Đề xuất điều chỉnh tăng, giảm biên chế một số cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở tổng biên chế giao của Bộ Nội vụ đối với tỉnh, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch biên chế trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định giao biên chế đối với các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2022, trong đó tăng, giảm ở một số cơ quan, tổ chức.
Quang cảnh cuộc họp thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về dự thảo
Cuộc họp thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về dự thảo nghị quyết giao biên chế công chức và thống nhất số lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2022. Ảnh: Mai Hoa

Đề xuất điều chỉnh biên chế một số cơ quan, tổ chức

Trong dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra trong 3 ngày từ ngày 7 - 9/12/2021 tới đây, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua nghị quyết giao biên chế công chức và thống nhất số lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2022.

Theo tờ trình của UBND tỉnh, năm 2021, Bộ Nội vụ giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An tại Quyết định số 732/QĐ-BNV, ngày 12/10/2020 và HĐND tỉnh giao tại Nghị quyết số 35/NQQ-HĐND, ngày 13/12/2020) với tổng 3.307 người (không bao gồm 4 biên chế bộ phận Nội vụ thị xã Hoàng Mai do Tỉnh ủy quản lý).

Tiếp đó, thực hiện chủ trương sáp nhập 2 đơn vị Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh để thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 767/QĐ-BNV, ngày 24/6/2021 và các văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh đã có chủ trương chuyển 7 biên chế công chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH về tỉnh quản lý.

Như vậy, theo các quyết định của các cấp, tổng biên chế công chức của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh năm 2021 là 3.314.

Chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tư giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp tại bộ phận
Chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tư giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp tại bộ phận "một cửa". Ảnh: Mai Hoa

Cũng theo tờ trình của UBND tỉnh, năm 2022, Bộ Nội vụ giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An tại Quyết định số 1036/QĐ-BNV, ngày 30/9/2021 với tổng 3.318 người (bao gồm 4 biên chế bộ phận Nội vụ thị xã Hoàng Mai). Như vậy tổng biên chế năm 2022 so với năm 2021 là tương đương. 

Trên cơ sở tổng biên chế được Bộ Nội vụ giao và căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch biên chế công chức năm 2022 và dự thảo nghị quyết giao biên chế công chức và thống nhất số lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2022 để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 4, nhiệm kỳ 2021 - 2026 này. So sánh đề xuất giao biến chế năm 2022 so với năm 2021 cơ bản giữ nguyên.

Cụ thể, tổng biên chế đề xuất giao năm 2022 là 3.314 người; trong đó biên chế trong các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh là 1.730 người; biên chế trong các cơ quan cấp huyện là 1.584 người.

Cán bộ, công chức huyện Hưng Nguyên trực tiếp xuống cơ sở tìm hiều tình hình sản xuất của người dân. Ảnh: Mai Hoa
Cán bộ, công chức huyện Hưng Nguyên trực tiếp xuống cơ sở tìm hiểu tình hình sản xuất của người dân. Ảnh: Mai Hoa

Xét về tổng biên chế cấp tỉnh và cấp huyện được đề xuất giao năm 2022 không thay đổi so với năm 2021. Tuy nhiên căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, UBND tỉnh có đề xuất điều chỉnh tăng, giảm biên chế ở một số cơ quan, tổ chức.

Ví như giảm 1 biên chế công chức của Vườn quốc gia Pù Mát, từ 51 xuống 50 biên chế để đạt chỉ tiêu tinh giản trên 10% biên chế năm 2015, do giai đoạn 2015 - 2021 mới giảm được 8,93%. Hay như tăng 1 biên chế cho Văn phòng Ban ATGT tỉnh Nghệ An, từ 6 lên 7 biên chế để thực hiện Quyết định số 1486/QĐ-UBND, ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh về bổ nhiệm ông Phan Huy Chương - Phó Chánh Thanh tra, Sở Giao thông vận tải giữ chức vụ Phó Trưởng ban Chuyên trách Ban ATGT tỉnh.

Điều chuyển 3 biên chế công chức từ Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (từ 16 xuống còn 13 biên chế) sang Sở Khoa học và Công nghệ (từ 24 lên 27 biên chế) để chuyển nhiệm vụ thanh tra tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng từ Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng về Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ (từ 3 lên 6 biên chế).

Riêng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2022 với tổng đề xuất là 269 người, tăng 4 người so với Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua năm 2021 và bằng 87%, giảm 13% so với số Bộ Nội vụ giao năm 2021.

Trên cơ sở tổng thể số lao động đó, UBND tỉnh đưa ra đề xuất tăng, giảm đối với một số cơ quan, tổ chức. Như giảm 2 chỉ tiêu tại cơ quan HĐND, UBND huyện Hưng Nguyên, giảm 1 chỉ tiêu tại cơ quan HĐND, UBND huyện Anh Sơn và giảm 1 chỉ tiêu tại cơ quan HĐND, UBND thành phố Vinh, đảm bảo mỗi cơ quan đều có 5 chỉ tiêu. Đề xuất tăng 1 chỉ tiêu cho Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, từ 12 lên 13 chỉ tiêu.

Tăng 1 chỉ tiêu ở cơ quan HĐND, UBND thị xã Cửa Lò; đồng thời tăng 2 chỉ tiêu cho các cơ quan HĐND, UBND huyện Con Cuông và huyện Quỳ Hợp, Thanh tra tỉnh, để đảm bảo mỗi cơ quan có 3 chỉ tiêu lái xe, tạp vụ.

Lực lượng Kiểm lâm phân quản lý bảo vệ của trạm Khe Choăng. Ảnh: Mai Hoa
Cán bộ, nhân viên Vườn Quốc gia Pù Mát trên đường tuần tra  Ảnh: Mai Hoa

Tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ

Trên cơ sở tờ trình và dự thảo nghị quyết được UBND xây dựng, tại cuộc họp thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức ngày 26/11 vừa qua, bên cạnh thống nhất cơ bản với nội dung UBND tỉnh trình, các thành viên dự họp cũng đề xuất Sở Nội vụ - cơ quan trực tiếp soạn thảo, tham mưu về nội dung này tiếp tục tham mưu UBND tỉnh sớm thực hiện việc chuyển các hạt kiểm lâm thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt và Hạt Kiểm lâm thuộc Khu Kảo tồn thiên nhiên Pù Huống về Chi cục Kiểm lâm để quản lý theo đúng quy định của Nghị định số 01/2019/NĐ-CP; phù hợp với Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

Cùng với đó, Ban Pháp chế HĐND tỉnh cũng đề xuất Sở Nội vụ làm rõ theo đề án vị trí việc làm thì số biên chế ở từng cấp tỉnh, huyện và các sở, ngành, đơn vị trực thuộc còn thiếu bao nhiêu người; trên cơ sở đó tổng hợp đề xuất để kiến nghị các cấp, các ngành giải quyết…

tin mới

Thủ tướng

Thủ tướng Chính phủ: Thúc đẩy mạnh động lực tăng trưởng, tăng tốc phát triển công nghiệp, phấn đấu cao nhất cho mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023

(Baonghean.vn) - Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2023 , Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu phấn đấu đạt mức cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023; tạo điều kiện thuận lợi cho triển khai thực hiện kế hoạch năm 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/9

(Baonghean.vn) - Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2023; Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì phiên họp giao ban khối Nội chính; Cử tri Nghĩa Đàn yêu cầu công minh bạch trong thực hiện thủ tục đất đai; Tập trung khắc phục hậu quả mưa lụt ở Quỳ Châu...

Khát vọng thành Vinh

Khát vọng thành Vinh

(Baonghean.vn) - Ước mơ Vinh trở thành một đô thị hiện đại, văn minh có lẽ là khát vọng xuyên thế kỷ. Nó không chỉ là quyết tâm chính trị của các thế hệ lãnh đạo mà là mơ ước của mọi người dân thành phố. 

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc với Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội về triển khai Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc với Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội về triển khai Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Chiều 28/9, UBND tỉnh tổ chức cuộc làm việc với Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội tỉnh để thảo luận một số nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/9

(Baonghean.vn) - Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X; Nghệ An tăng 2 bậc, vào tốp 6 thu hút vốn đầu tư nước ngoài nhiều nhất cả nước 9 tháng đầu năm 2023; Ngày hội “Thanh niên quân đội với văn hóa giao thông”... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Đưa công tác Hội và phong trào nông dân Nghệ An tiếp tục phát triển vững mạnh, ngang tầm với nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu mới

Đưa công tác Hội và phong trào nông dân Nghệ An tiếp tục phát triển vững mạnh, ngang tầm với nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu mới

(Baonghean.vn) - Tại Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 -2028, đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã có chỉ đạo, định hướng công tác Hội và phong trào nông dân của tỉnh. Báo Nghệ An xin trích đăng bài phát biểu.

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028

(Baonghean.vn) - Sáng 28/9, tại TP. Vinh, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 khai mạc phiên toàn thể, với 304 đại biểu tiêu biểu cho sức mạnh đoàn kết, ý chí và nguyện vọng của gần 500.000 hội viên nông dân toàn tỉnh về dự Đại hội.

Tính biển của Vinh!

Tính biển của Vinh!

(Baonghean.vn) - Chắc chắn không lâu nữa, thành phố Vinh sẽ bao gồm cả thị xã Cửa Lò và một số xã phía Nam giáp sông Lam của huyện Nghi Lộc. Lúc ấy, Vinh sẽ có biển làm mặt tiền của thành phố. Vinh sẽ là thành phố biển. Nhưng từ rất lâu, Vinh đã có tính sông nước, tính biển.

Hào thành cổ Vinh. Ảnh: Duy Sơn

Thành phố Vinh: Vận hội và vị thế mới

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, với sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, thành phố Vinh đã đạt được những thành tựu rất đáng trân trọng và tự hào.

Đại sứ Hoa Kỳ: Nghệ An có thể đạt nhiều lợi ích từ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

Đại sứ Hoa Kỳ: Nghệ An có thể đạt nhiều lợi ích từ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

(Baonghean.vn) - Ngài Marc E. Knapper - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam nhận định, Nghệ An có rất nhiều tiềm năng để phát triển, và có thể được hưởng nhiều lợi ích từ việc Việt Nam và Hoa Kỳ nâng tầm đối tác chiến lược toàn diện.

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các nghị quyết liên quan đến các cơ chế, chính sách tại huyện Anh Sơn

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các nghị quyết liên quan đến các cơ chế, chính sách tại huyện Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình đề nghị UBND huyện Anh Sơn rà soát các nghị quyết và các chính sách trong từng nghị quyết để đảm bảo các chính sách được triển khai hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thăm, tặng quà học sinh đồng bào dân tộc Đan Lai, Đồn Biên phòng Môn Sơn

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thăm, tặng quà học sinh đồng bào dân tộc Đan Lai, Đồn Biên phòng Môn Sơn

(Baonghean.vn) - Chiều 27/9, đồng chí Nguyễn Hoà Bình - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã đến thăm, tặng quà cho các cháu học sinh người Đan Lai tại Trường Trung học cơ sở Môn Sơn và thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Môn Sơn.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/9

(Baonghean.vn) - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm việc tại Nghệ An; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam đến Nghệ An; Mưa lớn gây ngập lụt tại nhiều nơi… là những thông tin nổi bật ngày 27/9.

Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn

Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn

(Baonghean.vn) - Các cấp Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã luôn phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, nâng cao đời sống hội viên. Hoạt động đó đem lại nhiều kết quả thiết thực, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình làm việc với Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Nghệ An

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình làm việc với Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Làm việc với TAND hai cấp tỉnh Nghệ An, Chánh án TAND tối cao yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong tổ chức Đảng, gia tăng kiểm tra nội bộ, đề cao hơn kỷ cương, kỷ luật, không để xảy ra vi phạm.