#diễn văn

6 kết quả

Không nói dai, viết dài

Không nói dai, viết dài

(Baonghean.vn) - Thời đại 4.0, nói, viết sao cho gọn, đủ, chính xác, hấp dẫn, thiết thực là một yêu cầu đối với người cán bộ, nhất là các vị lãnh đạo.