Gần 24 nghìn tỷ đồng từ bán lẻ ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tổng mức bán lẻ hàng hóa 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn Nghệ An ước đạt 23.476,84 tỷ đồng, tăng 12,36% cùng kỳ.

Chia theo nhóm hàng bán lẻ thì nhóm lương thực, thực phẩm chiếm tỷ trọng lớn nhất với doanh thu 6 tháng ước đạt 7.443,9 tỷ đồng (chiếm 32% tổng số), tăng 17%;

Nhóm đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình 2.717 tỷ đồng, tăng 10,72%; nhóm gỗ và vật liệu xây dựng 1.645,6 tỷ đồng, tăng 10,1%; ô tô các loại 3.784,63 tỷ đồng, tăng 12,47%; xăng dầu 2.118,2 tỷ đồng, tăng 4,86%.

Lĩnh vực bán lẻ luôn có những sôi động, trong đó nhóm hàng lương thực, thực phẩm chiếm tỷ trọng lớn. Ảnh minh họa (Quang An)

Sự tăng trưởng trên là tín hiệu tích cực, thúc đẩy các ngành nghề trên địa bàn tỉnh phát triển. Theo dự báo, dịch vụ bán lẻ những tháng cuối năm 2017 được kỳ vọng với nhiều khởi sắc hơn.

Để phục vụ cho dịch vụ thương mại, lĩnh vực vận tải đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hoá và đi lại của nhân dân, doanh thu vận tải ước đạt 3.818,07 tỷ đồng, tăng 7,22% so với cùng kỳ.

Cùng đó, nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tăng 7% (+6.440 tý đồng) so với đầu năm; tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tăng 6,7% (+9.677 tỷ đồng) so với đầu năm, trong đó dư nợ cho vay trung, dài hạn chiếm 62,5% trong tống dư nợ; nợ xấu chiếm 0,7% tổng dư nợ.

Nguyên Nguyên