#dưa đỏ

5 kết quả

Dưa đỏ Nam Tân được giá cao

Dưa đỏ Nam Tân được giá cao

(Baonghean.vn) - Vụ hè thu năm nay, xã Nam Tân, Nam Đàn đưa vào sản xuất 125 ha dưa đỏ hàng hóa, tăng 15 ha so với năm ngoái. Tuy năng suất thấp nhưng bù lại bán được giá cao nên