Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường tiếp tục giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh

(Baonghean.vn) - Phiên họp thứ nhất Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An, khóa VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã bầu 35 vị vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.
 
Lãnh đạo Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, lãnh đạo UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ảnh: Mai Hoa

Tại phiên họp này Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An khóa VI đã bầu Ban Thường vụ gồm 13 vị; bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 3 vị và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường tặng hoa những người thôi tham gia Ban Chấp hành khóa mới. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Các đồng chí: Trần Quốc Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Đậu Quang Vinh – Phó Giám đốc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Nghệ An được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An Nguyễn Thị Thu Hường phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An Nguyễn Thị Thu Hường hứa trước đại hội sẽ cùng với Ban Chấp hành tập hợp, đoàn kết, đồng tâm nhất trí, phát huy sức mạnh sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nền kinh tế tri thức vì sự phát triển bền vững của tỉnh nhà; góp phần thực hiện mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.