Diễn Châu trao 102 xe đạp cho trẻ em khuyết tật và mồ côi

(Baonghean.vn) - Sáng 17/4, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi huyện Diễn Châu tổ chức tổng kết hoạt động năm 2015, phát động ủng hộ quỹ hội năm 2016 và trao tặng 102 xe đạp cho trẻ em khuyết tật và mồ côi.

Với sự nỗ lực hoạt động của các tổ chức, Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi trong toàn huyện, năm 2015, đã vận động ủng hộ quỹ hội được gần 1.100 triệu đồng, đạt 125%. Đến nay đã hỗ trợ cho người khuyết tật và trẻ mồ côi toàn huyện gần 800 triệu đồng, trong đó tập trung làm 30 ngôi nhà, mua 44 con bò giống, tặng hơn 200 xe đạp, thăm hỏi, hỗ trợ đột xuất 150 trường hợp.

Huyện hội đã trao tặng xe đạp cho các em là trẻ khuyết tật và mồ côi. Đây là đợt tặng xe đạp thứ từ nguồn quỹ hội thu được của năm 2015.

Tại buỗi tổng kết, Huyện hội đã trao tặng 102 xe đạp cho các em là trẻ khuyết tật và mồ côi, với tổng số tiền là 117.300 ngàn đồng. Đây là đợt tặng xe đạp thứ từ nguồn quỹ hội thu được của năm 2015.

Dịp này, UBMTTQ, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi huyện đã kêu gọi toàn thể cán bộ nhân dân, các nhà hảo tâm quan tâm ủng hộ vào quỹ Hội, để có thể làm nhiều việc có ích cho người khuyết tật và trẻ mồ côi.

                                                          Võ Ngọc Sơn

(Đài Diễn Châu)