Đồng bào công giáo huyện Diễn Châu hiến 64 nghìn m2 đất xây dựng nông thôn mới

(Baonghean.vn)- Ngày 21/8, Huyện Diễn Châu đã tổ chức hội nghị biểu dương gương người tốt, việc tốt trong đồng bào công giáo lần thứ IV giai đoạn 2010 – 2015.

Huyện Diễn Châu hiện có 6256 hộ theo đạo công giáo với gần 31000 giáo dân thuộc 10 giáo xứ, 40 họ giáo ở  22 xã trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo huyện trao quà biểu dương gương người tốt việc tốt trong đồng bào công giáo

Những năm qua, bà con giáo dân toàn huyện đã đoàn kết thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước gắn với 10 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo”; tích cực thi đua lao động sản xuất, ứng dụng tiến bộ KHKT nâng cao thu nhập.

 Đến nay, đồng bào công giáo Diễn Châu có 310 mô hình sản xuất kinh doanh giỏi cho thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm, nâng tổng số hộ khá giàu trong đồng bào công giáo lên 2860 hộ tăng hơn 1.100 hộ so với năm 2010.

Trong những năm qua bà con giáo dân Diễn Châu cũng rất tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới, hiến 64 nghìn m2 đất, đóng góp 1 tỷ 350 triệu đồng và 32 ngàn ngày công, xây dựng 112 km đường giao thông, kênh mương nội đồng, cùng nhân dân toàn huyện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, có 79% hộ giáo dân đạt gia đình văn hóa tăng 9% so với năm 2010, có 2 xóm giáo toàn tòng đạt xóm văn hóa và 26 làng văn hóa, 49 khu dân cư tiên tiến có giáo dân sinh sống.

Hội nghị đã biểu dương 84 đại biểu là những gương người tốt, việc tốt trong đồng bào công giáo giai đoạn 2010 – 2015.

Vân Anh