Đổi mới trong triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

Thành Duy

(Baonghean.vn) - Trước đây, Nghệ An thường mở Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, sau đó mới xây dựng chương trình hành động thực hiện. Còn đối với khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Kế hoạch thực hiện của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các ban Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể rồi mới mở hội nghị triển khai. Đây là cách làm mới nhằm đảm bảo đồng bộ, liên thông, tránh sự chồng chéo các chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch của UBND tỉnh và các ban, ngành.

Xây dựng chương trình hành động gắn kế hoạch triển khai

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã chuẩn bị dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và đưa ra thảo luận tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Ngay sau Đại hội, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo bổ sung, hoàn thiện Chương trình hành động để chuẩn bị trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, quyết định, với tinh thần: Lãnh đạo các cấp, các ngành triển khai toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo định hướng Nghị quyết Đại hội và Báo cáo chính trị. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định và tập trung lãnh đạo thực hiện một số chương trình, đề án trọng điểm gắn với bố trí nguồn lực thực hiện; khắc phục cách làm dàn trải, hiệu quả thấp.

Đổi mới trong triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh ảnh 1
Toàn cảnh Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh tư liệu: Thành Duy

Tiếp đó, Thường trực Tỉnh ủy  có Công văn số 30 - CV/TU, ngày 5/11/2020, yêu cầu các ban Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn và các cấp ủy đề cao trách nhiệm, tập trung tham mưu Chương trình hành động của Tỉnh ủy, đồng thời xây dựng dự thảo kế hoạch thực hiện chương trình hành động của cơ quan, đơn vị mình để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến chỉ đạo. Cụ thể là Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các ban Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cấp tỉnh đều xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình hành động.

Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến, Dự thảo Chương trình hành động được xin ý kiến Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội của tỉnh trước khi trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận, xem xét và đã thông qua vào ngày 8/12 vừa qua. Việc quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh ở các cấp gắn với triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy và kế hoạch thực hiện của các cấp ủy, tổ chức Đảng.

“Trước đây, tỉnh thường mở hội nghị quán triệt nghị quyết, sau đó mới xây dựng chương trình hành động, còn hiện nay Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động của Tỉnh ủy, kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các ban Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, sau đó mới mở hội nghị triển khai”, đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy cho biết tại cuộc làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy với Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm

Không chỉ đổi mới trong cách thức xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, mà ngay cả trong nội dung cũng có nhiều đổi mới. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động của Tỉnh ủy chỉ chọn những nội dung có tính động lực thúc đẩy khi thực hiện sẽ tác động mạnh, chi phối các lĩnh vực phát triển, làm thay đổi, chuyển biến cục diện. Do đó, kết cấu nội dung Chương trình hành động được xây dựng gọn hơn so với các khóa trước và gắn với nguồn lực thực hiện.

Lãnh đạo tỉnh trao đổi với cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: Thành Duy
Lãnh đạo tỉnh trao đổi với cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh minh họa: Thành Duy

Cụ thể, tại Chương trình hành động, bên cạnh lãnh đạo triển khai toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo định hướng Nghị quyết Đại hội và Báo cáo chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện 5 nhóm chương trình, đề án, trọng điểm với chỉ 21 nội dung về quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện các đột phá phát triển kinh tế; phát triển văn hóa - xã hội; quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Một số chương trình, đề án cụ thể hóa trên từng lĩnh vực được đưa vào kế hoạch của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các ban Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội; đồng thời cụ thể hóa vào chương trình làm việc toàn khóa, chương trình làm việc hàng năm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và chương trình làm việc của các cơ quan, đơn vị. Các bước chuẩn bị các nội dung này đã được chỉ đạo đồng bộ, liên thông, tránh sự chồng chéo các chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch của UBND tỉnh và các ban, ngành.

Ngày 14/12 vừa qua, tại Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 do Tỉnh ủy tổ chức, quán triệt chuyên đề: Phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và hoạt động đối ngoại của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh: Quan điểm phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ mới là kiên trì thực hiện định hướng phát triển bền vững, đồng thời quyết tâm tạo đột phá ở một số lĩnh vực, khu vực trọng điểm. Nguồn vốn đầu tư công, cả phần thu hút đầu tư ngoài ngân sách sẽ tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; cùng với đó phải khơi dậy mạnh mẽ ý chí, bản lĩnh kiên cường, tinh thần cách mạng, khát vọng vươn lên của nhân dân trong tỉnh, đẩy mạnh tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Đổi mới trong triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh ảnh 3
Các đại biểu lãnh đạo chủ chốt các huyện, thành, thị dự Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh trình tự xây dựng, nội dung các văn kiện thì cách thức quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và những văn kiện liên quan của nhiệm kỳ này cũng có những đổi mới. Lần đầu tiên, cùng với triển khai tại điểm chính cho cán bộ cốt cán cấp tỉnh và cấp huyện, nội dung Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX còn được nối cầu trực tuyến đến hơn 100 điểm cầu của các đảng bộ trực thuộc gồm: Thành phố Vinh, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Trường Đại học Vinh, Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh.

Những nội dung được truyền đạt tại hội nghị là những vấn đề trọng tâm, cơ bản của Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Sau hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình một cách thiết thực, hiệu quả gắn với đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội phù hợp với từng lĩnh vực, từng đối tượng.

Tin mới

Cần bổ sung quy định liên quan Mặt trận Tổ quốc trong giám sát thực hiện chính sách pháp luật về đất đai

Cần bổ sung quy định liên quan Mặt trận Tổ quốc trong giám sát thực hiện chính sách pháp luật về đất đai

(Baonghean.vn) - Vừa qua, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị toàn quốc phản biện xã hội đối với Dự án Luật Đất đai sửa đổi; đồng thời tập hợp các ý kiến kiến nghị gửi đến cơ quan chức năng về việc cần sửa đổi, bổ sung vào Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi các quy định liên quan vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc trong giám sát thực hiện chính sách pháp luật về đất đai.
Dấu ấn sáng tạo, đổi mới tại Đại hội Đoàn các cấp tỉnh Nghệ An

Dấu ấn sáng tạo, đổi mới tại Đại hội Đoàn các cấp tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - 1.069/1.069 đơn vị Đoàn cấp cơ sở và 35/35 đơn vị Đoàn cấp huyện ở Nghệ An tiến hành Đại hội thành công với nhiều dấu ấn sáng tạo, đổi mới. Đây đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của đoàn viên thanh niên và là sự kiện quan trọng khẳng định tinh thần dân chủ, xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ toàn tỉnh trong tình hình mới.
Tăng cường giám sát của Quốc hội trong hoạt động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và lãng phí

Tăng cường giám sát của Quốc hội trong hoạt động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và lãng phí

(Baonghean.vn) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đặc biệt lưu ý cần tăng cường giám sát của Quốc hội trong hoạt động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và lãng phí theo hướng triển khai các hoạt động giám sát như: Chất vấn, giám sát chuyên đề, giải trình, giám sát văn bản quy phạm pháp luật; giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, kiến nghị của cử tri.
Văn Sỹ Chi

Dấu ấn đặc biệt của những tài năng bóng đá đất Nghệ

(Baonghean.vn) - Trong bóng đá, có những điều tưởng như ngẫu nhiên, tình cờ nhưng thực ra luôn thuộc về một quy luật tất yếu nào đó. Ví dụ cầu thủ A rất có duyên khi gặp đội bóng B, để rồi liên tục ghi bàn vào lưới đội bóng đó, trong khi với những đội bóng khác thì rất khó khăn. Cũng có câu chuyện lý thú hơn, chẳng hạn lâu nay khi thi đấu quốc tế, cầu thủ gốc Sông Lam Nghệ An (hay cầu thủ gốc Nghệ) thường ghi được những bàn thắng để đời, lưu dấu rõ nét trong sự nghiệp.
Trí tuệ nhân tạo đóng vai trò như thế nào trong quá trình chuyển đổi số?

Trí tuệ nhân tạo đóng vai trò như thế nào trong quá trình chuyển đổi số?

(Baonghean.vn) - Trí tuệ nhân tạo là một trong những công nghệ cốt lõi trong chuyển đổi số và đang giúp các doanh nghiệp mở rộng quy mô. Theo báo cáo mới nhất của Công ty Nghiên cứu thị trường Research and Markets (Mỹ), trí tuệ nhân tạo (AI) dự kiến ​​sẽ đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 52% vào năm 2025, điều này cho thấy sự chấp nhận AI đang diễn ra nhanh chóng trong các doanh nghiệp toàn cầu.
Nghệ An xử lý hàng loạt lái xe lạng lách, đánh võng trên đường

Nghệ An xử lý hàng loạt lái xe lạng lách, đánh võng trên đường

(Baonghean.vn) - Hiện nay, tình trạng người dân vi phạm Luật Giao thông đường bộ vẫn diễn ra khá phổ biến. Đáng nói, không chỉ là những lỗi cơ bản, mà cá biệt còn có xe máy, kể cả ô tô lạng lách, đánh võng, cố tình đi sai làn… Những hành vi đó, không chỉ nguy hiểm cho bản thân, mà gây bức xúc, nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông khác.
Sau 29 năm công tác trong ngành anh đã cứu ít nhất 6 vụ xe mắc kẹt đường tàu. Ảnh: An Quỳnh

Chuyện về người chạy ngược hướng tàu

(Baonghean.vn) - Hàng chục năm gắn bó với cung đường sắt, anh Dương Văn Kiên được mọi người thân tình gọi là “người có duyên” với nguy cơ tai nạn đường sắt. Bản thân anh cũng không nhớ nổi đã bao lần mình phải chạy ngược với hướng tàu để cứu người khỏi “cửa tử”.
Đánh thức tiềm năng phát triển thương mại biên giới

Đánh thức tiềm năng phát triển thương mại biên giới

(Baonghean.vn) - Nghệ An có đường biên giới dài 419,5 km, tiếp giáp với 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn và Bôlykhămxay của nước CHDCND Lào; điều kiện này thuận lợi cho việc thông thương, phát triển kinh tế giữa Nghệ An với các địa phương nước bạn. Hơn thế nữa, đó còn là để kết nối, thông thương hàng hóa không chỉ với Lào mà còn với các nước Thái Lan, Myanmar…
ĐT Thái Lan

Chân sút ghi bàn nhiều thứ 5 thế giới hết lời ca ngợi ĐT Việt Nam; Thái Lan phải dùng tiền thưởng để ‘kích’ cầu thủ tại King’s Cup 2022

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Sunil Chhetri, chân sút ghi bàn nhiều thứ 5 thế giới đánh giá cao sức mạnh của ĐT Việt Nam trước trận gặp Ấn Độ;  Một sự thật khá “bẽ bàng” khi chủ nhà Thái Lan đã phải thừa nhận dùng tiền thưởng nóng để kích tâm lý, động lực cho cầu thủ ở trận đấu cuối King’s Cup 2022. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/9

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến một số nội dung quan trọng; Siêu bão Noru đi vào Biển Đông, Nghệ An rốt ráo bảo vệ sản xuất vụ đông và gấp rút thu hoạch thủy sản chạy bão… là những nội dung đáng chú ý được đăng tải trên Baonghean.vn ngày 26/9.
Nghệ An triển khai thực hiện Nghị quyết số 69/NQ-CP của Chính phủ về phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

Nghệ An triển khai thực hiện Nghị quyết số 69/NQ-CP của Chính phủ về phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

(Baonghean.vn) - Để triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An, ngày 26/9/2022, UBND tỉnh Nghệ An có văn bản số 7337/UBND – VX về việc triển khai thực hiện nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 19/5/2022 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An kiểm tra công tác phòng chống bão Noru

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An kiểm tra công tác phòng chống bão Noru

(Baonghean.vn) - Để chủ động ứng phó với diễn biến nguy hiểm của cơn bão Noru (bão số 4), ngày 26/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh do Đại tá Dương Minh Hiền - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 4 tại Ban Chỉ huy quân sự huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Trung đoàn 764, Trung đội vận tải.