnh báo thuốc giảm đau giả

Đại diện Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế ngày 27/5 cho biết, ghi nhận loại thuốc chống viêm, giảm đau giả, khuyến cáo người dân không bán và sử dụng thuốc này.
Tàu chiến từ 3 quốc gia NATO sẽ đến tập trận ở Phần Lan

Tàu chiến từ 3 quốc gia NATO sẽ đến tập trận ở Phần Lan

(Baonghean.vn) - Theo Hải quân Phần Lan, các tàu chiến Mỹ, Pháp và Đức sẽ ở lại Helsinki cho đến ngày 30/5 tới. Tất cả các tàu này đều đang tham gia tập trận ở khu vực phía Bắc Biển Baltic, sự kiện diễn ra trong bối cảnh cả Phần Lan và Thụy Điển mới đây nộp đơn xin gia nhập NATO .
Bệnh viện đa khoa Phú Thọ

Bắt 1 cán bộ bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ nhận 2 tỷ đồng từ Công ty Việt Á

Ngày 27/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Trần Gia Phú - Phó Giám đốc Trung tâm Xét nghiệm thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Giải ngân vốn ở Anh Sơn.

Đẩy nhanh tiến độ cho vay các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết 11

(Baonghean.vn) - Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội được coi là một trong những giải pháp tạo thêm nhiều động lực và “sức bật” cho nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh.
Ảnh mỏ quặng thiếc.

Đi tìm nguyên nhân gây sụt lún ở thủ phủ khoáng sản Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày gần đây, tình trạng sụt lún, nứt nẻ nhà cửa ở xã Châu Hồng đang trở nên ngày càng nghiêm trọng, số nhà bị ảnh hưởng đã chiếm hơn 20% hộ dân trong xã. Trong khi đó, có nhiều dấu hiệu cho thấy, việc khai thác khoáng sản của một doanh nghiệp gần đó chính là nguyên nhân gây ra tình trạng này.
3 tháng xung đột Nga – Ukraine: Hai bên mắc kẹt trong quan điểm riêng, hòa bình xa vời

3 tháng xung đột Nga - Ukraine: Hai bên mắc kẹt trong quan điểm riêng, hòa bình xa vời

(Baonghean.vn) -  Cách đây 3 tháng, ngày 24/2, khi Tổng thống Nga Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, ít ai hình dung được cuộc chiến này sẽ diễn biến, kết thúc thế nào, vị thế nước Nga và cục diện thế giới thời hậu xung đột sẽ ra làm sao. Đến nay, tuy xung đột không có dấu hiệu hạ nhiệt, mà ngày càng giằng co dữ dội.