Địa phương đầu tiên triển khai Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII

(Baonghean.vn) - Ngày 28/12/2015, Huyện ủy Anh Sơn đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, các đồng chí trong BTV, BCH huyện ủy; lãnh đạo, cán bộ đảng viên các cơ quan, ban nghành đoàn thể cấp huyện và đại diện 21 xã thị trên địa bàn.

Đồng chí Bùi Đình Sâm, Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt Nghị quyết. Ảnh: Ban Tuyên giáo Huyện ủy Anh Sơn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Bùi Đình Sâm- Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt các nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đó là chuyên đề về kinh tế - xã hội; an ninh - quốc phòng; đối ngoại và công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó, nhấn mạnh đến chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII gồm 11 chương trình, 26 đề án đã được thông qua.

Theo đó, sẽ tập trung vào phát triển hạ tầng trọng yếu; khu kinh tế, các khu công nghiệp và cụm công nghiệp; nông lâm ngư gắn với công nghiệp chế biến hiện đại, chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp; phát triển văn hóa - du lịch và các dịp triển kinh tế - xã hội miền Tây Nghệ An; phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng bảo đảm an ninh; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Thông qua đợt nghiên cứu, học tập và quán triệt nghị quyết nhằm giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nắm vững, hiểu rõ các nội dung cơ bản mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, đồng thời, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

Anh Sơn là đơn vị cấp huyện đầu tiên trong tỉnh thực hiện hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

                 Thái Hiền

              (Đài Anh Sơn)