Đoàn Giám sát của Đoàn ĐBQH làm việc với UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

(Baonghean.vn) - Sáng 24/3, Đoàn Giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An làm việc với UBND tỉnh liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. 

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh;…

Toàn cảnh cuộc làm việc giữa Đoàn giám sát và UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy ảnh 1
Toàn cảnh cuộc làm việc giữa Đoàn giám sát và UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

17 NHÓM VẤN ĐỀ ĐẶT RA QUA GIÁM SÁT

Cuộc làm việc diễn ra sau khi Đoàn giám sát đã làm việc tại một số địa phương, sở, ngành trong tỉnh, đồng thời giám sát qua báo cáo.

Theo đó, tại cuộc làm việc tại UBND tỉnh cho thấy, cơ quan chính quyền tỉnh đã xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2018 - 2021 và 2021 - 2025; đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp thực hiện chương trình tổng thể này. 

Công tác quản lý, sử dụng ngân sách thực hiện tương đối nghiêm túc, thu ngân sách từ năm 2017 đến nay hoàn thành nhiệm vụ được HĐND tỉnh giao; điều hành tài chính, ngân sách Nhà nước khá linh hoạt, đáp ứng được các yêu cầu trong thực thi nhiệm vụ, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật;…

Đồng chí Thái Thị An Chung - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh trao đổi các nhóm vấn đề đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan làm rõ tại cuộc giám sát. Ảnh: Thành Duy ảnh 2
Đồng chí Thái Thị An Chung - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh trao đổi các nhóm vấn đề đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan làm rõ tại cuộc giám sát. Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh đó, tại cuộc giám sát, Đoàn đề nghị UBND tỉnh làm rõ thêm 17 nhóm vấn đề liên quan đến ban hành, triển khai, thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trong đó, có các nội dung về công tác quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước như: Việc lập dự toán hàng năm, cơ cấu thu; giải pháp chống thất thu ngân sách, trốn lậu thuế, kết quả thu hồi nợ đọng thuế hàng năm; kết quả thực hành tiết kiệm trong quản lý, sử dụng các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách do tỉnh quản lý.

Đồng chí Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế làm rõ một số nội dung liên quan 11 đề án liên doanh, liên kết trong lĩnh vực Y tế giai đoạn 2016 - 2021 và phương án bố trí các địa điểm điều trị Covid-19 tập trung. Ảnh: Thành Duy ảnh 3
Đồng chí Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế làm rõ một số nội dung liên quan 11 đề án liên doanh, liên kết trong lĩnh vực Y tế giai đoạn 2016 - 2021 và phương án bố trí các địa điểm điều trị Covid-19 tập trung. Ảnh: Thành Duy 

Đoàn Giám sát cũng đề nghị UBND tỉnh làm rõ việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; quản lý, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trong thực hiện các dự án đầu tư; quản lý sử dụng tài nguyên, đất đai;...

Sau khi nghe ý kiến giải trình của các sở, ngành đến các nhóm vấn đề liên quan, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh phát biểu cho biết, hàng năm UBND tỉnh đều ban hành quyết định triển khai công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và định kỳ 6 tháng rà soát, đánh giá và báo cáo HĐND tỉnh tại 2 kỳ họp thường lệ trong năm. 

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An phát biểu làm rõ thêm một số nội dung liên quan. Ảnh: Thành Duy ảnh 4
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An phát biểu làm rõ thêm một số nội dung liên quan. Ảnh: Thành Duy

Các báo cáo này đã cơ bản đánh giá toàn diện các nội dung có liên quan và khá đầy đủ. Cùng với đó, tỉnh đều rà soát, thắt chặt những kẽ hở, lỗ hổng về công tác quản lý để nâng cao hiệu quả tiết kiệm, chống lãng phí. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đã phân tích, làm rõ thêm một số nội dung liên quan mà Đoàn Giám sát đặt ra tại cuộc làm việc.

SỬ DỤNG HIỆU QUẢ TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI, KHOÁNG SẢN

Thay mặt Đoàn Giám sát, kết luận cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận những nỗ lực, kết quả trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của chính quyền tỉnh.

Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm đúng tiến độ, đảm bảo thời gian quy định, gắn với tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vấn đề này cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bằng nhiều hình thức. UBND tỉnh cũng cần phải tiếp tục quan tâm các giải pháp để tăng thu, chống thất thu, bồi dưỡng nguồn thu và thu hồi nợ đọng ngân sách Nhà nước.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy ảnh 5
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Mặt khác, trong giai đoạn hiện nay, danh mục đầu tư công đã được xây dựng có trọng tâm, trọng điểm, không còn dàn trải. Tuy nhiên, để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, Trưởng đoàn ĐBHQ tỉnh đề nghị cần tập trung lựa chọn, bố trí nguồn vốn đủ nhằm thực hiện hoàn thành dứt điểm, gãy gọn từng dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm theo hình thức cuốn chiếu, không bố trí dàn trải ra cho các dự án suốt cả giai đoạn. 

Đặc biệt, đối với những dự án đầu tư công giải ngân vốn chậm cần kiên quyết điều chuyển vốn cho những dự án khác có tiến độ giải ngân tốt; đồng thời với những dự án đã hoàn thành nhưng chậm thanh quyết toán hoặc dự án hoàn thành không đạt chất lượng phải có cơ chế với nhà thầu để nâng cao hiệu quả vốn đầu tư công. 

Liên quan đến giao quyền tự chủ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chia sẻ cần phải có lộ trình thực hiện từng giai đoạn; tuy nhiên trong một số lĩnh vực như: Môi trường, nước sinh hoạt nông thôn… cần quan tâm giao quyền tự chủ gắn với xã hội hóa mạnh hơn; không nên chỉ thực hiện chủ yếu ở các đơn vị sự nghiệp của ngành Y tế như hiện nay. 

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý dẫn ra thực tế qua khảo sát của HĐND tỉnh là tỷ lệ thực hiện các dự án trong danh mục đã có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất không cao, dẫn đến lãng phí tài nguyên đất đai.

Do đó, UBND tỉnh cần chỉ đạo rà soát, thống kê lại diện tích đất chưa sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả, không đúng mục đích và những dự án chậm tiến độ, dự án treo, dự án gia hạn nhiều lần nhưng không thực hiện; từ đó, quyết liệt trong quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo để sử dụng và phát huy tối đa hiệu quả đất đai.

Lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy ảnh 6
Lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Còn trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, đồng chí Thái Thanh Quý nhấn mạnh lại quan điểm của tỉnh là, đối với những mỏ liên quan đến vật liệu thông thường phục vụ cho hạ tầng, phát triển thì quan tâm quy hoạch và cấp phép theo đúng theo quy định, đáp ứng yêu cầu.

Còn đối với những tài nguyên khoáng sản quý hiếm thì hạn chế cấp phép khai thác; đồng thời kiên quyết không cấp phép xây nhà cao tầng trong vùng lõi TP. Vinh; quan điểm cấp phép thực hiện các dự án bất động sản là phải quan tâm đến cư dân hiện hữu, kết nối với hạ tầng dự án để họ thụ hưởng; hạn chế tối đa di dời, tái định cư người dân.

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cũng đề cập nhiều đến việc cần thiết có các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, giải quyết hiệu quả các trụ sở cấp xã, khối, xóm, bản sau sáp nhập đơn vị hành chính.

Kiểm tra dự án nhà máy xử lý rác thải tại xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp. Ảnh tư liệu: Thanh Lê
Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát tại dự án nhà máy xử lý rác thải ở xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp. Ảnh tư liệu: Thanh Lê

Đặc biệt, trong cải cách hành chính, cụ thể là giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nhắc lại quan điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là đã, đang và sẽ thực hiện dứt khoát, quyết liệt, nhất là trong việc phát hiện, xử lý các cá nhân sai phạm… Qua đó cảnh tỉnh, thay đổi nhận thức, hành động và điều chỉnh hành vi của đội ngũ cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của ngành Kiểm tra Đảng, thì Thanh tra tỉnh, HĐND, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường thanh tra, giám sát để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong điều hành quản lý Nhà nước; thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng vặt.

tin mới

Cử tri thị xã Hoàng Mai kiến nghị bất cập liên quan đến làm 'bìa đỏ', đường gom khi thi công cao tốc

Cử tri thị xã Hoàng Mai kiến nghị bất cập liên quan đến làm 'bìa đỏ', đường gom khi thi công cao tốc

(Baonghean.vn) - Sáng 25/9, tại xã Quỳnh Trang, Thị xã Hoàng Mai, Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XV có cuộc tiếp xúc cử tri, kết hợp tiếp xúc chuyên đề trước kỳ họp thứ 6. Cử tri Hoàng Mai phản ánh nhiều nội dung liên quan xây dựng, giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/9

(Baonghean.vn) - Sở Nội vụ trả lời ý kiến cử tri; Tuyên dương 95 học sinh "con ngoan, trò giỏi" trong Khối Các cơ quan tỉnh; Trẻ em biên giới bằng rừng tới lớp… là những thông tin nổi bật ngày 24/9.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/9

(Baonghean.vn) - Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình dự Lễ khánh thành cầu dân sinh ở Nam Đàn; Lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương trao quà tại huyện Tương Dương; Nghệ An phát triển dự án điện; Tổ công tác Bộ Công an xử lý nồng độ cồn tại TP. Vinh... 

Thuốc lá điện tử và những hệ lụy khó lường

Thuốc lá điện tử và những hệ lụy khó lường

(Baonghean.vn) - Trào lưu hút thuốc lá điện tử đang ngày càng "xâm nhập" nhiều vào trường học, gây ảnh hưởng xấu tới hành vi, lối sống, sức khỏe của học sinh. Ông Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế có những trao đổi về nguy cơ và hậu quả khôn lường khi sử dụng thuốc lá điện tử. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/9

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Cục Thống kê; Nghệ An dành hơn 8.000 ha đất để phát triển khu công nghiệp đến năm 2030; Đến tháng 10/2023, 100% cơ quan, đơn vị và địa phương ở Nghệ An sẽ được cấp nguồn chi trả lương theo mức mới… là những thông tin nổi bật ngày 22/9.

Trao giải tập thể, cá nhân Hội thi Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giỏi tỉnh Nghệ An năm 2023

Trao giải tập thể, cá nhân Hội thi Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giỏi tỉnh Nghệ An năm 2023

(Baonghean.vn) - Ban tổ chức Hội thi Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giỏi tỉnh Nghệ An năm 2023 đã trao giải Nhất cho đội Yên Thành, 4 giải Nhì, 9 giải Ba và 7 giải Khuyến khích cho các tập thể; trao giải thưởng cho 21 cá nhân; giải các phần thi xuất sắc cho 21 tập thể.

Chủ tịch UBND tỉnh: Nâng tầm công tác thống kê để các con số thực sự 'biết nói'

Chủ tịch UBND tỉnh: Nâng tầm công tác thống kê để các con số thực sự 'biết nói'

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị Cục Thống kê phải nâng tầm công tác thống kê để các con số thực sự "biết nói", phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hoạch định chính sách của tỉnh và các ngành, địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội. 

Chủ tịch UBND tỉnh: Thực hiện chuyển đổi số phải kiên trì, thực chất, hiệu quả

Chủ tịch UBND tỉnh: Thực hiện chuyển đổi số phải kiên trì, thực chất, hiệu quả

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị các sở, ngành, địa phương phải xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục; cả hệ thống chính trị phải vào cuộc đồng bộ, quyết tâm cao; triển khai thực hiện kiên trì, thực chất, hiệu quả, không dàn trải.

Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phát huy hết tinh thần, trách nhiệm đẩy mạnh giải ngân đầu tư công

Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phát huy hết tinh thần, trách nhiệm đẩy mạnh giải ngân đầu tư công

(Baonghean.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần phát huy hết sức tinh thần trách nhiệm, xem công tác giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, nhiệm vụ cấp bách.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/9

(Baonghean.vn) - Hội nghị trực tuyến toàn quốc lấy ý kiến dự thảo Báo cáo về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; Nghệ An phát động ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023; Triển khai công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Làm rõ trách nhiệm các cấp, các ngành đối với kiến nghị, phản ánh của cử tri kéo dài

Làm rõ trách nhiệm các cấp, các ngành đối với kiến nghị, phản ánh của cử tri kéo dài

(Baonghean.vn) - Làm việc với UBND thành phố Vinh về giải quyết kiến nghị cử tri, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi đề nghị cần làm rõ trách nhiệm đối với các kiến nghị tồn đọng, kéo dài; khắc phục tình trạng, trách nhiệm chung chung và các kiến nghị tồn đọng không thể giải quyết dứt điểm

Nghệ An đề nghị bổ sung 4 nhiệm vụ trong dự thảo báo cáo kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Nghệ An đề nghị bổ sung 4 nhiệm vụ trong dự thảo báo cáo kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

(Baonghean.vn) - Góp ý vào dự thảo báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị làm rõ hơn các tồn tại, hạn chế, các nguyên nhân khách quan, chủ quan và chỉ ra chủ thể thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/9

(Baonghean.vn) - Nghệ An khởi động xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 39; Trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án 150 triệu USD; Thành Vinh rực rỡ cờ hoa chào mừng 60 năm thành lập... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Huyện Con Cuông kiến nghị tỉnh sửa đổi quy trình giải quyết kiến nghị cử tri, tăng trách nhiệm các sở, ngành

Huyện Con Cuông kiến nghị tỉnh sửa đổi quy trình giải quyết kiến nghị cử tri, tăng trách nhiệm các sở, ngành

(Baonghean.vn) - Làm việc với Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, huyện Con Cuông kiến nghị tỉnh nghiên cứu sửa đổi quy trình tiếp nhận, giải quyết kiến nghị cử tri, bởi thực tiễn có nhiều nội dung tỉnh giao huyện thực hiện nhưng phải là thẩm quyền các sở, ngành cấp tỉnh mới làm được.