Dựa vào Nhân dân để làm tốt công tác cán bộ của Đảng

(Baonghean.vn) - Công tác cán bộ, nhất là việc lựa chọn cán bộ có đức, có tài cho đất nước được Nhân dân hết sức quan tâm. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. 1 trong 10 nhiệm vụ, giải pháp quan trọng về xây dựng Đảng được Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng quyết nghị: “Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng”.

Từ ngày có Đảng, Đảng ta và Bác Hồ kính yêu đã đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ, nhân tố góp phần quyết định đến sự nghiệp cách mạng, đưa đất nước phát triển và đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Nhân dân là lực lượng to lớn, có mặt trên mọi vùng, miền đất nước, trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và ít có vụ việc tiêu cực nào về cán bộ mà qua được tai mắt của Nhân dân. Nhân dân đòi hỏi người cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong cả hệ thống chính trị phải thường xuyên nắm bắt được lòng dân, phân biệt, phân tích được đâu là ý nguyện chính đáng của dân, đâu là điều người dân cần, việc gì được người dân ủng hộ.

Công an xã Nghĩa Dũng (Tân Kỳ) thực hiện công tác dân vận. Ảnh tư liệu: Tiến Hùng ảnh 1
Công an xã Nghĩa Dũng (Tân Kỳ) thực hiện công tác dân vận. Ảnh tư liệu: Tiến Hùng

Trước đây đã có một số tổ chức Đảng, chính quyền, người đứng đầu rất ít lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý xây dựng đúng đắn của Nhân dân về công tác cán bộ. Nhiều vụ việc bức xúc được người dân phản ánh, báo chí nêu nhưng chậm được xử lý hoặc xử lý không nghiêm. Điển hình như vụ băng nhóm tội phạm “Đường Nhuệ” hoạt động đã hàng chục năm, nhất là giai đoạn 2012-2019, người dân phản ánh, tố cáo có cán bộ bao che, bảo kê nhưng cấp ủy, chính quyền sở tại không làm rõ trách nhiệm đầy đủ. Vụ “Vũ nhôm”, Thủ Thiêm, 12 đại án thua lỗ của ngành Công Thương, rồi việc đề bạt, bổ nhiệm người nhà ở tỉnh này, tỉnh nọ,… liên quan đến trách nhiệm cán bộ đều được dư luận nhân dân phản ánh sớm. Nếu cơ quan chức năng nắm được lòng dân và dư luận đúng để xử lý kịp thời cán bộ sai phạm pháp luật thì tổn thất về kinh tế, về xã hội sẽ ít hơn, đặc biệt là uy tín, lòng tin của nhân dân vào tổ chức Đảng, chính quyền tốt hơn. Mặc dù Đảng, Nhà nước đã có nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ về công tác cán bộ, nhưng một số cán bộ vẫn vi phạm như “vận động” bỏ phiếu bầu, phiếu giới thiệu quy hoạch, đề bạt và chạy chức, chạy quyền.

Để tổ chức đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào thực tế công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác cán bộ nói riêng cần phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Trước hết các cấp ủy Đảng phải lãnh đạo các cơ quan truyền thông tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, các quyết định, quy định của Đảng về công tác cán bộ như Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc “kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”,… nhất là nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác cán bộ, nhằm làm chuyển biến được nhận thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong đóng góp xây dựng về công tác cán bộ của Đảng. Trung ương sớm lãnh đạo Nhà nước tiếp tục thể chế hóa các quan điểm, đường lối mới của Đảng tại Nghị quyết Đại hội XIII thành các văn bản pháp luật, làm cơ sở cho các tổ chức trong cả hệ thống chính trị và toàn dân thực hiện.

Cụ thể như phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, “cơ chế để Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ”  và “cơ chế đột phá để thu hút trọng dụng nhân tài”. Các cấp ủy Đảng lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò, vị trí của mình theo quy định của Đảng và các văn bản pháp luật đã ban hành để thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát cán bộ trong thời gian tới.

Bà con bản Vực, xã Châu Lý (Quỳ Hợp) tích cực tham gia làm thủy lợi. Ảnh: Cao Duy Thái
Bà con bản Vực, xã Châu Lý (Quỳ Hợp) tích cực tham gia làm thủy lợi. Ảnh: Cao Duy Thái

Nhằm tạo điều kiện cho Nhân dân tham gia xây dựng và giám sát được cán bộ, thì các cấp ủy Đảng phải có hình thức phù hợp để công khai quy hoạch và đánh giá nhận xét cán bộ lãnh đạo, quản lý, trước hết là người đứng đầu các ngành, các cấp.

Đồng thời xử lý, kỷ luật nghiêm minh những tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ. Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa, các cấp ủy Đảng càng phải quan tâm lãnh đạo các cơ quan chức năng tập hợp kịp thời, khách quan các ý kiến góp ý xây dựng về công tác cán bộ của Nhân dân.

Trên cơ sở đó phân công một cơ quan làm đầu mối thống kê, tổng hợp, phân tích khoa học (loại trừ những ý kiến lợi dụng dân chủ phản ánh sai sự thật) để tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo các vấn đề về cán bộ hợp “ý Đảng, lòng Dân”.

Một dân tộc gần 100 triệu dân, có truyền thống yêu nước nồng nàn, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nguyện đi theo Đảng, bảo vệ, xây dựng Đảng, vì thế, nếu phát huy tốt quyền làm chủ của Nhân dân trong phát hiện, tiến cử người có đức, có tài và giám sát cán bộ, đảng viên, nhất định Nhân dân sẽ có nhiều đóng góp quan trọng cho công tác cán bộ của Đảng. 

tin mới

Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh trao nhiều phần quà cho người nghèo, học sinh tại huyện Tương Dương

Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh trao nhiều phần quà cho người nghèo, học sinh tại huyện Tương Dương

(Baonghean.vn) - Chiều 23/9, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với một số doanh nghiệp trao các phần quà trị giá hơn 240 triệu đồng cho người nghèo, học sinh nghèo huyện Tương Dương.

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028

(Baonghean.vn) - Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều hoạt động sôi nổi với các công trình, phần việc thiết thực, cụ thể, chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ diễn ra vào 2 ngày (27, 28/9) sắp tới.

Vùng cao Quế Phong - nửa nhiệm kỳ vượt khó, tạo dấu ấn phát triển

Vùng cao Quế Phong - nửa nhiệm kỳ vượt khó, tạo dấu ấn phát triển

(Baonghean.vn) -Nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quế Phong đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ lần thứ XXII đề ra. 

Những nỗ lực vận động đồng bào ở vùng biên Kỳ Sơn không theo 'đạo lạ'

Những nỗ lực vận động đồng bào ở vùng biên Kỳ Sơn không theo 'đạo lạ'

(Baonghean.vn) - Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng bào các dân tộc thiểu số, các thế lực thù địch tìm cách phá hoại sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp. Huyện Kỳ Sơn đã triển khai hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới bằng nhiều giải pháp phù hợp.

Nghệ An khởi động xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị

Nghệ An khởi động xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Để triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu nội dung các cơ chế, chính sách đề xuất bảo đảm tính trọng tâm, trọng điểm và tính khả thi.

Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp ở Nghệ An, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp ở Nghệ An, nhiệm kỳ 2024 - 2029

(Baonghean.vn) - Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ được tổ chức sớm trước 1 tháng so với quy định của Trung ương. Cụ thể, ở cấp xã sẽ hoàn thành trong tháng 3/2024; hoàn thành ở cấp huyện trong tháng 5/2024 và cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 7/2024.

Việt Nam và Cuba nâng cao hiệu quả hợp tác nông nghiệp, công nghệ sinh học, dược phẩm

Việt Nam và Cuba nâng cao hiệu quả hợp tác nông nghiệp, công nghệ sinh học, dược phẩm

Đây là một trong nhiều nội dung được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Thứ nhất kiêm Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Ricardo Cabrisas Ruiz thống nhất trong cuộc hội đàm tại Trụ sở Chính phủ Cuba, Thủ đô La Habana, chiều 18/9 (giờ địa phương).

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng: Nghệ An và Hà Tĩnh cần tăng cường liên kết để cùng nhau phát triển

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng: Nghệ An và Hà Tĩnh cần tăng cường liên kết để cùng nhau phát triển

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cho rằng, Nghị quyết số 39 là cơ sở để Nghệ An hiện thực hóa tiềm năng và khát vọng trở thành tỉnh giàu mạnh, văn minh, hiện đại; là cơ hội cho Hà Tĩnh phát triển trọng tâm lĩnh vực dịch vụ, du lịch, đô thị.

Đẩy mạnh liên kết giữa các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh là xu thế tất yếu

Đẩy mạnh liên kết giữa các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh là xu thế tất yếu

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng dẫn câu ngạn ngữ: "Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau" và cho rằng, đẩy mạnh liên kết giữa các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh là hoàn toàn phù hợp với xu thế phát triển tất yếu trong giai đoạn hiện nay.

‘Kim chỉ nam’ phát triển của Nghệ An trong chặng đường 20 năm tới

Nghị quyết số 39 là ‘kim chỉ nam’ để Nghệ An tạo đột phá phát triển

(Baonghean.vn) -Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được chuyển tải đến 655 điểm cầu trên toàn tỉnh. Nhiều cán bộ, công chức, viên chức cho rằng, đây là "kim chỉ nam" để Nghệ An tạo đột phá.

Dự thảo tóm tắt Chương trình hành động của Tỉnh ủy Nghệ An triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị

Dự thảo tóm tắt Chương trình hành động của Tỉnh ủy Nghệ An triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã  trình bày dự thảo tóm tắt Chương trình hành động của Tỉnh ủy Nghệ An nhằm thực hiện Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Video: Trưởng ban Kinh tế Trung ương thông tin nội dung chính của Nghị quyết số 39 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Video: Trưởng ban Kinh tế Trung ương thông tin nội dung chính của Nghị quyết số 39 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tại Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An, đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã thông tin một số nội dung chính của văn kiện quan trọng này.

Góp ý dự thảo Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ

Góp ý dự thảo Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 15/9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo “Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ”.

Khơi dậy nguồn lực, tăng tốc phát triển từ Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị

Khơi dậy nguồn lực, tăng tốc phát triển từ Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị là sự ủng hộ của Trung ương đối với tỉnh Nghệ An trên nhiều lĩnh vực và nhiều địa bàn trong tỉnh. Đây là thời điểm, cơ hội “vàng” để Nghệ An bứt tốc phát triển và xây dựng tỉnh xứng đáng với tầm vóc quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho gần 340 cán bộ cấp uỷ cơ sở thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh

Nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho gần 340 cán bộ cấp uỷ cơ sở thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh

(Baonghean.vn) - Sáng 14/9, Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ gần 340 cán bộ cấp uỷ cơ sở. Đây là hoạt động theo chương trình công tác bồi dưỡng cán bộ năm 2023 của Đảng uỷ Khối.

Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) -Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

'Chìa khoá' tạo đồng thuận ở xã vùng biên Thanh Thủy

'Chìa khoá' tạo đồng thuận ở xã vùng biên Thanh Thủy

(Baonghean.vn) - Từ một vùng quê khó khăn của huyện Thanh Chương, với địa giới hành chính rộng, trình độ sản xuất, thâm canh, nhất là sản xuất hàng hóa của người dân còn hạn chế, nay xã miền núi, biên giới Thanh Thủy đã có sự đổi thay rõ nét với những đồi keo, đồi chè, cây ăn quả;...