Đường sắt kích cầu bằng giá vé từ 10.000 đồng

Từ ngày 1/10 tới, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) sẽ thực hiện các giải pháp kích cầu và giảm giá vé sau hè 2017.

Cụ thể, từ ngày 26/9, VNR sẽ mở bán 10.000 vé giá rẻ từ 10.000 - 100.000 đồng cho những khách đi tàu từ ngày 1/10 - 27/12 trên tất cả các tuyến.

Như vậy, trong 3 tháng 10 - 12/2017 sẽ có hàng nghìn hành khách có thể mua được vé giá rẻ, do hệ thống chọn ngẫu nhiên trên trang web của VNR.

Vé giá rẻ do hệ thống chọn ngẫu nhiên trên trang web của VNR.

Bên cạnh chương trình giá vé rẻ, hiện nay, VNR cũng đang thực hiện giảm giá đến 30% so với giá vé Hè 2017 và duy trì việc áp dụng hàng loạt chương trình giảm giá đối với các đối tượng chính sách và các đối tượng khác (giảm giá hành khách mua vé cá nhân trước nhiều ngày, giảm giá mua tập thể, giảm giá cho hướng dẫn viên du lịch...).

Đặc biệt, đẩy mạnh triển khai thực hiện “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, VNR giảm 5% giá vé cho đoàn viên công đoàn khi mua vé cá nhân, giảm từ 7 - 10% giá vé cho đoàn viên công đoàn khi mua vé tập thể từ 10 người trở lên. Thời gian giảm giá đến ngày 27/12/2017./.

Theo Thời báo Tài chính