#di sản văn hóa

24 kết quả

Để văn hóa Nghệ An phát triển xứng tầm

Để văn hóa Nghệ An phát triển xứng tầm

(Baonghean.vn) - Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa tổ chức Hội thảo “Từ đề cương về văn hóa Việt Nam – định hướng chiến lược phát triển văn hóa tỉnh Nghệ An đến năm 2030”. Báo Nghệ An ghi lại ý kiến của một số nhà khoa học, nhà nghiên cứu tại hội thảo.

Nghệ An dành hơn 4,8 tỷ đồng hỗ trợ người trông coi di tích

Nghệ An dành hơn 4,8 tỷ đồng hỗ trợ người trông coi di tích

(Baonghean.vn) - Đầu tháng 12/2023, UBND tỉnh Nghệ An ban hành quyết định về việc giải quyết kinh phí hỗ trợ cho người trông coi tại các di tích đã được xếp hạng. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với bà Trần Thị Kim Phượng – Trưởng ban Quản lý di tích tỉnh về nội dung trên.

Lễ hội Hang Bua (Quỳ Châu) - một tác phẩm ảnh dự thi. Ảnh: Trung tâm TTXTDL tỉnh

Phải thay đổi tư duy để di sản văn hóa trở thành động lực phát triển kinh tế

(Baonghean.vn) - Di sản văn hóa là tài sản, động lực để kinh tế - xã hội phát triển. Điều cần thiết để di sản văn hóa có giá trị tăng trưởng là phải thay đổi tư duy. Những vấn đề này được đề cập tại Hội thảo khoa học “Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế di sản tỉnh Nghệ An” do UBND tỉnh Nghệ An tổ chức vào sáng 8/5.